Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen HHIAB, HUER och HH Innovation. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag – HHUAB

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

HHUABs styrelse


Inger Johansson

ordförande, högskoledirektör

Mike Danilovic

ledamot, professor i industriell organisation

Tommy Svensson

ledamot, samverkansstrateg

Christel Sjunnessonlänk till annan webbplats

sekreterare, forskningsstödskoordinator

 

Högskolan i Halmstads investeringsaktiebolag – HHIAB

HHIAB bildades 2008 tillsammans med Länsförsäkringar Halland. Bolaget ska stärka möjligheterna till tidig finansiering i unga innovationsdrivna företag, sprungna bland annat ur idéer från Högskolans studenter, forskare eller personal.

HHUAB är majoritetsägare i bolaget.

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag – HH Innovation AB

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive

Halmstad University Executive Education and Research AB – HUER

HUER bildades i oktober 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB. Bolaget ska hantera uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

Sidan uppdaterad 2016-12-21