Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Anställningsordning

Högskolans anställningsordning beslutas av Högskolestyrelsen (HF 2 kap 2 §). Den nu gällande anställningsordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beslutades av högskolestyrelsen den 21 april 2017.

Anställningsordningen innehåller regler för anställning av lärare, doktorander och amanuenser samt om befordran av lektorer, biträdande lektorer och adjunkter.

Anställningsordningen ska tydligt spegla Högskolans gemensamma synsätt vad gäller mål, etik, lika villkor och arbetsgång vid rekrytering och befordran av lärare.

Trade Center
Sidan uppdaterad 2018-03-05