Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ till rektor vad gäller kvalitetsarbetet vid Högskolan. Rådet ansvarar för utarbetandet av förslag till ett övergripande kvalitetsutvecklingsprogram och kvalitetspolicy. Rådet har även ansvaret att stimulera kvalitetsutvecklingen och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan.

Prorektor är ordförande i rådet. Rådet består därutöver av forsknings- och utbildningsnämndens ordförande, akademirepresentanter, studentkårens ordförande samt programchefen för jämställdhetsintegrering. Högskoledirektören är adjungerad ledamot. Kvalitetssamordnaren är sekreterare.

Ledamöter

Pernilla Nilsson, prorektor, ordförande
Veronica Gaspes, forsknings- och utbildningsnämndens ordförande
Marielle Bock, Studentkårens ordförande,
John Lindgren, utbildningsledare, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Marie Lydell, utbildningsledare, Akademin för hälsa och välfärd
Jörgen Carlsson, utbildningsledare, Akademin för informationsteknologi
Jonnie Eriksson, utbildningsledare, Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Anna Isaksson, programchef jämställdhetsintegrering
Catarina Coquand, högskoledirektör
Sandro Reljanovic, kvalitetssamordnare och sekreterare i kvalitetsrådet

Sidan uppdaterad 2018-08-23