Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans bolagsverksamheter

Högskolan i Halmstads holdingbolag heter HHUAB – och har dotterbolagen HHIAB, HH Innovation och HUER. I bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag – HHUAB

HHUAB är Högskolans holdingbolag, bildat 1995. Bolaget ska aktivt bidra till att utveckla Högskolan i Halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

I bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

HHUAB är organiserat under högskolestyrelsen. Bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. Ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB


Catarina Coquand

ordförande

Pernilla Nilsson

ledamot

Magnus Clarin

ledamot

Alessandra Padilha

sekreterare

 

Högskolan i Halmstads investeringsaktiebolag – HHIAB

HHIAB bildades 2008 tillsammans med Länsförsäkringar Halland. Bolaget ska stärka möjligheterna till tidig finansiering i unga innovationsdrivna företag, sprungna bland annat ur idéer från Högskolans studenter, forskare eller personal. HHUAB är majoritetsägare i bolaget.

Styrelse – HHIAB


Christian Bille

ordförande

Lennart Andrén

ledamot

Johan Hörberg

ledamot

Lars-Göran Persson

vd

 

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag – HH Innovation AB

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive.

Läs mer HH Innovationlänk till annan webbplats

Styrelse – HH Innovation


Magnus Clarin

ordförande

Pernilla Nilsson

ledamot

Catarina Coquand

ledamot

Josefine Henriksson

vd

Alessandra Padilha

sekreterare

Halmstad University Executive Education and Research AB – HUER

HUER bildades i oktober 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB. Bolaget ska hantera uppdragsutbildningar, alltså utbildningar som genomförs på uppdrag av en extern part, exempelvis en arbetsgivare.

Styrelse – HUER


Anna Cregård

ordförande

Anders Nelson

ledamot

Pernilla Nilsson

ledamot

Mike Danilovic

vd

Alessandra Padilha

sekreterare

 

Sidan uppdaterad 2019-02-08