Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för högskolans verksamhet. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre representanter och studentkåren utser tre representanter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter i styrelsen för Högskolan i Halmstad

Karin Starrin, ordförande
Stephen Hwang, rektor
Göran Bexell
Bill Brox
Catarina Dahlöf
Lena Eriksson
Fredrik Geijer
Ewa Ställdal
Amelie von Zweigbergk

Lärarrepresentanter

Cecilia Björkén-Nyberg
Ann Bremander
Jan Karlsson

Fackliga representanter

Olov Andreasson, Saco-S
Camilla Soto, TCO/OFR

Studentrepresentanter

Sandra Sandberg, kårordförande
Jonas Råsberg
Mårten Dalman

Sekreterare i högskolestyrelsen

Jenny Engström

Adjungerade

Catarina Coquand, högskoledirektör

Thorsteinn Rögnvaldsson, ställföreträdande rektor

Selma Sedelius, kommunikationschef

Högskolestyrelsens mötesdatum:

2017-02-17

2017-04-21

2017-06-02

 

Sidan uppdaterad 2017-03-20