Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bild från campus

Högskolan i Halmstad i siffror

På denna sida hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.

Observera att innevarande år således inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).

UTBILDNING

2017

2016

2015

Helårsstudenter i utbildningen

5 158

5 013

5 011

Antal studenter (unika individer)

10 674

9 608

9 126

Prestationsgrad

81 %

83 %

85 %

Antal examina

1 295

1 275

1 268


 

FORSKNING

2017

2016

2015

Antal professorer

55

53

50

varav kvinnor

11

11

9

varav män

44

42

41

Antal forskarstuderande

88

95

102

Antal doktorsexamina

5

12

10

Antal licentiatexamina

9

3

5

 

PERSONAL OCH EKONOMI

2017

2016

2015

Antal månadsanställda

616

611

598

Omsättning grundutbildning

421 mkr

410 mkr

408 mkr

Omsättning forskning

157 mkr

144 mkr

121 mkr

Omsättning totalt

578 mkr

554 mkr

529 mkr

Verksamhetsutfall (resultat)

-7,9 mkr

-7,0 mkr

4,2 mkr

 

Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads årsredovisning

I den senaste årsredovisningen kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.

Ladda ned årsredovisningen för 2017.PDF (pdf, 2.8 MB)

Du kan också bläddra i årsredovisningen direkt på skärmen eller beställa ett tryckt exemplar.

Sidan uppdaterad 2018-02-22