Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

De senaste tentorna där flertalet anlänt till Servicecenter:

ITE

TENTAMENSDATUM

KURSKOD

ÄMNE

LÄRARE

2017-03-14

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2017-01-13

IK4003

Databaser och databasdesign

Jesper Hakeröd

2017-03-08

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

2017-03-16

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2017-03-17

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhagen

2017-03-14

DT4020

Datasäkerhet för inbyggda system

Wojciech Mostowski

2017-03-03

IK2058

Systemutveckling och datadesign

Ewa Zimmerman/Lars-Olof Johansson

2017-01-10

DT4018

Programmering av distribuerade system

Amin Farjudian

2017-01-12

EL8004

Högfrekvenselektronik f inbyggda system

Emil Nilsson

2017-01-11

MA4025

Matematisk statistik

Matts G, Eric J

2017-01-03

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2017-01-05

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique de M

2017-01-13

IK4036

Objektorienterad programmering o datastrukturer

Jesper Hakeröd

2017-01-12

ET4007

Elkraftsystem1

Thomas Munther

2017-01-10

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2017-01-13

MA8017

Teknisk Matematik

Per-Sverre Svendsen

2017-01-11

DI4006

Avancerade IT-forensiska verktyg I

Mattias Wecksten

2017-01-13

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

Grupptentamen

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

2017-01-03

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2017-01-10

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2017-01-11

DT8012

Artificiell Intelligens

S Nowaczyk, S Byttner

2017-01-04

EL4005

Sensorsystem

Jens Lundström

2017-01-04

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2017-01-03

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2014-01-05

DI2003

Admistration av datorsystem

Mattias Wecksten

2017- 01-11

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2017-01-04

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Renström

2017-0-11

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Erik Järpe

2017-01-03

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2017-01-12

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2017-01-09

BT4003

Finita elementmetoden (FEM)

