Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kurser

HPC erbjuder ett antal olika kurser inom högskolepedagogik. Syftet med kurserna är att tillgodose behovet av kompetensutveckling som lärosätet och den enskilde läraren har.

Behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik

Högskolan i Halmstad ger två behörighetsgivande kurser om vardera 7,5 hp. Lärandemålen följer SUHF:s rekommendationer. Båda kurserna har ett stort inslag av blended learning och går på kvartsfart.

Handledarkurs för grund och avancerad nivå

Introduktionskurs för doktorander

Övriga kurser

Minikurser

  • Presentationsteknik och retorik för undervisning, konferenser eller andra framträdanden
  • SI - Supplemental Instruction
  • Flipped classroom
  • Rum för lärande
  • Studentcentrerat lärande
  • Constructive alignment
  • Att förebygga plagiering
  • Digital examination

Seminarieserie

Workshoppar

  • Betygskriterier
  • Lärandemål

För att vara behörig att söka en lärartjänst vid Högskolan i Halmstad krävs 10 veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande).

Fotograf: Joachim Brink
Sidan uppdaterad 2017-02-17