Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Post till Högskolan i Halmstad

Hur bör man skicka brev till Högskolan?

Om innehållet i brevet är av sådan art att den berör Högskolan, och inte en enskild anställd, bör Högskolan i Halmstad stå överst i brevets adress. Om man sätter ett personnamn överst kommer brevet att levereras till personen utan att öppnas av registrator (förutsatt att den anställde inte gett fullmakt till registratorn att öppna personadresserad post). Vid ett sådant fall kan Högskolan inte garantera när brevet läses.

Hur bör man skicka e-post till Högskolan?

Har man ett ärende som berör Högskolan som myndighet och vill säkerställa att e-postmeddelandet läses inom ett dygn, bör man skicka till registrator@hh.se, vilket är Högskolans övergripande funktionsadress. Skickar man e-post till någon anställds e-postadress, där för- och efternamn utgör första delen av e-postadressen, kan ingen garanti lämnas om när e-postmeddelandet läses.

Personadresserade brev

I vissa fall är en personadressering befogad, då innehållet berör en viss anställd personligen och inte Högskolan. Den som skickar brevet bör då vara uppmärksam på att brevet kan komma att öppnas av registrator vid de fall då en anställd gett en fullmakt till registrator att öppna all personadresserad post till den anställde.

För mer information om dessa frågor, var vänlig kontakta registrator

Sidan uppdaterad 2017-09-04