Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

De senaste tentorna där flertalet anlänt till Servicecenter:

TENTAMENSDATUMKURSKODKURSNAMNLÄRARE

2017-03-03

MA6012

Matematik för grundlärare Geometri

Anna-Ida Säfström

2017-02-17

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2017-03-03

SH3011

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II Politikens villkor, samhällsorg..

Anders Urbas

2017-02-24

AL1001

Språk och textvetenskap Textbearbetning

J Jansson, K Hildebrand

2017-02-23

KV2017

Litterär o isuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2017-02-26

SH2008

Portfoliouppgift

Jonna Johansson

2017-02-16

SK3005

Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2017-02-17

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

2017-02-03

SV1010

Svenska språkets strukturer, del I

Rickard Melkersson

2017-01-12

Hi1002

Historia 1-30, Det moderna samhället

Ralf Rönnqvist

2017-01-12

AL1001

Språk- och textvetenskap I

Johanna Jansson

Hemtenta

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

2017-01-13

FV1001

Filmvetenskap 1-30, Filmens historia III

Jonnie Eriksson

Hemtenta

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 III

Kristina Thorell

Hemtenta

SH2008

Samhällskunskap för ämneslärare II


Jonna Johansson

2017-01-13

BI2026

Ekosystem o biotoper

Lars-Erik Widahl

2017-01-13

KV2017

Litterär och visuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

2017-01-13

SK1005

Statsvetenskap, Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2016-12-16

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias Rundberg, Michael Roos

2016-12-21

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 III

Lars Andersson

2017-01-13

EN1001

Gramatik och översättning

Monica Karlsson

2016-12-14

UV6046

UVK 2 för grundlärare åk F-3: Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

2016-12-15

EN6005

Engelska för grundlärare åk 4-6 (1-34,5)

Elin-Maria Evangelista

2016-12-16

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

2016-12-09

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, I

Jürgen Offermanns

2016-12-09

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan I

Jürgen Offermanns

2016-12-09

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare åk 7-9, ämne 3, I

Jürgen Offermanns

Grupparbete

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson och Linus Andersson

2016-12-15

FV1001

Filmens historia I

Jonnie Eriksson

2016-12-09

SH2008

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolen

Åsa Bengtsson

2016-11-10

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jens Lerbom

2016-11-10

SV3001

Svenska språket 1-30, svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

2016-11-04

UV6024

UVK 4 för ämneslärare gy, Didaktik och bedömning

Fredrik Thornberg

2016-11-04

UV6046

UVK 2 för grundlärare åk F-3, Didaktik och bedömning

Björn Sjödén

Hemtentamen

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I, ideer om samhället

Jonna Johansson

2016-08-18

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-18

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-06-03

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-11-03

FV1001

Filmvetenskap 1-30 Filmens historia I

Jonnie Eriksson

2016-11-10

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6, geometri

Anna-Ida Säfström

2016-11-03

RK1004

Religionsvetenskap 1-30 judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-11-03

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 1, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-11-03

RK5005

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9 ämne 3 judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2016-11-10

SH3001

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor II (Politikens vilkor, samhällsorg. och demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-11-04

