Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Aktiviteter

Som lärare kan du kontakta Högskolepedagogiskt centrum (HPC) för konsultation som rör din undervisning. HPC erbjuder även stöd avseende utvärderingar och kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. 

Du kan exempelvis konsultera oss om:

 • Att formulera lärandemål
 • Alternativa examinationer
 • Betygskriterier
 • Case-metodik
 • Distansundervisning eller Blended Learning
 • Föreläsningens möjligheter och begränsningar
 • Handledning av grupparbeten
 • Hur man flyttar fokus i undervisningen från vad läraren gör till vad studenterna gör
 • Hur man leder ett seminarium
 • Högskoledidaktik
 • SI – Supplemental Instruction
Sidan uppdaterad 2016-09-14