Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Krisorganisation

Inom Högskolan i Halmstad skall det finnas en krisorganisation som skall svara för det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Krisstödet regleras i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AFS 1999:7.

Krisorganisationen vid Högskolan i Halmstad består av linjeorganisationen, krisledningsgrupp och resurspersoner.

Linjeorganisationens (akademier, avdelningar, motsvarande) chefer svarar normalt för all hantering av olyckor, dödsfall och liknande händelser.

Krisledningsgruppen vid Högskolan i Halmstad skall ha en samordnande funktion vid svåra olyckor, katastrofer och andra liknande händelser där det är svårt för linjeorganisationen att överblicka läget och konsekvenserna eller då linjeorganisationen är svår att samla.

Krisledningsgruppens 3 huvuduppgifter

  • att för linjeorganisationens räkning försöka förstå och överblicka läget.
  • att aktivera linjeorganisationen och vid behov stötta densamma.
  • att i sista hand ta över linjeorganisationens ansvar om så behövs.

Krisledningsgruppen är ett komplement till samhällets övriga kris- och katastrofberedskap.

Krisorganisationen leds av Krisledningsgruppen vars kontaktuppgifter finns på den här sidan.

Högskolan har ett antal linjebaserade stödfunktioner, så kallade resurspersoner, som utöver uppgiften att stärka linjeorganisationen också står i beredskap för att stärka krisledningsgruppen.

Sidan uppdaterad 2018-05-30