Bertil Nilsson

2017-01-09

DI2008

Datornätverk

Malin Bornhager

2017-01-04

MA2047

Algebra pch diskret matematik

Mikael Hindgren

2017-01-05

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2016-12-01

IK2053

Visuell kommunikation

Philip Heimer

2016-10-25

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2016-08-18

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2015-10-27

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

Grupptentamen

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2016-10-26

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Torben Svane

2016-10-27

DI2009

Biometrisk identifiering

Fernando Alonso-Fernandez

2016-10-26

IK4041

Business Intelligence

Jesper Hakeröd

2016-10-26

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2016-10-28

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Ewa Zimmerman

2016-10-27

DI2003

Administration av datorsystem

Mattias Weckstén

2016-10-28

DT4015

Datakommunikation

Alexey Vinel

2016-10-25

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2016-10-28

ET8004

Optisk kommunikation

Jörgen Carlsson

2016-10-27

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2016-10-28

IK2052

Digital design och innovation

Jesper Lund

2016-10-27

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensik

Eric Järpe

2016-10-28

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2016-10-21

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2016-08-15

DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique

2016-08-15

IK2015

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique

2016-08-15

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2016-08-17

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2016-08-16

KE0008

Bastermin-kemi

Per-Magnus Ehde

2016-08-19

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-08-15

FY4002

Fysikaliska modeller

Per-Sverre Svendsen

2016-08-16

DI4003

Datautvinning från digitala lagringsmedia

Mattias Wecksten

2016-08-19

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2016-05-31

DT6005

Krypteringsmetoder

Eric Järpe

2016-08-19

FÖ2064


Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-08-18

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2016-08-16

DT4006

Flerlagerswitching med avancerade tjänster

Olga Torstensson

2016-08-16

ET2007

Elkraftsystem II

Thomas Munther

2016-08-16

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2016-08-18

MA0021

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2016-08-18

MA0023

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2016-08-18

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2016-08-19

EL8005

Opoelektronik och fotonik

Pererik Andreasson

2016-08-10

FY0011

Bastermin-fysik

Pererik Andreasson

2016-08-16

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2016-08-15

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2016-08-16

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2016-0815

DK8009

Nätverk för realtidsystem

Anette Böhm

2016-08-15

MA0021

Mastermin-matematik

Mats Andreasson

2016-08-15

MA0022

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2016-06-02

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2016-06-03

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2016-06-03

MA0022

Bastermin- matematik

Mats Andreasson

2016-06-01

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2016-06-03

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2016-05-24

IK2015/DI4004

Grundläggande webbsystem

Wagner d´Morai

2016-05-26

DT4003

Riskanalys och IT-säkerhetssystem

Margareth E,Mattias W

2016-06-02

DI2003

Administratiom av datorsystem

Mattias Wecksten

2016-06-02

DI2003/TE2003

Computer Systems Administration

Wagner d´Morai

2016-05-25

DI8021

Testing and verification of embedded system


2016-05-24

DI4004

Web system fundamentals

Wagner d´Morai

2016-06-03

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-05-25

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2016-06-02

DT2005

Avancerade IT-forensiska verktyg I

Mattias Wecksten

2016-05-31

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Mattias Wecksten


2016-06-01

PA8001

Embedded systems tentamen

Essayas Gebrewahid

2016-05-26

DI4003

Skriven tenta

Mattias Wecksten

2016-06-01

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2016-05-30

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2016-06-03

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2016-05-26

DK8009

Nätverk för realtidssystem

Anette Böhm

2016-06-01

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2016-06-03

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2016-06-01

DI2007

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2016-05-23

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2016-05-31

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Ewa Zimmerman

2016-05-25

IK2023

Affärssystem-affärsvärde genom förändringsarbete

Christer Rehnström

2016-05-31

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2016-06-03

MA0023

Bastermin matematik

Mats Andreasson

2016-06-03

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhager

2016-05-26

FY4002

Fysikaliska modeller

Per-Sverre Svendsen

2016-05-31

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2016-05-30

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2016-06-02

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2016-06-02

