Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Så går rektorsrekryteringen till

Högskolan i Halmstad söker ny rektor – en inte helt okomplicerad process. På denna sida samlas information om rektorsrekryteringens olika steg. Här finns även uppdateringar om hur processen fortgår.

Alla frågor om rekryteringen besvaras av högskolestyrelsens ordförande, Karin Starrin: 070-523 20 30

Senaste nytt

 • 28 juni 2016: Annons publiceras.
 • 17 oktober 2016: Ansökningstiden är över. Sex personer har sökt tjänsten.
 • 18 oktober 2016: Rekryteringskommittén lägger fram en tidplan för sitt fortsatta arbete. Beslut fattas om en hörandeförsamling den 14 november, med representanter för lärare/forskare, teknisk/administrativ personal samt studenter.
 • 9 november 2016: Rekryteringskommittén beslutar efter fördjupade bedömningar och intervjuer att låta en kandidat, Stephen Hwang, gå vidare till hörande den 14 november. Beslut om vilka som ingår i hörandegrupperna.
 • 21 november 2016: Rekryteringskommittén beslutar efter att ha tagit del av hörandegruppernas yttrande att föreslå högskolestyrelsen Stephen Hwang som ny rektor.
 • 9 december 2017: Högskolestyrelsen beslutar föreslå regeringen att utse Stephen Hwang till ny rektor.

Rekryteringsföretag

Rekryteringskommittén beslutade inledningsvis att använda ett rekryteringsföretag i hela processen, och valde efter en så kallad enkel upphandling och referenstagning företaget Mercuri Urval.

Delaktighet i processen

Personal, studenter och högskolestyrelse har varit delaktiga i processen på tre sätt:

 1. Genom sina representanter i rekryteringskommittén för tillsättande av ny rektor
 2. Genom intervjuer för att ta fram kravprofil
 3. Genom rådgivande hörandegrupper i slutfasen av rekryteringen


Fakta: De ingår i rekryteringskommittén för tillsättning av ny rektor

Utsedda från högskolestyrelsen

 • Karin Starrin (ordförande)
 • Göran Bexell
 • Bill Brox

Utsedd lärarrepresentant

 • Ann Bremander

Utsedda representanter från fackförbunden

 • Bengt Kjellgren (Saco-S)
 • Camilla Soto (OFR/S)

Utsedd representant för studenterna

 • Sandra Sandberg

Dessutom

 • Inger Johansson, högskoledirektör
 • Joakim Stierna, HR-chef
 • Selma Sedelius, kommunikationschef
 • Ditte Sörensen, utredare (sekreterare i kommittén)
Sidan uppdaterad 2016-12-09