Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-09-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bild från campus

Högskolan i Halmstad i siffror

På denna sida hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna upddateras varje vår – i februari/mars.

Observera att innevarande år således inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

UTBILDNING

2016

2015

2014

2013

Helårsstudenter i utbildningen

5 013

5 011

5 097

5 113

Antal studenter (unika individer)

9 608

9 126

8 889

9 153

Prestationsgrad

83 %

85 %

84 %

86 %

Antal examina

1 271

1 265

1 416

1 256


FORSKNING

2016

2015

2014

2013

Antal professorer

53

50

50

47

varav kvinnor

11

9

8

9

varav män

42

41

42

38

Antal forskarstuderande

95

102

97

90

Antal doktorsexamina

12

10

12

9

Antal licentiatexamina

3

5

4

1


PERSONAL OCH EKONOMI

2016

2015

2014

2013

Antal månadsanställda

611

598

596

581

Omsättning grundutbildning

410 mkr

408 mkr

393 mkr

387 mkr

Omsättning forskning

144 mkr

121 mkr

116 mkr

114 mkr

Omsättning totalt

554 mkr

529 mkr

509 mkr

501 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

-7,0 mkr

4,2 mkr

-2,9 mkr

0,4 mkr

 

Alla siffror är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning

I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.

Ladda ned årsredovisningen för 2016.PDF (pdf, 2.2 MB)

Du kan också bläddra i årsredovisningen direkt på skärmen eller beställa ett tryckt exemplar.

Sidan uppdaterad 2017-09-08