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare Gy, Makro

Lars Andersson

2016-11-04

SH3013

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, Makro

Lars Andersson

2016-11-03


SH1003

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

Hemtentamen

MA6012

Läromedelsanalys

Carolina Nagy

2016-10-28

BI2039

Evolution

Clas Dahlin/Göran Sahlen

2016-10-28

NA6016

Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare åk F-3, Kemi

Roger Lindegren

2016-10-14

UV4008

UVK 3 för ämneslärare gymnasieskolan:Läraren som ledare

Ewa Wictor, Mikael J

Hemtentamen

EN3001

Grammatik

Monica Karlsoon

2016-10-14

NA6016

Biologi med utomhuspedagogik

Mattias R, Michael Roos

2016-09-30

SV3001

Svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2016-10-13

MA5001

Matematik för grundlärare F-3, Algebra, statistik, funktioner, problemlösning

Mattias Rundberg

2016-08-16

HI1002

Historia, Det moderna samhället

Ralf Rönnquist

2016-10-14

SK1005

Svensk politik, offentlig förvaltning

Anders Urbas

Hemtentamen


SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor 1

Jonna Johansson

2016-09-30

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan

Anders Urbas

2016-09-29

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jens Lerbom

2016-09-29

AL1001

Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap

Emilia Aldrin

2016-10-07

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6

Anna-Ida Säfström

2016-09-23

UV6029

Didaktik

Björn Sjöden

2016-09-22

SH3011

Politikens villkor,samhällsorg.& demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-09-22

SH3013

Mikroekonomi


Lars Andersson

Hemtentamen

SV3009

Litteraturen 1800-1945

Jonas Asklund,Jonas Nilsson

2016-08-15

SK1005

Politisk teori

Anders Urbas

2016-08-19

AL1001

Språk och textvetenskap I Textbearbetning

Linnea Gustafsson

2016-08-17

MA5001

Algebra, sannolikhet, statistik, funktioner, problemlösning

Caroline Eriksson

2016-08-18

UV6019

Didaktik

Kristina Holmberg

2016-09-01

SK1005

Svensk politik och offentlig förvaltning

Anders Urbas

2016-08-18

SH2009

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9

Åsa Bengtsson

Hemtentamen

EN5001

Lingustic theory,160129

Stuart Foster

Hemtentamen

EN5001

61-90 linguistics, 160311

Stuart Foster

Hemtentamen


Grammar II exam,160316

Stuart Foster

2016-03-18

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

2016-08-18

SK1005

Jämförande politiska system


Amanda Nielsen

2016-03-18

BI2034


Viltbiologi

Anders Jarnemo

Hemtentamen

HI1002

Historia (1-30)

Anette Andreasson

2016-08-15

UV4009

UVK 3 för ämneslärare åk 7-9:Lärare som ledare

Ewa W, Mikael J

2016-08-19

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

2016-08-17

SV1001

Svenska språkets strukturer

Rickard Melkersson

2016-06-11

UV6019

UVK 4 för ämneslärare åk 7-9,Didaktik och bedömning

Kristina Holmberg

2016-06-11

UV6014

Didaktik och bedömning

Kristina Holmberg

Hemtentamen

MA5001

Matematik för grundlärare åk F-3

Carina Stenberg

Hemtentamen

SV3001

Svenska språket 31-60

Ola Svensson

2016-06-03

MA5003

Matematik för ämneslärare Gy ämne 2 II, Slumpens matematik

Mats Gunnarsson

2016-06-02

FV1001

Filmvetenskap 1-30

Jonnie Eriksson

2016-06-11

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare Gy II

Rickard Melkersson

2016-06-11

SV1009

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare 7-9 II

Rickard Melkersson

2016-06-03

UV4008

UVK 3 för ämneslärare Gy

Ewa Wictor

2016-06-03

UV4009

UVK 3 för ämneslärare 7-9

Ewa Wictor

2016-06-11

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Amanda Nielsen

2016-06-03

HI1002

Historia (1-30)

