Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Prorektor

Thorsteinn Rögnvaldsson, professor i datavetenskap, är prorektor vid Högskolan i Halmstad.

Han har lång erfarenhet, bland annat som ordförande i fakultets- och forskningsnämnderna. Hans uppdrag som prorektor påbörjades den 1 juli 2013 och förlängdes 2016.

Professor i både datavetenskap och mekatronik

Thorsteinn Rögnvaldsson doktorerade i teoretisk fysik i Lund 1994 och arbetade därefter under två år som postdoktoral forskare i USA, i Portland, Oregon. Till Högskolan i Halmstad kom han 1996 där han först anställdes som lektor. Tio år senare, 2006, blev han professor i datavetenskap vid Högskolan. Samma år blev han även professor i mekatronik vid Örebro universitet. 

Under åren 2007–2010 var han ordförande i forskningsnämnden för teknik och naturvetenskap vid Högskolan. 

– Parallellt med mitt ordförandeskap, både i forsknings- och fakultetsnämnden, har jag hela tiden fortsatt att bedriva min forskning med artificiell intelligens och maskinlärande som specialområden. Jag leder även Högskolans forskningsprofil CAISR (centrum för tillämpade intelligenta system). 

Ett lärosäte med fokus på både forskning och utbildning

En viktig del för Thorsteinn Rögnvaldsson personligen är att Högskolan ska bli mer strategisk i uppbyggnaden av sin kompetens. Han vill ha fler internationella talanger till Högskolan – personer som bejakar den anda av samverkan och innovation som genomsyrar forskningen och utbildningen vid Högskolan i Halmstad. 

– Jag ser en högskola som en viktig pusselbit i att bygga en kreativ region. En högskola ska vara en magnet som attraherar unga människor med idéer och ambition. Jag har följt flera av våra ingenjörsstudenter efter deras examen och det är fantastiskt roligt att se vilka spännande jobb de har fått, eller skapat sig eftersom många av dem har startat egna företag.

Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor vid Högskolan i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-06-13