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2016-05-25

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2016-05-30

DT8012

Artificiell intelligens Tentamen

Stefan Byttner

2016-06-03

MA0021

Bastermin - matematik Skriftlig tentamen 2

Mats Andreasson

2016-05-23

ET2007

Elkraftssystem II

Thomas Munther

2016-05-30

MA2018

Tillämpad matematik III- ODE

Eric Järpe

2016-05-24

EL4005

Sensorsystem

Kenneth Nilsson

2016-05-31

DT2009

Datornätverk

Malin Bornhager

2016-06-01

MT4020

Mekanik-beräkning

Gunnar Weber

2016-05-30

DT4008

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2016-05-23

DT4006

Flerlagerswitchning med avancerade tjänster

Olga Torstensson

2015-05-23

MA0022

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2016-05-23

MA0021

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2016-05-23

MA0023

Bastermin-matemaik

Mats Andreasson

2016-03-17

TK8001

Trådlösa kommunikationssystem

Urban Billstrup

2016-03-24

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2016-03-17

EL8006

Nanoelektronik

Håkan Pettersson

2016-03-16

DT2013

Digitalteknik skriftlig tenta

Tommy Salomonsson

2016-03-16

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2016-03-04

IK2058

Systemutveckling och databas design

Ewa Zimmerman

2016-03-22

DT8012

Artficiel Intelligence

Stefan Byttner

2016-03-22

IK4042

Systemintegration och programmering

Jesper Hakeröd

2016-03-21

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2016-03-15

EL4006

Elektronik forts

Linus, Struan

2016-03-24

FÖ2066

Organisation och ledarskap

Helena Öferström

2016-03-23

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Kerstin Berg

2016-03-22

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2016-03-22

MA2020

Diskret matematik

Mikael Hindgren

2016-03-23

IK4036

Objektorienterad programmering och datastrukturer

Jesper Hakeröd

2016-03-22

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2016-03-18

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2016-03-24

KE0008

Bastermin-kemi

Per-Magnus Ehde

2016-03-24

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2016-03-22

MA0021

Bastermin- matematik

Mats Andreasson

2016-03-18

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2016-03-03

IK4044

Projektmetodik

Torben Svane

Hemtentamen

IK4023

Websystem och It-säkerhet

Margaretha E, Jesper L

2016-03-04

DT2005

Avancerade IT-forensiska verktyg I

Mattias Wecksten

2016-03-14

DT8018

Nätverk för inbyggda system

Annette Böhm

2016-03-15

DT8015

Robotteknik

Rafael Valencia

2016-03-16

IK2021

Affärssystem .- en helhetsbild

Christer Rehnström

2016-03-18

DO8003

Parallelldatorer i inbyggda system

Tomas Nordström

2016-03-16

ET2003

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2016-03-22

DT8012

Artificiell intelligens

Stefan Byttner

2016-03-24

ET2004

Elkraftsystem I

Thomas Munther

2016-03-17

DK2004

Trådlösa nätverk

Olga Torstensson

2016-03-17

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Per-Åke Irskog

2016-03-18

TE4002

Reglerteknik

Thomas Munther

2016-03-16

DT6005

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2016-03-23

EL8005

Optoelektronik och fotonik

Pererik Andreasson

2016-03-21

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Ewa Zimmerman

2016-03-18

DI2006

Programmering

Nicolina Månsson

2016-03-18

DT4005

Avancerad Routing

Malin Bornhager

2016-01-05

DA4002

Algoritmer, datastrukturer och problemlösning

Amin Farjudian

2016-03-16

DI2007

Juridik med it-rätt

Per-Åke Irskog

2016-03-21

DT2009Datornätverk

Malin Bornhager

2016-03-14

DT4008

Nätverkssäkerhet

Olga Torstensson

2016-02-08

IK4029

Kognition och användbarhet

Lars-Olof Johansson

2016-02-24

MA0022

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2016-02-24

MA0021

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2016-01-12

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2016-01-14

DT2005

Avancerade IT-forensiska verktyg I

Mattias Wecksten

2015-12-11

IK4040

Verksamhetsutveckling och affärssystem

Christer Rehnström

2016-01-14

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2016-01-04

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

Dugga D

MA0023MA0021

Bastermin Matematik

Pererik Andreasson

2016-01-14

IK4003

Databaser och databasdesign

Jesper Hakeröd

2016-01-12

IK4042

Systemintegration och programmering

Jesper Hakeröd

2016-01-13

IK4036

Objektorientering programmering och datastrukturer

Jesper Hakeröd

2016-01-14

ET2004

Elkraftssystem I

Thomas Munther

2016-01-15

MA4005

Flervariabelanalys

Per-Sverre Svendsen

2016-01-05

MA4026

Transformer, signaler och system

Per-Sverre Svendsen

2016-01-07

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2016-04-14

FÖ2066

Organisation och ledarskap

Helena Öfverström

Dugga A

MA0023MA0021

Bastermin Matematik

Mats Andreasson

Dugga B

MA0023MA0021

Bastermin Matematik

Mats Andreasson

2016-01-15

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Ewa Zimmerman

2016-01-08

ET8004

Optisk kommunikation

Jörgen Carlsson

2016-01-07

EL4004

Ellära

Thomas Munther

2016-01-07

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2016-01-12

IK2042

Webbtillämpningar i praktiken

Torben Svane

2016-01-08

DI2003/TE2003

Nätverksdesign och datordrift

Mattias Wecksten

2016-01-05


Embedded Systems programming


2016-01-14

EL4003

Elektronik

Thomas Munther