Ralf Rönnquist

2016-06-13

EN8003

Engelska med didaktik för ämnesläraregymnasieskolan IV del 2

Veronica Brock

Hemtentamen

EN2026

Engelska för grundlärare åk F-3

Veronica Brock

2016-06-11

EK4001

Ekologi

Claes D, Lars-Erik W

2016-06-03

SV1010

Litteratur i äldre tid

Anders Nilsson

2016-06-03

SV1009

Ämneslärare 7-9

Anders Nilsson

2016-06-03

EN1001

Engelska 1-30

EK Brandin

2016-06-03

MA5001

Matematik f grundlärare F-3

Carolin Eriksson

2016-06-08

SK1005

Statsvetenskap 1-30

Anders Urbas

2016-06-02

SK1005

Statsvet 1-30 Sv pol i offentlig förvaltning

Anders Urbas

Hemtentamen

EN3001

America Modernism and the Harlem Renaissance

Emma Karin Brandin

2016-05-13

SS9001

Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv

Rickard Melkersson

2016-04-21

SV3001

Svenska språket genom tid och rum

Ola Svensson

2016-05-07

SV1001

Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

Hemtentamen

SV1001

Svenska språket 1-30 Texter och samtal

Emilia Aldrin

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson,Carina Stenberg

2016-04-08

AL1001

Textbearbetning-teori och praktik

Anna Fåhreus

2016-04-29

EK4001

Ekologi

Lars Erik W,Clas D

Hemtentamen

UV6021

UVK 4

Monika Frick

2016-04-02

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II

Rickard Melkersson

2016-04-02

SV1009

Svenska:språk och litteratur för ämneslärare åk 7-9

Richard Melkersson

2016-04-29

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare Gy II, svenska och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

2016-04-29

SV1009

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare 7-9 II, svenska och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

Hemtentamen

AS3002

Språk- och textvetenskap II Effektivt myndighetsspråk

Emilia Aldrin

2016-04-22

UV6019

UVK 4 för ämneslärare 7-9, Didaktik

Kristina Holmberg

2016-05-07

SH1005

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 II Politik och media

Jonna Johansson

2016-04-28

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Jämförande politiska system

Amanda Nielsen

2016-04-22

UV6014

UVK 3 för grundlärare åk 4-6:Didaktik och bedömning

Kristina Holmberg

Hemtentamen

EN2040

Engelska med didaktik för ämneslärare Grammar 1

Stuart Foster

2016-04-22

EN2043

Engelska för grundlärare Språkfärdighet

Monica Karlsson

2016-04-22

EN2026

Engelska för grundlärare åk F-3, muntlig och skriftlig språkfärdighet

Monica Karlsson

2016-04-02

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

Hemtenta

SH2008

Samhällskunskap 1 för ämneslärare Gy, Internationella relationer, portfoliouppg

Jonna Johansson

Hemtenta

SH2007

Samhällskunskap 1 för ämneslärare 7-9, Internationella relationer, portfoliouppg

Jonna Johansson

2016-04-08

SV1009

Svenska språk och litteratur för ämneslärare 7-9
Svenska språkets strukturer

Rickard Melkersson

2016-04-08

SV1010

Svenska språk och litteratur för ämneslärare Gy
Svenska språkets strukturer

Rickard Melkersson

2016-03-15 hemtenta

UV2011

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

2016-03-23
Hemtenta

ID5002

Idrott o hälsa gr lärare 4-6

Lars Kristén

2016-03-23

SV1001

Svenska språkets kultur

Rickard Melkersson

2016-03-23

SH1005

Politik och media

Jonna Johansson

Grupparbete

SK1005

Internationell politik

Jonna Johansson

Hemtentamen

SK1005

Internationell politik

Jonna Johansson

2016-03-23

SH1006

Politik och media

Jonna Johansson

2016-03-05

RV1002

Religionsvetenskap för ämneslärare Gy, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2016-03-05

RV1001

Religionsvetenskap för ämneslärare 7-9, judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

