Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Cathrine Hildingh


Verksamhetsområde
Hälsa och vård

Kompetens
Professor i Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad


Undervisning
Kardiologisk omvårdnad (primär- och sekundärprevention)
Vetenskaplig teori och metod


Forskning
Min forskning är främst inriktad på primär- och sekundärprevention av hjärt- och kärlsjukdom. 1996 disputerade jag med en avhandling om rehabilitering efter kranskärlssjukdom och betydelsen av lekmannastöd vid återhämtningen. Mitt forskningsintresse har med tiden alltmer riktats mot primärprevention och hälsofrämjande arbete och jag har bl. a studerat unga kvinnors hälsosituation. Ett annat forskningsområde berör kost och hälsa och i ett pågående projekt studeras personer med övervikt som deltar i ett interventionsprogram med matordning på recept, motiverande samtal, lekmannastyrda stödgrupper och mobila tjänster. Övriga pågående projekt om hälsofrämjande arbete i vården berör sjuksköterskestudenters attityder till hälsofrämjande arbete, disktriktsköterskors arbete med livsstilssamtal samt förebyggande av fall och fallskador bland äldre i hemmet.

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Länkar:
arrow DIVA publikationer
arrow Gruppen för forskning om hälsofrämjande processer
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Morténius, Helena, Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2015). Strategic Communication Intervention to Stimulate Interest in Research and Evidence-Based Practice : A 12-Year Follow-Up Study With Registered Nurses. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lydell, Marie, Hildingh, Cathrine, Söderbom, Arne, Ziegert, Kristina (2015). Health promotion – future challenges in occupational health services. A mixed method approach. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3), s. 355 - 355. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lidell, Evy, Höfer, Stefan, Saner, Hugo, Perk, Joep, Hildingh, Cathrine, Oldridge, Neil (2015). Health-related quality of life in European women following myocardial infarction : A cross-sectional study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 14 (4), s. 326 - 333. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Brobeck, Elisabeth, Bergh, Håkan, Odencrants, Sigrid, Hildingh, Cathrine (2015). Lifestyle advice and lifestyle change : to what degree does lifestyle advice of healthcare professionals reach the population, focusing om gender, age and education. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (1), s. 118 - 125. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Brobeck, Elisabeth, Odencrants, Sigrid, Bergh, Håkan, Hildingh, Cathrine (2014). Patients' experiences of lifestyle discussions based on motivational interviewing : a qualitative study. BMC Nursing, 13 (1). Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Ahmadi, Nasser S., Månsson, Jörgen, Lindblad, Ulf, Hildingh, Cathrine (2014). Breathlessness in everyday life from a patient perspective : A qualitative study using diaries. Palliative & Supportive Care, 12 (3), s. 189 - 194. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Källstrand-Eriksson, Jeanette, Baigi, Amir, Buer, Nina, Hildingh, Cathrine (2013). Perceived vision-related quality of life and risk of falling among community living elderly people. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27 (2), s. 433 - 439. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Brobeck, Elisabeth, Odencrants, Sigrid, Bergh, Håkan, Hildingh, Cathrine (2013). Health promotion practice and its implementation in Swedish health care. International Nursing Review, 60 (3), s. 374 - 380. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Berntsson, Tommy, Hildingh, Cathrine (2013). The nurse-patient relationship in pre-hospital emergency care : form the perspective of Swedish specialist ambulance nursing students. International Emergency Nursing, 21 (4), s. 257 - 263. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Brobeck, Elisabeth, Bergh, Håkan, Odencrants, Sigrid, Hildingh, Cathrine (2012). Motivational interviewing as method in health promotion practice : A Swedish study. European Journal of Public Health, 22. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wendt, Eva, Marklund, Bertil, Lidell, Evy, Hildingh, Cathrine, Westerstål, Anna (2011). Possibilities for dialogue on sexuality and sexual abuse : Midwives' and clinicians' experiences. Midwifery, 27 (4), s. 539 - 546. