Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Prorektor

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, är prorektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad.

– Mitt uppdrag som prorektor är både spännande och utmanande och jag vill utveckla och stärka lärosätets utbildning, forskning och samverkan. Det är värdefullt att lyfta våra utbildningsfrågor och kvalitetsfrågor, men även arbeta med hur forskning och utbildning kan berika varandra, säger Pernilla Nilsson.

Med fokus på utbildning

Uppdraget som prorektor handlar om att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet. I uppdraget ingår även att vara ordförande i Högskolans kvalitetsråd.

– Kvalitetsutveckling kräver ett helhetsperspektiv, inte bara fokus på resultat utan även på de förutsättningar som leder fram till resultaten. Som ett steg att stärka kvaliteten i utbildning på alla nivåer, och därmed i ett bredare perspektiv arbeta proaktivt inför nationella och internationella utvärderingar, behöver vi utveckla god systematik men även en kvalitetskultur på lärosätet där alla känner stolthet och delaktighet, säger Pernilla Nilsson.

Pedagogiska frågor

Högskolepedagogik är ett prioriterat område för Pernilla Nilsson. Hon har till exempel initierat en lärosätesövergripande pedagogisk handlingsplan och ska ta fram en lärosätesövergripande vision och strategi för digitalisering.

– Här har vi som lärosäte med våra unika labb och lärandemiljöer fantastiska förutsättningar att ligga i framkant, säger Pernilla Nilsson.

Forskar om undervisning och lärande i naturvetenskap

Pernilla Nilsson intresserar sig för undervisning och lärande och hur framtidens lärandemiljöer kan utvecklas, vilket återspeglas både i hennes forskning och i hennes roll som prorektor.

Hennes forskning handlar om hur man kan utveckla lärandet i i naturvetenskap i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen är verksamhetsnära och praktikutvecklande och hon har involverat elever, lärarstudenter och lärare. Ett centralt begrepp är PCK, Pedagogical Content Knowledge, ämnesdidaktisk kunskap, och hur denna utvecklas inom lärarutbildningen. Under de senare åren har Pernilla Nilsson allt mer börjat intressera sig för digitaliseringens möjligheter och utmaningar för skolan, och har i dag ett flertal forskningsprojekt kopplat till Digitalt Laborativt Centrum (DLC). Pernilla Nilsson doktorerade 2008 och har i dag en stark position nationellt såväl som internationellt inom det ämnesdidaktiska fältet och då bland annat med koppling till PCK och digitalisering.

2013 utnämndes hon till professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad. Hon har också utnämnts till excellent lärare vid lärosätet.

Pernilla Nilsson är prorektor sedan den 1 juli 2018.

Pernilla Nilsson, är prorektor och har särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid Högskolan i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-07-01