Hemtentamen

ID1005

Ångest inför idrott och hälsa

Lars Kristén

2016-03-21

BI2026

Ekosystem och biotoper

Clas Dahlin

2016-03-16

NA6017

Naturkunskap för ämneslärare gy

Sylvia Waara

2016-03-24

SH5004

Samhällskunskap för ämneslärare gy IV

Mikael Jonasson

2016-03-24

FV1001

Filmvetenskap 1-30, Filmens historia I

Jonnie Eriksson

Hemtentamen

EN1001

Engelska 1-30 distans grammatik

Monica Karlsson

2016-03-11

UV6014

UVK 3 för grundlärare åk 4-6: Didaktik och bedömning

Kristina Holmberg

Hemtentamen

EN1008

Grammar I

Stuart Foster

Hemtentamen

EN2040

Final Exam

Stuart Foster

2016-03-05

SH3011

Politikens villkor, samhällsorg. & demokratins utmaningar

Anders Urbas

2016-03-05

SH1004

SH utmaningar på föränderliga arenor I

Jonna Johansson

2016-02-19

SV3001

Svenskan i tid och rum

Ola Svensson

2016-03-05

UV2007

UVK 1 7-9, Den professionella läraren

Ewa Wictor

Hemtentamen

SV1001

Svenska 1-30, svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2016-02-19

SV1010

Svenska, språk och litteratur, Svenska språkets strukturer II

Rickard Melkersson

2016-02-19

SV1009

Svenska, språk och litteratur, Svenska språkets strukturer II

Rickard Melkersson

Hemtentamen

EN3001

Engelska (31-60) Grammatik

Stuart Foster

Hemtentamen

EN1001

Engelska 1-30, introduktion till språkvetenskap

Stuart Foster

Hemtentamen

SA3002

Språk- och textvetenskap II Textbearbetning

E Aldrin, K Hildebrand

2016-03-05

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6, Geometri

AnnaIda Säfström

Hemtentamen

MA6013

Matematiklärande

Carina Stenberg

2016-02-26

UV6044

Att leda lärande , salstentamen

Ewa W, Monica E

Grupptentamen

NA6015

NO/Teknik för Grundlärare 4-60 hemlabbar

Roger Lindegren

2016-02-19

NA6015

NO/Teknik för Grundlärare 4-60 Kemi

Roger Lindegren

2016-02-18

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Politisk teori

Anders Urbas

Grupparbete

SH1004

Idéer om samhället

Jonna Johansson

Hemtentamen

SV1001

Retorik i tal, text genrer

Rickard Melkersson

2016-02-05

SV1010

Svenska språkets strukturer, del I

Rickard Melkersson

Hemtentamen

SH2008

Internationella relationer

Jonna Johansson

2016-01-15

FV1001

Filmens historia III

Jonnie Eriksson

2016-02-05

SV1009

Svenska språkets stukturer, del I

Rickard Melkersson

Hemtentamen

UV6008

Läs och skrivlärande

Jeanett Sjöberg, Ing-Marie Svantesson

2016-01-13

AL1001

Språk och textvetenskap 1

Anna Fåhraeus

Hemtentamen

EN1001

Kultur text och teori II

Anna Fåhraeus

Hemtentamen

SV1001

Retorik i tal, text och genrer

Rickard Melkersson

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Virginia Wiman

Hemtentamen

SH3013

Rättsordning och rättsregler i ett samhällsperspektiv

Kristina Thorell

Hemtentamen

ID3006

Hälsopromotion, häsodidaktik

Lars Kristén

16-01-15

EN3006

Kultur och samhällsliv i den engelskspråkiga världen

Anna Fåhraeus

Hemtentamen

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Linus Andersson

2016-01-15

KV2017

Litterär och visuell kultur efter 1914

Jonnie Eriksson

2016-01-15

HI1002

Modern historia

Ralf Rönnquist

Distans


Grammar II Exam


Hemtentamen

SV2011,SV2010

Ungdomars läsning 7,5hp

Jonas Asklund

216-01-23

SH2009

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9

Åsa Bengtsson


EN3001

Amerikansk litteraturhistoria

Anna Fåhraeus

2016-01-23

SH2009

Samhäll


2016-01-15


Läraren som ledare UVK2


2016-01-23

RK5005

Religion 7-9 ämne 3, 1

Jurgen Offermanns