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wendt, Eva K., Lidell, Evy A. S., Westerståhl, Anna K.E., Marklund, Bertil R.G., Hildingh, Cathrine I. (2011). Young women's perceptions of being asked questions about sexuality and sexual abuse : a content analysis. Midwifery, 27 (2), s. 250 - 256. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ström, Mayvor, Baigi, Amir, Hildingh, Cathrine, Marklund, Bertil, Mattsson, Bengt (2011). Patient care encounter with the MCHL : a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25 (3), s. 517 - 524. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lydell, Marie, Hildingh, Cathrine, Månsson, Jörgen, Marklund, Bertil, Grahn, Birgitta (2011). Thoughts and feelings of future working life as a predictor of return to work : a combined qualitative and quantitative study of sick-listed persons with musculoskeletal disorders. Disability and Rehabilitation, 33 (13-14), s. 1262 - 1271. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Brobeck, Elisabeth, Bergh, Håkan, Odencrants, Sigrid, Hildingh, Cathrine (2011). Primary healthcare nurses' experiences with motivational interviewing in health promotion practice. Journal of Clinical Nursing, 20 (23-24), s. 3322 - 3330. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Baigi, Amir (2010). The association among hypertension and reduced psychological well-being, anxiety and sleep disturbances : a population study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24 (2), s. 366 - 371. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Haraldsson, Katarina, Lindgren, Eva-Carin, Hildingh, Cathrine, Marklund, Bertil (2010). What makes the everyday life of Swedish adolescent girls less stressful : a qualitative analysis. Health Promotion International, 25 (2), s. 192 - 199. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fridlund, Bengt, Baigi, Amir, Hildingh, Cathrine (2010). Developing and testing the psychometric properties of a short-form questionnaire regarding the psychosocial condition after a cardiac event. Vård i Norden, 30 (2), s. 29 - 32. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Ström, Mayvor, Marklund, Bertil, Hildingh, Cathrine (2009). Callers' perceptions of receiving advice via a medical care help line. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23 (4), s. 682 - 690. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lidell, Evy, Axelsson, Åsa, Fridlund, Bengt, Mårtensson, Jan, Hildingh, Cathrine (2009). A masters programme in cardiovascular nursing : a two-year-follow-up. Vård i Norden, 29 (2), s. 48 - 49. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Källstrand-Ericson, Jeanette, Hildingh, Cathrine (2009). Visual impairment and falls : a register study. Journal of Clinical Nursing, 18 (3), s. 366 - 372. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Baigi, Amir, Bering, Charlotte, Hildingh, Cathrine, Almerud, Sofia (2009). Non-attendees' attitudes to the design of a cardiac rehabilitation programme focused on information of risk factors and professional involvement. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8 (1), s. 62 - 66. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lidell, Evy, Luepker, Russell, Baigi, Amir, Lagiou, Areti, Hildingh, Cathrine (2008). Medication usage among young adult women : A comparison between Sweden, the USA, and Greece. Nursing and Health Sciences, 10 (1), s. 4 - 10. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lidell, Evy, Hildingh, Cathrine, Arvidsson, Barbro (2008). Awareness in research supervision : a single subject study. Vård i Norden, 28 (2), s. 23 - 26. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt, Baigi, Amir (2008). Sense of coherence and experiences of social support and mastery in the early discharge period after an acute cardiac event. Journal of Clinical Nursing, 17 (10), s. 1303 - 1311. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Baigi, Amir, Hildingh, Cathrine, Virdhall, Helen, Fridlund, Bengt (2008). Sense of coherence as well as social support and network as perceived by patients with a suspected or manifest myocardial infarction : a short-term follow-up study. Clinical Rehabilitation, 22 (7), s. 646 - 652. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Almerud, Sofia, Baigi, Amir, Hildingh, Cathrine, Jogre, J., Lyrström, L., Fridlund, Bengt (2008). Acute coronary syndrome : social support and coping ability on admittance. British Journal of Nursing, 17 (8), s. 527 - 531. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Wendt, Eva, Hildingh, Cathrine, Lidell, Evy, Westerståhl, Anna, Baigi, Amir, Marklund, Bertil (2007). Young women's sexual health and their views on dialogue with health professionals. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 86 (5), s. 590 - 595. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Lundén, Karin, Baigi, Amir, Lidell, Evy, Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2007). Coronary care unit nurses' outlook on death - their own thoughts as well as those of their patients : a pilot study. Vård i Norden, 27 (3), s. 9 - 12. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Jonasson, Inger, Marklund, Bertil, Hildingh, Cathrine (2007). Working in a training garden : experiences of patients with neurological damage. Australian Occupational Therapy Journal, 54 (4), s. 266 - 272. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt, Lidell, Evy (2007). Women's experiences of recovery after myocardial infarction : a meta-synthesis. Heart & Lung, 36 (6), s. 410 - 417. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Fridlund, Bengt, Hildebrandt, Linda, Hildingh, Cathrine, Lidell, Evy (2007). Status and trends in Swedish dissertations in the area of cardiovascular nursing. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6 (1), s. 72 - 76. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ström, M., Marklund, B., Hildingh, Cathrine (2006). Nurses' perceptions of providing advice via a telephone care line. British Journal of Nursing, 15 (20), s. 1119 - 1125. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Ingrid, Hildingh, Cathrine, Wenneberg, Stig, Fridlund, Bengt, Ahlström, Gerd (2006). Theoretical model of coping among relatives of patients in intensive care units : a simultaneous concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 56 (5), s. 463 - 471. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Luepker, Russell V., Baigi, Amir, Lidell, Evy (2006). Stress, health complaints and self-confidence : a comparison between young adult women in Sweden and USA. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (2), s. 202 - 208. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt, Lidell, Evy (2006). Access to the world after myocardial infarction : experiences of the recovery process. Rehabilitation Nursing, 31 (2), s. 63 - 69. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Baigi, Amir, Lidell, Evy (2006). Stress and self-rated health : comparison between 26-year old Swedish women at intervals of twenty years. Vård i Norden, 26 (3), s. 30 - 33. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Johansson, Ingrid, Fridlund, Bengt, Hildingh, Cathrine (2005). What is supportive when an adult next-of-kin is in critical care?. Nursing in Critical Care, 10 (6), s. 289 - 298. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hammarsten, Rosalie, Hildingh, Cathrine (2005). Swedish Patients' Perceptions of a Preoperative Skin Test. AORN Journal, 81 (3), s. 531 - 552. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Johansson, Ingrid, Fridlund, Bengt, Hildingh, Cathrine (2004). Coping strategies of relatives when an adult next-of-kin is recovering at home following critical illness. Intensive & Critical Care Nursing, 20 (5), s. 281 - 291. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2004). A 3-year follow-up of participation in peer support groups after a cardiac event. European Journal of Cardiovascular Nursing, 3 (4), s. 315 - 320. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2003). Participation in peer support groups after a cardiac event : a 12-month follow-up. Rehabilitation Nursing, 28 (4), s. 123 - 128. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2001). Patient participation in peer support groups after a cardiac event. British Journal of Nursing, 10 (20), s. 1357 - 63. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Källstrand-Ericson, Jeanette, Baigi, Amir, Buer, Nina, Hildingh, Cathrine (2012). Perceived functional  visual impairment and risk of falling in a non-institutional elderly population in Sweden. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Ström, Mayvor, Marklund, Bertil, Hildingh, Cathrine (2008). Callers' perceptions of receiving advice via a medical care help line. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2004). A 3-year follow-up of participation in the Heart & Lung School after a cardiac event. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Hildingh, Cathrine, Fridlund, Bengt (2002). Peer support groups after a cardiac event, a 12-month follow-up. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Cathrine Hildingh

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Seniorprofessor Vårdvetenskap

Hus / Rum:
Varberg

Telefon:
+46 (0) 35 16 74 62

Mobiltelefon:
070-310 06 06

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31