Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Säkerhet vid Högskolan

Högskolan skall vara en trygg arbetsplats för både medarbetare och studenter. Högskolan skall verka för rutiner som möjliggör en väl fungerande verksamhet och som säkrar en hög kvalitet. Högskolan skall verka för att kostnader för skador och förluster skall bli så låga som möjligt. Varje medarbetare och student ansvarar för tillämpningen av säkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet.

Vid kris och allvarliga situationer, larma SOS ALARM 112 om du bedömer att det behövs. Ring därefter Högskolans journummer 035-299 10 30.

Om du upptäcker fel, skador eller problem i eller omkring Högskolans fastigheter, ring Högskolans fastighetsjour, tel. 035-299 10 30. Du kan ringa dygnet runt.

Sidan uppdaterad 2017-09-06