2016-01-23

RV1001

Religion 7-9 1

Jurgen Offermanns

2016-01-23

RV1002

Religion ämneslärare gym 1

Jurgen Offermanns

2016-01-23

RK1004

Religionsvetenskap 1-30

Jurgen Offermanns

HT15

SH1004

Vetenskaplig text och debattartikel

Jonna Johansson

2016-01-12

MA5002

Förändringens matematik

Mats Gunnarsson

2015-11-05

UV6029

Didaktik

Monica Frick

2015-12-11

EN3006

Eng didaktik II

Anna Fåhreaus

2015-12-11

EN3005

Eng didaktik III

Anna Fåhreaus

2015-12-19

RK5005

Kristend isalam världsåskådning etik

Jurgen Ofrmanns

2015-12-19

RK1004

Juden-, kristendom o islam ämnesl

Jurgen Ofrmanns

2015-12-19

RV1001

Juden-, kristendom o islam ämnesl

Jurgen Ofrmanns

2015-12-18

HI2009

Skandinavisk historia

Ralf Rönnquist

2015-12-19

NA6016

Kemi

Roger Lindegren

2015-12-14

BI2026

Ekosystem och biotoper

Lars-Erik W., Clas D.

2015-12-11

EN1001

Eng 1-30 Kultur.text o teori1

Anna Fåhreus

2015-12-19

SH1004

SH-utmaningar o förändringar

Jonna Johansson

2015-12-11

SV1001

Svenska Språket 1-30

Rickard Melkersson

2015-12-19

UV2009

Den prof.läraren Ämneslärare 7-9

Ewa Wictor

2015-12-18

HI2009

Skandinavisk historia

Ralf Rönnqvist

2015-12-19

UV2007

Den prof.läraren Ämneslärare 7-9

Ewa Wictor

2015-12-11

HI1002

Tidig modern historia

Ralf Rönnquist

Hemtentamen


Linguistics

Stuart Foster

Hemtentamen

EN3006

Brittish realia

Stuart Foster

Hemtentamen

EN5001

Linguistic exam

Stuart Foster

Hemtentamen

ID3006

Skriftkigt enskilt fördjupningsarbete

Lars Kristén

Hemtentamen

AL1003

Textyper och textanalys

Albi Verderio Johansson

2015-12-15

RK1004

Religionsvetenskap 1-30, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2015-12-15

RK5005

Religionsvetenskap 7-9 ämne 3, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2015-12-15

RV1001

Religionsvetenskap 7-9, Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2015-12-15

RV1002

Religionsvetenskap GY Religioner i Asien

Jürgen Offermanns

2015-12-15

MA5002

Matematik för ämneslärare ämne 2 Aritmetik

Mats Gunnarsson

2015-12-11

SH2009

Idéer om samhället

Åsa Bengtsson

Hemtentamen


UVK3 Specialpedagogik för förskollärare

Ing-Marie Svantesson

Hemtentamen

UV6021

UVK4 Social relationer,konflikthantering och ledarskap för förskollärare

Bertil Gustafsson

2015-11-14

KV2014

Den förmoderna människans livsvillkor

Jonnie Eriksson

Hemtentamen

SH1004

Idéer om samhället

Jonna Johansson

2015-11-14

SH3011

Politikens villkor, samhällsorg. & demokrations utmaningar

Anders Urbas

2015-11-14

SH3012

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan III, Mikroekonomi

Lars Andersson

Hemtentamen


UVK4:Specialpedagogik 4-6

Ing-Marie Svantesson

2015-11-14

MA6012

Matematik för grundlärare åk 4-6, Geometri

Anna Ida Säfström

2015-11-05

SH1004

Samhälleliga utmaningar på föränderliga arenor I, Idéer om samhället

Jonna Johansson

2015-11-06

UV2015

UVK1 för grundlärare F-3 läraruppdraget

Anki Wennergren

Hemtentamen

UV2017

Barndomens villkor

Yvonne Hildingsson

Hemtentamen

MA6012

Matematik för grundlärare, läromedelanalys

Caroline Eriksson

2015-11-06

UV6038

Skolan i samhället-samhället i skolan, VFU

Claes Malmberg

2015-11-06

RK1004

Religionsvetenskap 1-30 Judendom, kristendom o islam

Jürgen Offermanns

2015-11-06

RV1002

Religion I, Judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2015-11-06

RK5005

Religion I ämne 3, Judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2015-11-06

