Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forsknings- och utbildningsnämnd

Forsknings- och utbildningsnämnden, FUN, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. FUN ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning. FUN ansvarar för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån av högskolestyrelsen/rektor beslutade strategier.

Sammanträdesdatum

Våren 2018
2018-02-08 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.30)
2018-03-08 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-04-12 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00), internat 2018-04-11
2018-05-03 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-06-07 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)

Hösten 2018
2018-09-06 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00), internat 2018-09-05
2018-10-11 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-11-08 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)
2018-12-06 (klockan 9.00–12.00, 13.00–15.00)

Ledamöter

Erica Anderzén, studentrepresentant
Verónica Gaspes, ordförande
Hanne Göransson, studentrepresentant
Lina Lundgren, lärarrepresentant
Claes Malmberg, lärarrepresentant
Maria Nyholm, lärarrepresentant
Håkan Pettersson, lärarrepresentant
Süleyman Savas, studentrepresentant
Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
Ingela Skärsäter, vice ordförande
Ebba Sundin, lärarrepresentant
Jessica Svensson, studentrepresentant
Kristian Widén, lärarrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@hh.se

Sidan uppdaterad 2018-05-02