Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Min doktorsavhandling inom ämnet vårdvetenskap genomförs vid Åbo Akademi. Fokus för delstudierna i denna avhandling är familjers upplevelse av lidande och tröst när de på plats upplevde tsunamikatastrofen 2004. Avhandlingen genomförs inom ramen för ett forskningsprojekt som leds av Docent Åsa Roxberg, Mälardalens högskola/ Linneuniversitetet Växjö. I en tidigare publicerad studie behandlas tröst av Johansson, E., Roxberg, Å.,& Fridlund, B. (2008). Nurses’ consolation: A grounded theory study. Vård i Norden, 88(28),19-22.

Undervisning

Undervisar inom omvårdnad i sjuksköterskeprogrammet 180 hp och i fristående kurser på avancerad nivå.

Kompetens

Doktorand inom området Vårdvetenskap, Socialvetenskapliga institutionen, Enheten för Vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland.

Personliga länkar

Senaste publikationer