Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förmåner och villkor

Det finns många fördelar med att arbeta i en statlig myndighet som Högskolan i Halmstad. Det är framför allt bra villkor för arbetstid, semester, föräldraledighet och pension.

Semester

Utöver de fem veckors semester som alla i Sverige har rätt till har du som statligt anställd rätt till ytterligare några semesterdagar beroende på din ålder. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Föräldraledighet

För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. 

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Sjukvårdsförmåner

Som statligt anställd har du vissa sjukvårdsförmåner, exempelvis möjlighet att kontakta företagshälsovården och göra vissa läkarbesök på betald arbetstid. Du kan också få ersättning för sjukvårdsbesök och läkemedel.

Värdegrund

Alla inom staten arbetar på medborgarnas uppdrag. Oavsett om du är forskare, vaktmästare, utredare, adjunkt, projektledare, kommunikatör, IT-chef, IT-tekniker eller har någon annan statlig anställning, så finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar.

Du kan läsa mer om dessa principer i skriften ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Värdegrundsdelegationen.

Visste du att ...

du som anställd vid
Högskolan i Halmstad kan få friskvårdsersättning med 1 000 kronor per helår?

Två män lyfter kettlebells
Sidan uppdaterad 2018-09-11