2016-01-11

DT2009

Datornätverk

Malin Bornhager

2016-01-04

FÖ2065

Marknadsföring I

Helene Laurell

2016-01-13

EL8005

Optoelektronik

Per-Erik Andreasson

2016-01-04

EL8002

Tillämpad elektromagnetism

PerErik

2016-01-12

MA2020

Diskret matematik

Eric Järpe

2016-01-12

MA2043

Tillämpad statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2016-01-08

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2016-01-05

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensik

Eric Järpe

2016-01-02

IK2053

Visuell kommunikation

Pontus Wärnestål

2016-01-08

IK2052

Digital design och innovation

Maria Åkesson

2016-01-05

ET4001

Signaler och system

Kenneth Nilsson

2016-01-07

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2016-01-05

ET2009

Sensorsystem

Kenneth Nilsson

2016-01-08

FÖ4035

Verksamhetsplanering

Kerstin Berg

2016-01-07

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2016-01-05

DT4006

Flerlagerswitching

Olga Torstensson

2016-01-05

DT2004

Biometrisk identifierin

Kenneth Nilsson

2015-12-08

Hemtenta

Kriminologi & IT brottslighet

Boel Larsson

2015-11-24

IK2053

Visuell kommunikation

Pontus Wärnerstål

2015-10-26

DA4002

Algoritmer,datastrukturer och problemlösning

Amin Farjuidian

2015-10-26

IK4041

Business intelligence

Jesper Hakeröd

2015-10-28

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2015-10-27

PA8001

Programmering av inbyggda system

Mohammad Mousavi

2015-10-29

EL8002

Tillämpad elektromagnetism för elektronik och fotonik

Pererik Andreasson

2015-10-26

FÖ2065

Marknadsföring 1

Helen Laurell

2015-10-26

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2015-10-29

DI2003

Administration av datorsystem

Mattias Wecksten

2015-10-29

TE2003

Administration av datorsystem

Mattias Wecksten

2015-10-29

IK2052

Digital design o innovation- undersökning tenta

Maria Åkesson

2015-10-30

EL4004

Ellära tentamen

Thomas Munther

2015-10-26

IK4019

Ledning av webbprojekt

Torben Svane

2015-10-30

MA8017

Teknisk matematik

Per-Sverre Svendsen

2015-10-28

IK2056

Infosyst och verksamheter

Ewa Zimmerman

2015-10-26

ET6005

Halvledarkomponenter

Håkan Petterssson

2015-10-26

EL8003

Halvledarkomponenter

Håkan Pettersson

2015-10-29

ET8004

Optisk kommunikation

Jörgen Carlsson

2015-10-30

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2015-10-26

DI2004

Projektledning i IT-forensik

Mattias Wecksten

2015-10-29

DK6001

Datakommunikation 1

Alexey Vinel

2015-10-28

DT2004

Biometrisk identifiering

Kenneth NIlsson

2015-10-01

ET8001

Optik för avbildande system

Pererik Andreasson

2015-10-30

ET4004

Ellära och elektronik

Kenneth Nilsson

2015-08-14

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2015-08-18

MA2047

Algebra och diskret matematik

Mikael Hindgren

2015-08-11

MA2008

Transformteori

Mikael Hindgren

2015-08-13

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2015-08-17

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2015-08-20

 

Cyber-Physical Systems

 

2015-08-20

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2015-08-13

DT8021

Testning och verifikation av inbyggda system

Mohammad Reza

2015-08-14

FÖ2063

Affärsredovisning

Titti Eliasson

2015-08-21

FÖ2065

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

2015-08-13

DT8012

Artificiell intelligens

Stefan Byttner

2015-08-13

MA2043

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik

Eric Järpe

2015-08-12

DT2007

Programmering

Nicolina Månsson

2015-08-11

TE2003

Administration av datorsystem

Mattias Wecksten

2015-08-10

DT2011

Projektledning i IT-forensik

Mattias Wecksten

2015-08-21

DB4002

Algoritmer och datastrukturer

Nicolina Månsson

2015-08-18

FY0008

Bastermin-Fysik

Per-Erik Andreasson

2015-08-13

FY0008

Bastermin-Fysik

Per-Erik Andreasson

2015-08-10

FÖ2064

Ekonomistyrning / 1401 Skriftlig tentamen

Kerstin Berg

2015-08-10

IK4019

Ledning av webbprojekt

Jesper Hakeröd/Lars-Olof Johansson

2015-08-18

IK4001

Databaser och databasdesign

Jesper Hakeröd

2015-08-20

MA0020

Bastermin- Matematik

Mats Andreasson

2015-08-20

MA0016

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2015-08-15

DT2012

Programmering

Veronica Gaspes

2015-08-15

MA0016

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson

2015-08-15

MA0020

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2015-08-14

ET2009

Sensorsystem

Kenneth Nilsson

2015-08-12

ET4001

Singnaler och system

Kenneth Nilsson

2015-08-12

DT2009

Datornätverk

Malin Bornhager

2015-06-04

RG4001

Reglerteknik

Thomas Munther

2015-05-26

ET2007

Elkraftsystem II

Thomas Munther

2015-06-04

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2015-06-04

FY0008

Bastermin-Fysik, del I

Per-Erik Andreasson

2015-05-27

FY0008

Bastermin- Fysik, del II

Per-Erik Andreasson

2015-06-03

FY0008

Bastermin-Fysik, del I

Per-Erik Andreasson

2015-05-25

IK2015

Grundläggande webbsystem

Wagner Ourique

2015-05-28

DT4009

Datorteknik

Tomas Nordström

2015-05-28

DK8009

Nätverk för realtidssystem

Annette Böhm

2015-05-25

 

Web Systems Fundametals

 

2015-05-26

IK4027

Design och hantering av affärssystem

Esbjörn Ebbesson

2015-05-25

DB4002

Algorimer och datastrukturer/ 0802

Nicolina Månsson

2015-05-26

DT4003

Riskanalys och IT-säkerhetssystem

Margaretha Eriksson

2015-06-01

DT2007

Programmering

Nicolina Månsson

2015-06-08

MA0020

Bastermin - matematik

 