RV1001

Religion I, Judendom, kristendom och islam

Jürgen Offermanns

2015-11-05

SH3013

Samhällskunskap III - Makro

Lars Andersson

2015-11-05

SH3012

Samhällskunskap III - Makro

Lars Andersson

Hemtentamen


Tänka, tala och skriva i akademisk miljö

Linnea Gustafsson & Johanna Jansson

2015-11-06

FV1001

Filmens historia I (1995-1945)

Jonnie Eriksson

2015-10-30

SV1001

Svenska språkets struktur

Rickard Melkersson

2015-11-06

OM2002

Individuell examination omvårdnad

Eva Persson

2015-11-05

UV2009

UVK 1 Ämneslärare gymnasieskolan

Ewa Wictor

2015-11-05

UV2007

UVK 1 Ämneslärare 7-9

Ewa Wictor

2015-11-05


Språketsvariation & mångfald

Linnea Gustavsson

2015-10-10

EK4001

Ekologi

Göran Sahlen

2015-10-10

UV4004

UVK2 4-6

Eva Hansson

Hemtentamen

SV10041

Svenskan i Sverige och världen

Camilla Bagler/Daniel Åkesson

2015-11-02

NA6016

Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare åk F-3

Roger Lindegren

2015-10-10

MA6012

Geometri

Anna Ida Säfström

2015-10-10

EN3005

Kultur och samhällsliv i den engelskspråkiga världen


Anna Fåhraeus 

2015-10-10

EN3006

Kultur och samhällsliv i den engelskspråkiga världen

Anna Fåhraeus

2015-10-02

SH5002

Mikroekonomi

Lars Andersson

2015-10-02

SH3013

Mikroekonomi

Lars Andersson

2015-10-02

SH3012

Mikroekonomi

Lars Andersson

Hemtentamen


 

Introduktion till språkvetenskap och textvetenskap

Linnea Gustafsson

Hemtentamen

SH1004

Idéer om samhället,vetenskapsfilosofiska grunder och medieanalys

Jonna Johansson

2015-10-02

KV2014

Den förmoderna människans villkor

Jonnie Eriksson

Hemtentamen

UV6029

Didaktik och bedömning

Fredrik Thornberg

2015-10-10

UV4008

UVK 3 Läraren som ledare

Ewa Wictor

2015-10-10

AS1001

Textred. teori o praktik

Kristina H Linnea G

2015-10-10

HI1002

Historia 1-30 Den äldre historien

Ralf Rönnqvist

2015-10-02


Matematiklärande uppg 2 Hemtenta

Carina Stenberg

2015-10-23

EN6005

Eng åk 4-6, gramatik

Monica Karlsson

2015-10-01

ID3006

Idrott o Hälsa för ämneslärare

Jesper Leander

2015-10-01

SH3011

Politikens villkor

Anders Urbas

 2015-10-02


Grundlärarutbildningen F-3


Hemtentamen

SK1005

Internationell politik

Jonna Johansson

Hemtentamen


Litteraturen efter 1900-talet

Jonas Asklund

Hemtentamen

 

Litteraturen 1800-1945

Jonas Asklund

2015-08-20

SK1005

Statsvetenskap (1-30)

Martin Sandberg

Hemtenta

EN1001

Introduktion till engelsk språkvetenskap 1-30

Stuart Foster

2015-08-18

UV4008

UVK 3 för ämnäslärare gymnasieskolan:Läraren som ledaren

Ewa Wictor

2015-08-18

UV4009

UVK 3 för ämneslärare åk 7-9: Läraren som ledare

Ewa Wictor

2015-07-27

 

American Literary History Exam

 

2015-08-21

SK1005

Svensk politik och offentlig förvaltning

Oskar Svärd

2015-08-20

EN1001

Kultur,teori och poesi

Krsitina Hildebrand

2015-08-18

AS1001

Textredigering i teori och praktik

 

Hemtentamen

 

Eng (1-30hp)distans- Exam; Grammar and translation

Monica Karlsson

2015-08-20

SH3013

Makroekonomi

Lars Andersson

Hemtentamen

 

