Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskning i Halmstad

Forskning i Halmstad är en kvalitetsgranskad skriftserie öppen för forskare anställda vid Högskolan i Halmstad. Sedan 2013 utges serien av Halmstad University Press.

Klicka på titeln för att komma till fulltexten (via publiceringsdatabasen DiVA).

23
Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikationlänk till annan webbplats
Hans Bengtsson (red.)
2015
ISBN: 978-91-87045-22-6 (pdf)
ISBN: 978-91-87045-23-3 (tryckt)


Tidigare utgivna delar

21
Människor och makter 2.0 : en introduktion till religionsvetenskaplänk till annan webbplats
Jonas Svensson, Stefan Arvidsson (red.)
2010
ISBN: 978-91-978256-5-8

20
Perspektiv på arbetsmiljöarbetelänk till annan webbplats
Sven Åke Hörte, Marita Christmansson (red.)
2009
ISBN: 978-91-978256-4-1

19
Att styra regionala utvecklingsprocesser : demokrati, jämställdhet och lärande i Region Halland och i Gnosjöregionenlänk till annan webbplats
Jörgen Johansson, Johan Rydstedt
2010
ISBN: 978-91-978256-3-4

18
De första "Bolognastudenterna" – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningarlänk till annan webbplats
A. Nelson, P. Björk, J. Trolle-Schultz Jensen, M. Nilsson, A.-K. Witt
2009.
ISBN: 978-91-978256-2-7

17
Negotiating cultural and mediated spaces: Being a "Swede" in Greecelänk till annan webbplats
Ulrika Sjöberg
2010
ISBN: 978-91-978256-1-0

16
Borders as experiencelänk till annan webbplats
K. G. Hammarlund (ed.)
2009
ISBN: 978-91-978256-0-3

15
Säkerhet och sårbarhet : hur skapar vi ett hållbart samhälle? : om forskning och utveckling i samverkanlänk till annan webbplats
Hans Bengtsson, Anders Mellbourn (red.)
2008
ISBN: 91-974819-4-7

14
Människor och makter : en introduktion till religionsvetenskaplänk till annan webbplats
Jonas Svensson, Stefan Arvidsson (red.)
2008
ISBN: 91-974819-3-9

13
Technology in time, space, and mind : aspects on technology transfer and diffusionlänk till annan webbplats
K. G. Hammarlund, Tomas Nilsson (ed.)
2008
ISBN: 91-974819-2-0

12
Högskolepedagogisk handledning : erfarenheter av pedagogisk förnyelse vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats
Anita Franke, Barbro Arvidsson, Bertil Gustafsson
2007
ISBN: 91-974819-1-2

11
Strategier i tiden : en studie av telekomföretaget Ericssons nedläggningar i Norrköping och Linköpinglänk till annan webbplats
Roland Ahlstrand
2006
ISBN: 91-974819-0-4

10
Regionförsök och demokrati : demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götalandlänk till annan webbplats
Jörgen Johansson
2005
ISBN: 91-972579-9-0

9 (i publikationen felaktigt angivet som nr 7)
ITiS som incitament till skolutveckling : den nationella utvärderingen av IT i skolan : surveystudien, 2000-2003länk till annan webbplats
Ulla Tebelius, Christina Aderklou, Lotta Fritzdorf
2003
ISBN: 91-972579-7-4

8
Regionalisering och kommunal självstyrelse : halländska kommuner i en regional miljölänk till annan webbplats
Jörgen Johansson
2004
ISBN: 91-972579-8-2

7
Arkiv i Halland : en vägledning till arkiven i länet
Håkan L. Kolsmyr, Sven-Olof Olsson (red.)
2003
ISBN: 91-972579-6-6

6
Miljö - ekonomi - historia
Magnus Lindmark, Sven-Olof Olsson, Ronny Pettersson (red.)
2002
ISBN: 91-972579-5-8

5
Att leda lärmiljöer och att leda i lärande miljöer
Margaretha Milsta, Ulla Tebelius
2003

4
Demokrati som procedur eller engagemang : unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkanlänk till annan webbplats
Ulla Tebelius, Marie Ericsson
2001
ISBN: 91-972579-3-1

3
Regionalisering och internationalisering i Halland : politik och statsvetenskap i ett epokskiftelänk till annan webbplats
Jörgen Johansson
1999
ISBN: 91-972579-2-3

2
Från Absalon till Järnmölle och Galtabäck - länkar i halländsk medeltid
Sven-Olof Olsson (red.)
1999
ISBN: 91-972579-1-5

1
Medeltida danskt järn : framställning av och handel med järn i Skåneland och Småland under medeltiden
Sven-Olof Olsson (red.)
1995
ISBN: 91-972579-0-7

Sidan uppdaterad 2018-09-05