Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljöer

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Studierektor för Hälsopedagogiskt program inom verksamhetsområdet Hälsa och idrott

Forskning

Min forskningsinriktning inbegriper förhållanden mellan lärandeprocesser och hälsopedagogiska processer i arbetslivet. Jag har också i min forskning inriktat mig på samverkan mellan universitet och det omgivande samhället/näringslivet. Min avhandling har titeln: Learning in Collaboration. Academics’ experiences in collaborative partnerships with practitioners and researchers. Där studerades två olika typer av samverkansmodeller: samverkan med små och medelstora företag, och samverkan med arbetsmiljöforskare från andra discipliner, tillsammans med företagare. Den senare skedde i ett multidisciplinärt forskningsprogram om arbetsmiljö, vid nu nerlagda Arbetslivsinstitutet.

Jag har också ett forskningsintresse i skapande av sociala innovationer och modeller för ungas hälsa och väg ut på arbetsmarknaden. Har de senaste åren arbetat både som utvärderare/forskare och som processstödjare inom Europeiska Socialfonden (ESF).

Undervisning

Jag är studierektor för Hälsopedagogiskt program där jag även arbetar som lärare på kurser och med handledning av examensuppsatser. Jag medverkar även i kurser inom företagshälsovård med inriktning mot hälsa och lärandeprocesser i arbetslivet.

I min undervisning har jag under de senaste åren utvecklat kurser för studenter och deras kontakt med arbetslivet, genom att de tidigt fått praktikanknyta studierna och skapa egna nätverk för framtida yrkesbehov. Jag ser betydelsen av att högskoleundervisning inrymmer både forsknings- och arbetslivsanknytning, för att optimera studenternas kompetenser och användbarhet på en allt kärvare arbetsmarknad.

Kompetens

Har en bakgrund som entreprenör och egen företagare inom hälsoområdet och är Fil. dr. i pedagogik med inriktning arbetsliv.

Personliga länkar

Senaste publikationer