Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vicerektor: utbildning

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, är vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad. 

– Jag tycker att mitt uppdrag som vicerektor är både spännande och utmanande. Det känns väldigt värdefullt att lyfta våra utbildningsfrågor men även arbeta med hur forskning och utbildning kan berika varandra, säger Pernilla Nilsson.

Forskar om undervisning och lärande i naturvetenskap

Pernilla Nilsson intresserar sig för undervisning och lärande i naturvetenskap, vilket återspeglas både i hennes forskning och i hennes roller som lärarutbildare och vicerektor. 

Hennes forskning berör förskola, skola och lärarutbildning och hon har involverat elever, lärarstudenter och lärare. Ett centralt begrepp är PCK, Pedagogical Content Knowledge, ämnesdidaktisk kunskap, och hur denna utvecklas inom lärarutbildningen. Pernilla Nilsson doktorerade 2008 och har i dag en stark position nationellt såväl som internationellt inom det ämnesdidaktiska fältet och då bland annat med koppling till PCK.

2013 utnämndes hon till professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad. Hon har också utnämnts till excellent lärare vid lärosätet.

Med fokus på utbildning

Uppdraget som vicerektor handlar om att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet. I uppdraget ingår även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

– Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, inte bara fokus på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten. Som ett steg att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, behöver vi utveckla en kvalitetskultur på lärosätet där alla känner sig delaktiga, säger Pernilla Nilsson.

Pedagogiska frågor

Högskolepedagogik är ett prioriterat område för Pernilla Nilsson. Hon har till exempel initierat en lärosätesövergripande pedagogisk handlingsplan som ett sätt att arbeta strategiskt och långsiktigt för att öka kvaliteten på lärosätets utbildningar, både vad gäller genomförande och upplägg.

Pernilla Nilsson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2017-10-03