Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektor

Högskolan i Halmstads senaste rektor, Mikael Alexandersson, avslutade sitt uppdrag den 30 september 2016.

Rektor leder den dagliga verksamheten vid ett lärosäte. Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor kan ha en ställföreträdare som kallas för prorektor.

För närvarande pågår rekrytering av ny rektor efter Mikael Alexandersson, som var rektor 2011–2016. Fram till att en ny rektor tillträder är Thorsteinn Rögnvaldsson vikarierande rektor.

Sidan uppdaterad 2017-01-25