Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Lektor i engelska med inriktning engelsk litteratur, pedagogisk utvecklare

Forskning


Jag har nyligen avslutat ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring ljudteknologi och skönlitteratur (The Player Piano and the Edwardian Novel, Routledge 2015).

https://www.routledge.com/The-Player-Piano-and-the-Edwardian-Novel/Bjorken-Nyberg/p/book/9781472439987

Här behandlas ljudteknologi i den engelska romanen ca 1900-1915, speciellt mekaniseringen av pianomusik genom det självspelande pianot. Pianorullar och skönlitterära texter ses som inskriptionssystem för det ”överflöd” av intryck som popularisering av konstmusik medförde. Huvudtesen är att ”pianomaskinen” hade en subversiv effekt i synnerhet på den ”könade” sonatformen vilket återspeglas i litterära texter.I ett pågående delprojekt inom Framtidens lärande studerar jag hur aktörskapet i klassrummet påverkas när tryckt skönlitteratur ersätts av ljudböcker. Ett annat spår som utforskas är ljudboken som hälsoteknologi, dvs hur den vokala dimensionen av det upplästa ordet kan ha en hälsofrämjande effekt.

Undervisning

Jag undervisar på kandidat- och magisternivå i engelska på Sektionen för Humaniora samt på grund- och avancerad nivå på lärarprogrammet vid Sektionen för Lärarutbildning.

I min undervisning är jag intresserad av att utforska och implementera användningen av IKT samt att ersätta tryckt skönlitteratur med ljudöcker.

Kompetens

Fil dr i engelska

Excellent lärare

Pedagogiskt sakkunnig

Senaste publikationer