Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetssystemet

Högskolans kvalitetssystem bygger på fyra olika kvalitetscykler, årliga, vartannat år, vart tredje år samt vart sjätte år. Under respektive cykel anges aktiviteter som utgör delar i kvalitetssystemet. För varje aktivitet finns styrdokument vilka redovisas i anslutning till aktiviteten.

Högskolans kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet. Det utgörs ytterst av varje lärares, forskares, teknisk och administrativ personals och studenternas dagliga arbete för att skapa förutsättningar för god utbildning, forskning och samverkan. Kvalitetssystemets uppbyggnad beslutas av Högskolestyrelsen genom Högskolans kvalitetspolicy.

Högskolans kvalitetssystem Extern utvärdering – utbildning Extern utvärdering – forskning Extern utvärdering – verksamhetsstödet Doktorandbarometer Handledarundersökning – forskarutbildning Medarbetarundersökning Granskning – examensarbeten Uppföljning – fristående kurser Uppföljning – program Uppföljning – forskarutbildning Uppföljning – forskning Studentundersökningar Kompetensutveckling Utbildningsutbud
Sidan uppdaterad 2018-10-15