Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetsarbete vid Högskolan i Halmstad

Högskolans kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet. Det utgörs ytterst av varje lärares, forskares, teknisk och administrativ personals och studenternas dagliga arbete för att skapa förutsättningar för god utbildning, forskning och samverkan. Kvalitetssystemets uppbyggnad beslutas av Högskolestyrelsen genom Högskolans kvalitetspolicyPDF (pdf, 62.7 kB).

Kvalitetssystemet är medel för att effektivt och systematiskt kunna bedriva kvalitetsarbete. Högskolans kvalitetssystem består av olika samverkande kvalitetssystem, som tillsammans bildar en helhet. Dessa är:

  • System för strategisk ledning och planering av verksamhet
  • System för kvalitet i verksamhetsstödet

Rektor har utsett ett särskilt råd, kvalitetsrådet, som utöver ansvar för att utarbeta förslag till övergripande kvalitetsutvecklingsprogram och policy även ansvarar för att stimulera kvalitetsutveckligen vid lärosätet.  

Sidan uppdaterad 2019-02-12