Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Martin Danielsson
Universitetslektor Medie- och kommunikationsvetenskap

Open Access 8

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap och fungerar dessutom som inriktningsansvarig för den medie- och kommunikationsvetenskapliga inriktningen av utbildningsprogrammet Samhällsanalys och kommunikation.

Forskning

Forskningsmässigt intresserar jag mig för hur människors vardagliga mediebruk formas av socialt strukturerande faktorer, framför allt social klass. I min avhandling "Digitala distinktioner" (2014) undersöker jag med utgångspunkt i Pierre Bourdieus sociologi hur klass spelar roll för hur unga män i gymnasieåldern uppfattar, orienterar sig och navigerar i relation till digitala medier i vardagslivet. Därefter har jag intresserat mig för det digitala mediebrukets villkor och innebörder i ekonomiskt utsatta barnfamiljer, men också i allt större utsträckning för frågor om medie- och informationskunnighet.

Undervisning

Jag undervisar i första hand på kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, men även en del inom ramen för andra kurser och program.

Kompetens

Fil. dr. i medie- och kommunikationsvetenskap

Personliga länkar

Senaste publikationer