Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Stefanie Obermuller
Universitetslektor Human biomedicin

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Typ-2 diabetes är en av de mest utbredda kroniska sjukdomarna i västvärlden. Det är en komplex, multifaktoriel sjukdom som påverkas av samhällets livskvalitet. Mitt intresse och engagemang i forskningen av typ-2 diabetes grundar sig på att sjukdomen ökar som folkhälsoproblem vilket medför att det är ytterst angeläget att upptäcka ny terapi för att komma tillrätta med sjukdomen.

Undervisning

Kursansvarig lärare för Human Biomedicin I i sjuksköterskeutbildningen på grundnivå (15hp)

Farmakologisk omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen på grundnivå

Kompetens

Lektor i Human Biomedicin

Personliga länkar