Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-08-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fakta om Högskolan

Högskolan i Halmstad – som ofta benämns Det innovationsdrivande lärosätet – grundades 1983. Ända sedan starten har verksamheten präglats av nytänkande och gränsöverskridande.

Tre profilområden

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, men tre profilområden är extra starka:

  • Innovationsvetenskap
  • Informationsteknologi
  • Hälsa och livsstil

Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Utbildning för framtiden

Högskolan är känd för sina populära och verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. I dag har lärosätet totalt cirka 10 600 studenter (cirka 5 100 helårsstudenter)¹ och erbjuder ett 30-tal grundprogram, ett 20-tal program på avancerad nivå samt över 130 kurser inom flera ämnesområden.

Möt Högskolans studenter

Forskning för innovation

Forskningen är internationellt välrenommerad och sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom lärosätet sker mycket av forskningen i samverkan mellanforskargrupper. Högskolan är – som ett av fyra lärosäten i Sverige – utsedd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

Läs mer om Högskolans forskning

Samverkan för utveckling

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Lärosätets utbildningar rankas gång på gång bland de främsta i landet på att samverka med arbetslivet. I Svenskt näringslivs senaste undersökning blev förskollärarutbildningen bäst i landet och tre av tio-i-topp-utbildningarna, alla kategorier, fanns på Högskolan.

Läs mer om Högskolans samverkan

Vår vision:

"Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället."

Värdeskapande, innovationsdrivande, samhällsutvecklande

Prenumerera på Högskolan i Halmstads nyhetsbrev

Högskolans nyhetsbrev belyser ett urval av aktuella händelser vid lärosätet. Det utkommer ungefär fem gånger per år.

Klicka här för att prenumerera

Samspel – forskningsmagasin från Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats

Samspel är Högskolan i Halmstads digitala forskningsmagasin. Här kan du läsa populärvetenskapliga artiklar om den forskning som bedrivs.

Läs på samspel.hh.selänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-08-22