Statsvetenskap,Internationell politik, delkurs 4

Jonna Johansson

2015-08-21

AS1001

Allmän språkvetenskap (1-30)

Albi Verderio-Johansson

2015-08-21

SV1009

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare åk 7-9 II /1504 Svensk och nordisk språkutveckling

Rickard Melkersson

2015-08-15

SH1004

Samhälliga utmaningar på föränderliga arenor I /1401 idéer om samhället

Jonna Johansson

2015-08-18

SK1005

Stadsvetenskap (1-30) / 1401

Anders Urbats

2015-06-04

HI1002

Historia (1-30) / 0704 Mordern historia

Ralf Rönnqvist

2015-06-13

SK1005

Statsvetenskap (1-30) - Jämförande politiska system

Mikael Sandberg

Hemtentamen

UV6034

Fallbeskrivning

Ing-Marie Svantesson

2015-05-21

EN1001

Egelska (1-30) /1402 kultur, text och teori I

Anna Fåhraeus

2015-05-30

EK4001

Ekologi/ 1301

Göran Sahlén

2015-06-04

AS1001

Allmän språkvetenskap (1-30) / 1405 Textredigering i teori och praktik

Kristina H, Linnea G

2015-06-05

EN1001

Engelska 1-30 / 1406 Kultur, teori och poesi

Kristina Hildebrand

2015-06-05

EN3001

Egelska 31-60 / 1505 Am literary history

Anna Fåhreaus

2015-06-05

UV4004

UVK 2 för grundlärare åk 4-6: Läraren som ledare

Eva Hansson

2015-06-04

UV4008

UVK 3 för ämneslärare åk 7-9: Läraren som ledare

Ewa Wictor

2015-06-04

UV4009

UVK 3 för ämneslärare åk 7-9: Läraren som ledare

Ewa Wictor

2015-04-30

RV5001

Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasieskolan, ämne 2, (II) /1403 Antikens och främre Orientens religionshistoria

Heike Peter

2015-06-05

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II / Litteratur i äldre tid

Jonas Asklund

2015-05-21

SV3001

Svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

Hemtentamen

UV2017

Examinationsuppgift 2, Barndomens villkor 15hp

Yvonne Hildingsson, Carina Stenberg

Hemtentamen

 

Engelska 1-30 - Introduction to Linguistics

Stuart Foster

Hemtentamen

 

Allmän språkvetenskap - Semantics

Stuart Foster

2015-05-29

 

Grammar II- Distance Course

Monicka Karlsson

Hemtentamen

MA5001

Matematik för grundlärare åk F-3 / Reflektiner - Pedagogiskplanering

Caroline Eriksson

2015-05-09

SV2004

Swedish as a Foregin Language I

Matts Jernmark

Hemtentamen

 

Grammar, Engelska 31-60

Stuart Foster

Hemtentamen

 

English Linguistics Theory, Engelska 61-90

Stuart Foster

Hemtentamen

 

UVK 3 - Examination 2

Bertil Gustafsson

2015-05-09

SK1005

Statsvetenskap - Svensk politik och offentlig förvaltning

Oskar Svärd

2015-04-30

SV1009

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare åk 7-9 II/ 1504 Svensk och nordisk språkutveckling

Rikard Melkersson

2015-02-20

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II / 1502 Svenska språkets strulturer, del II

Rikard Melkersson

2015-04-30

SV1010

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare gymnasieskolan II / 1504 Svensk och nordisk språkutveckling

Rikard Melkersson

2015-02-20

SV1009

Svenska: språk och litteratur för ämneslärare åk 7-9 II/ 1502 Svenska språkets strulturer, del II

Rikard Melkersson

2015-04-30

SK1005

Statsvetenskap (1-30) / 1403 Jämförande politiska system

Mikael Sandberg

Hemtentamen

 

Svenska (31-60)

