Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rådet för hållbar utveckling

Rådet för hållbar utveckling är ett rådgivande organ till rektor vad gäller miljöarbetet vid Högskolan i Halmstad. Rådet ansvarar för utarbetandet av förslag till en övergripande policy för hållbar utveckling och miljöledningssystem, inklusive miljöhandlingsplaner.

Rådet har ansvaret för att stimulera utvecklingen inom området och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan. Rådet ska granska om Högskolans miljöarbete utvecklas i enlighet med lagar, förordningar, policy och Högskolans miljöledningssystem.

Ledamöter

Sylvia Waara, ordförande
Mattias Rundberg, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Matts Skagshöj, Akademin för hälsa och välfärd
Kerstin Berg, miljökoordinator, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Roland Thörner, akademin för informationsteknologi
Greger Lindquist, verksamhetsstödet
Anna Nistor, högskolebiblioteket
Angelica Pantzar, studentrepresentant
Mio Geire, studentrepresentant

Sidan uppdaterad 2016-10-12