Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Forskning

-Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
-Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län

Undervisning

Huvudsakligt undervisningsområde: kulturgeografi

Kompetens

Examina
2008. Fil. dr Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Avhandlingstitel: ”Naturvårdsplanering med förankring i det lokala – villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i vården av värden i odlingslandskapet”. Handledare: Marie Stenseke.
2005 Fil. lic Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Uppsatstitel: ”Bevarandeplanering i landsbygdens landskap – vägar mot förankring i det lokala”. Handledare: Marie Stenseke.
2002 Pol. mag Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Förvaltningsprogrammet med inriktning mot regional utveckling och planering.

Personliga länkar

Senaste publikationer