Linnea Gustafsson

2015-04-30

EN2026

Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Monica Karlsson

2015-04-01

EN1001

Engelska (1-30) /1402 Kultur, text och teori I

Anna Fåhraeus

2015-03-19

EN3001

Engelska (31-30) / 1402 Am. litteraturhistoria: Modernismen och Harlem Renässansen

Anna Fåhraeus

2015-04-24

AS1001

Allmän språkvetenskap (1-30) / 1401 Introduktion till lingvistik

Albi Verderio-Johansson

2015-04-11

ID1005

Idrott och hälsa för ämneslärare åk 7-9 II/ 1501Fysiologi och träninslära för lärare åk 7-9 II

Jennie Maley

2015-04-24

UV1009

Naturkunskap för ämneslärare gymnasieskolan II

Arne Sikö

Hemtentamen

 

Culture, text and theory I

Anna Fåhreus

2015-04-11

SK3005

Statsvetenskap (31-60) / 1501 Politisk filosofi

Ulf Petäjä

2015-03-30

Hemtenta

Fallbeskrivning

Ing-Marie Svantesson

2015-04-11

SK1005

Statsvetenskap (1-30) /1401 Politisk teori

Anders Urbas

2015-03-20

SV3001

Svenska språket (31-60) / 1301 Svenska språket genom tid och rum

Rickard Melkersson

2015-03-07

SH1004

Samhälliga utmaningar på föränderliga arenor I / 1401 Idéer om samhället

Jonna Johansson

2015-04-11

EN1009

Engelska med didaktik för ämneslärare åk 7-9 II / 1503 Gramatik i teori och praktik II

Monica Karlsson

Hemtentamen

SK3005

Statsvetenskap (31-60) / 1502 Komperativ politisk analys

Mikael sandberg

2015-03-27

SH1006

Samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan II - Politik och media

Jörgen Johansson

2015-03-27

SH1005

Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 II -Politik och media

Jörgen Johansson

Hemtentamen

UV2017

Barndomens vilkor

Yvonne Hildingsson

Hemtentamen

 

Svenska pråket 31-60

Linnea Gustafsson

2015-04-01

AS1001

Allmän språkvetenskap - Textredigering i teori och praktik

Anna Fåhraeus

2015-03-27

SK1005

Statsvetenskap (1-30) / 1402 Svensk politik och offentlig förvaltning

Oskar Svärd

2015-03-22

Hemtenta

Texttyper och textanalys

Albi Verderio-Johansson

2015-03-24

Hemtenta

Grammatiktenta, Engelska 1-30

Stuart Foster

2015-03-20

EN5008

Engelska med didaktik för ämneslärare gy, ämne 2, II/ 1501 Kultur och samhällsliv i den engelskspråkiga världen (1 & 2)

Martina Allbäck

2015-03-19

AS1001

Allmän språkvetenskap (1-30) /1401 Introduktion till lingvistik

Albi Verderio Johansson

2015-03-13

ID1005

Idrott och hälsa för ämneslärare åk 7-9 II / 1502 Anatomi för lärare i idrott och häls

Jennie Maley

2015-03-07

ID3006

Idrott och hälsa för ämneslärare åk (7-9) (46-75) / 1301 Idrottspsykologi för lärare i idrott och hälsa

Lukas Linnér

2015-03-07

SH3011

Samhälliga utmaningar på föränderliga arenor II/ 1401 Politikens villkor, samällsorg & demokratins utmaningar

Martin Danielsson

Hemtentamen

SH2011

Samhällsanalys, makt och berättandes villkor

Martin Danielsson

2015-02-20

ID1005

Idrott och hälsa för ämneslärare åk 7-9 II, 1501 Fysiologi och träninslära för idrott och hälsa

Jennie Maley

2015-03-13

EN1009

Engelska med didaktik för ämneslärare åk 7-9 II / 1503 Gramatik i teori och praktik II

Monica Karlsson

2015-03-13

EN5008

Engelska med didaktik för ämeslärare gymnasieskolan, ämne 2,II / 1503 Gramatik i teori och praktik II

Monica Karlsson

 

Text

Sidan uppdaterad 2017-03-28