2015-06-01

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhagen

2015-06-03

JU2018

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2015-05-25

DT2002

Datautvningfrån digitala lagringsmedia

Mattias Wecksten

2015-06-02

DT2005

Avancerade IT-forensiska verktig I

Mattias Wecksten

2015-06-05

MA0016

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2015-06-05

MA0020

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

2015-06-03

IK2021

Affärssystem- en helhetsbild

Christer Rehnström

2015-05-28

DT4006

Flerlagerswitching med avancerade tjänster

Olga Torstensson/Malin Bornhager

2015-05-26

IK2023

Affärssystem-affärsvärde genom förändringsarbete

Christer Rehnström

2015-05-29

EN4008

Ellära

Kenneth Nilsson

2015-06-02

MA0016

Bastermin- matematik

Mats Gunnarsson

2015-06-01

IK2056

Informationssystem och verksamheter

Christer Rehnström

2015-06-02

MA0020

Bastermin-matematik

Mats Gunnarsson

2015-05-25

JU2021

Utredning av IT-brott

Per-Åke Irskog

2015-05-27

ET2009

Sensorsystem

Kenneth Nilsson

2015-04-09

ET4001

Signaler och system / 1201

Kenneth Nilsson

2015-05-25

MA0020

Bastermin- Matematik

Mats Gunnarsson

2015-05-25

MA0016

Bastermin- Matematik

Mats Gunnarsson

2015-04-09

DA8003

Cyberfysiska system

Walid Taha

2013-08-14

MA2002

Introduktionskurs i matematik

Mikael Hindgren

2015-04-11

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2013-08-20

MA2001

Envariabelanalys

Mikael Hindgren

2013-06-05

MA2027

Linjär algebra

Mikael Hindgren

2013-08-23

MA2027

Linjär algebra

Mikael Hindgren

2015-03-20

TK8001

Trådlösa kommunikationssystem

Urban Bilstrup

2015-04-09

MA2043

Tillämpad matematik för IT-forensik

Eric Järpe

2015-04-11

MA2020

Dsikret matematik

Eric Järpe

2014-04-07

 

Affärsredovisning

 

2015-04-07

FÖ2066

Organisation

Marielle Wall

2015-04-10

FÖ4035

Verksamhetsplanering

Kerstin Berg

2015-04-07

DT8012

Artificiell intelligens

Stefan Byttner

2015-03-19

DT2013

Digitalteknik

Tommy Salomonsson

2015-04-10

DK8005

Säkerhet och optimering i komplexa datornnätverk

Olga Torstensson

2015-04-07

DT2009

Datornätverk

Malin Bornhager

2015-03-18

DO8003

Paralelldatorer i inbyggda system

Tomas Nordström

2015-03-19

FY0008

Bastermin - fysik

Pererik Andreasson

2015-03-20

DT6005

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem

Eric Järpe

2015-04-09

IK4003

Databaser och databasdesign

Jesper Hakeröd

2015-04-09

IK4001

Databaser och datadesign

Jesper Hakeröd

2015-03-17

DT2005

Avancerade IT-forensik verktyg I

Mattias Wecksten

2015-03-18

JU2018

Juridik med IT-rätt

Per-Åke Irskog

2015-03-19

RG4001

Reglerteknik

Thomas Munther

2015-03-17

ET2003

Elektriska drivsystem

Thomas Munther

2015-04-10

BT4003

Finita elementmetoden (FEM)

Bertil Nilsson

2015-03-16

KE0008

Bastermin- kemi

Per-Magnus Edhe

2015-03-19

DT8018

Nätverk för inbyggda system

Kristina Kunert

2015-03-19

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

2015-03-18

EL4002

Elektronik fk

Emil Nilsson

2015-03-16

DT8015

Robotteknik

Rafael Valencia

2015-03-20

MA2027

Linjär algebra

Per-Sverre Svendsen

2015-03-18

IK2021

Affärssystem- en helhetsbild

Christer Rehnström

2015-03-16

DT2007

Programmering

Nicolina Månsson

2015-03-19

DT4008

Nätverkssäkerhet

Olga Torsensson

2015-03-17

DT8020

Intelligenta fordon

Björn Åstrand

2015-03-20

MA0020

Bastermin - matematik / 1501 Tentamen I

Mats Andreasson

2015-03-20

MA0016

Bastermin - matematik/ 1101 Tentamen

Mats Andreasson

2015-03-16

DT4005

Avancerad routing

Malin Bornhager

 

Text

Text

Sidan uppdaterad 2017-03-30