Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Miljö och hållbar utveckling

Välkommen till Högskolan i Halmstads sidor för miljö och hållbar utveckling

På väg mot hållbar utveckling

Tillsammans står vi alla inför en utmaning, men även en möjlighet, att bidra till att uppnå ett hållbart samhälle. Genom utbildning, forskning och i samverkan med andra aktörer i samhället har Högskolan en viktig roll i att skapa förutsättningar och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. I likhet med andra statliga myndigheter har Högskolan i Halmstad fått i uppdrag av regeringen att införa ett miljöledningssystem för att långsiktigt arbeta med hållbar utveckling och integrera miljöhänsyn i den ordinarie verksamheten, såväl i utbildning, forskning, förvaltning som i samverkan med omgivande samhälle.

Miljöledningssystem som ett verktyg

Enligt förordningen 2009:907 är alla statliga myndigheter skyldiga att arbeta med miljöledningssystem. Miljöledningssystemet omfattar hela Högskolans verksamhet och är ett verktyg för att systematisera och strukturera Högskolans miljöarbete för att målinriktat arbeta för en mer miljövänlig och hållbar verksamhet.

För information om miljöledningssystemets alla delar klicka på bilden till höger.Miljöledningssystem 2013
Sidan uppdaterad 2019-02-08