Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskoledirektör

Högskoledirektör Catarina Coquand är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i Halmstad – all administration, stöd och service till Högskolans ledning, utbildning och forskning.

Inom verksamhetsstödet hanteras också högskolegemensamma frågor och allt som har med Högskolan som myndighet att göra. Verksamhetsstödet med dess sex avdelningar leds av högskoledirektör Catarina Coquand, som rapporterar direkt till rektor. Biträdande högskoledirektör är Petter Schönborg.

Kort om högskoledirektören

Catarina Coquand tillträdde som högskoledirektör den 1 februari 2017 och kom då närmast från Malmö högskola och en befattning som dekan. Hon har en doktorsexamen i datavetenskap vid Göteborgs universitet 1996, och har sedan arbetat i en rad befattningar inom universitetsvärlden som lärare och forskare, prefekt, projektledare och dekan.

Catarina Coquand är född 1962, och är bosatt i Mölndal utanför Göteborg.

Catarina Coquands bakgrund i korthet:

  • dekan Malmö högskola 2013–2017
  • projektledare Chalmers 2012–2013
  • prefekt Chalmers och Göteborgs universitet 2006–2012
  • lärare och forskare Chalmers 1996–2012
  • filosofie doktor i datavetenskap, Göteborgs universitet 1996
  • forskare Ellemtel Utveckling AB 1989–1990

Catarina Coquand har även haft en rad förtroendeuppdrag, såsom styrelseledamot i Software Centre, Swedish ICT och GigaHertz. Hon har varit koordinator för Wallenberg Global Network samt projektledare och koordinator för ett nytt civilingenjörsprogram och forskningssatsning inom IT.

Catarina Coquand, högskoledirektör
Bild: DAN BERGMARK

Sidan uppdaterad 2018-01-26