Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolepedagogisk konferens 2017

Some of the presentations are in English. See the programPDF (pdf, 390.4 kB) for more information. To the registrationform

Aktiv studentmedverkan i högre utbildning
– vad innebär det?

Aktiv studentmedverkan som begrepp kan innebära olika saker beroende på sammanhanget och inbegriper ett brett spektrum av olika komponenter som gemensamt bidrar till att förbättra undervisningskvaliteten inom högre utbildning.

Delaktighet och engagemang, partnerskap mellan lärare och studenter, aktiverande undervisningsformer, inkludering och medskapande, samt begrepp som peer teaching och peer learning är komponenter som räknas in under detta epitet.

Rent konkret kan det till exempel innebära att studenter deltar i kamratrespons, mentorskap eller i forskningsprojekt. Det kan också innebära att inta ett framtidsperspektiv genom att identifiera frågor eller områden som utbildningen på sikt bör inkludera eller om aktiviteter som ligger utanför ordinarie kursplan

Aktiv studentmedverkan utgår således från studenten som medskapare, där studenterna blir en tillgång i varandras lärande, studenten som partner där studenterna och lärarna tillsammans skapar, utvecklar och genomför olika kursmoment, och studenten som förändringsagent där studenterna får en arena för att kunna påverka, anpassa och förändra sin egen utbildning.

12 nov

Sista anmälaningsdag

16 nov

Högskolepedagogisk konferens

Program för konferensenPDF (pdf, 390.4 kB)

Missa inte chansen att medverka och påverka.

Här kan du som är student anmäla dig till årets Högskolepedagogisk konferens.

Till anmälningsformulär

Sidan uppdaterad 2017-11-09