Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om HPC

HPC arbetar med att stödja kvaliteten i utbildningarna genom att främja
lärares vetenskapliga förhållningssätt till undervisning, lärande och
karriärmöjligheter samt att bidra till innovativa undervisnings- och
examinationsformer.

Detta uppnås bland annat genom högskolepedagogisk utbildning för anställda, seminarier och kurser inom forskarhandledning, pedagogisk konsult­verksamhet, stöd till pedagogisk meritering och IKT-stöd för lärare. På så sätt skapar det högskole­pedagogiska centrat förutsättningar för Högskolans personal att delta i och själva vara med att utveckla aktiviteter som svarar mot Högskolans bildningsmål.

Sidan uppdaterad 2017-09-04