Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Pia Fager
Studie- och karriärvägledare

Arbetar med

Studie- och karriärvägledning för blivande studenter och studerande vid Högskolan i Halmstad.

Fördjupad studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:
•Ekonomutbildningar
•Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning
•Magisterprogrammet Revisor och bank
•Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
•Kultur och samhällsutveckling
•Språkvetarprogrammet inriktning textbearbetning
•Statsvetenskap samhällsanalys och kommunikation
•Sjuksköterskeprogrammet
•Specialistsjuksköterskeutbildningar
•Kurser inom humaniora, ekonomi, juridik samt statsvetenskap