Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

De senaste tentorna där flertalet anlänt till Servicecenter:

HOV

TENTAMENSDATUM

KURSKOD

ÄMNE

LÄRARE

2017-03-03

PS2037

Introduktion till idrotts och motionspsykologi, Biologiskt perspektiv på psykologi


2017-03-03

PS1008

Psykologi inr idrott och motion 1-30

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS2037

Introduktion till idrotts-och motionspsykologi, Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS1007

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2017-03-02

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2017-03-02

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Jessica Arvidsson

2017-03-03

SA1005

Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfelt

2017-03-03

ME8001

Oftalmiatrik

Jeanette Källstand

Hemtenamen

SO5001

Sociologi 61-90

M. Cuesta, Å Nilsén

2017-03-02

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionspersp.

Eva Twetman

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Niklas Westberg

2017-03-03

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christoffer Kindblad

2017-03-02

SO3003

Sociologi 31-60 Salstentamen

Åke Nilsén

2017-03-03

PS5006

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2017-03-03

PS5007

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2017-03-03

OM2006

Kvantitativ del

Maria Nyholm/Ulrica Åström

Hemtentamen

LO1001

Organisationsteori

Marielle Wall

2017-03-03

OM6011

Läkemedelsberäkning

Elenita Forsberg

2017-02-16

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle-Schultz-J

2017-03-02

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90

Ebba Sundin

2017-02-17

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Staffan Karlsson

Hemtentamen

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

2017-03-03

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära, farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2017-02-17

PS3007

Kognition

Ewa Twetman/Torbjörn Josefsson

2017-03-02

PS1007

Introduktion till psykologi II

Eva Twetman

2017-03-02

SO1004

Sociala relationer o emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2017-03-03

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2017-02-16

MK1005

Salstentamen 1

Martin Danielsson

2017-02-17

IV2005

Anatomi och fysiologi

Charlotte Olsson

2017-02-17

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

Ewa Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-02-17

AB3003

Arbetsvetenskap 31-60

Marielle Wall

2017-02-24

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa-Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2017-01-13

ME8001

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars-funktionsområde I- Oftalmiatrik

Jeanette Källstrand Eriksson

2016-12-15

MC8008

Ögats anatomi och fysiologi-Optik

Jeanette Källstrand Eriksson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30 (Kvantitativ)

Martin Danielsson

Hemtentamen

SA1005

Vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

P-O Börnfelt/Mia Jormfeldt

2017-01-19

SA1005

Socialt arbete, vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

Grupptentamen

IV2004

Idrott o inkludering genom anpassad fysisk aktivitet

Lars K, Bodil K

Grupptentamen

AB1003

Arbetsvetenskap

Mia Jormfeldt

2017-01-19

AB1003

Vetenskapsteori

Martin Danielsson

2017-01-13

PS1007

Psykologi inr hälsa, positiv psykologi

Eva Twetman

2017-01-13

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2017-01-20

OM2007

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen, Fysiologi 1

Tommy Berntsson

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Boel Larsson

2017-01-20

OM2007

Fysiologi I-Människokroppens organssystem

Tommy Berntsson

2017-01-19

OM2007
Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I-Anatomi

Tommy Berntsson

2017-01-13

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa- Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2016-12-16

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I-kvantitativ del

Carina Göransson, Maria Nyholm, Ulrica Åström

2016-12-16

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

P-O Börnfelt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Martin Danielsson

2016-12-16

SA1005

Socialt arbete (1-30)

Jessica Arvidsson

Hemtentamen

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

2016-12-15

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-12-09

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Tommy Berntsson

2016-12-16

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Elenita Forsberg

2016-12-09

AB1003

Arbetsvetenskap, vetenskapsteori

Martin Danielsson

2016-12-09

SA1005

Vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

2016-12-15

OM2002

Omvårdnadens grunder

Eva Persson, Maria Mirskaya

2016-12-08

PS1007

Hälsopsykologi

Eva Twetman, Jenny Back

2016-12-16

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori o metod I

Carina Göransson, Maria Nyholm, Ulrica Åström

2016-12-16

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Annika Wing-Falk, Susann Arvidsson

2016-12-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1

Tommy Berntsson

2016-12-16

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2016-12-15

PS1007

Psykologi inriktning hälsa 1-30

Eva Twetman

2016-12-08

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott

Lukas Linnér

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III,

Boel Larsson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30) Arbetsliv i förändring

T Nilsson, P-O Börnfelt, J Carlsson

2016-11-10

PS1007

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-11-10

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts och motionsperspektiv

Eva Twetman

2016-11-10

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-11-18

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV, Nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2016-11-04

MK2016

Medier, risker och osäkerhet

Malin Hallén

Grupptentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

Hemtenta

SO1004

Sociologi (1-30), Sociala relationer och emotioner i förändring, hemtentamen

Christoffer Kindblad

2016-11-11

SA1005

Socialt arbete, introduktion till socialt arbete

Mia Jormfelt

2016-10-27

SA1005

Socialt arbete 1-30

Jette Trolle Schulz Jensen

2016-11-04

OM2006

Omvårdnad - teori och metod

Carina Göransson

2016-11-11

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

Hemtentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2016-11-04

OM404

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2016-11-11

OM4014

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2016-11-04

PS1008

Psykologi inr. idrott och motion

Andreas Ivarsson

2016-11-04

PS2037

Introduktion till idrotts-och motionspsykologi-Idrottspsykologi


Andreas Ivarsson

Grupptentamen

PS2034

Mindfulness - teori och tillämpning

Torbjörn Josefsson

2016-11-03

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutv II, förändringsarbete

P O Börnfelt

Hemtentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2016-11-04

OM6011

Läkemedelstentamen

Elenita Forsberg

Hemtentamen

SA5005

Sociala risker

Boel Larsson

2016-11-03

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henik Stenberg

2016-10-20

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2016-11-03

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2016-11-03

SA1005

Socialt arbete 1-30, Välfärdssektorns org. och utv.

Jessica Arvidsson

2016-10-14

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutv. I, delkurs 4 Ekonomisk styrning

Kent Sahlgren

2016-11-03

MC8008

Ögats anatomi och fysilogi

Jeanette Källstrand Eriksson

2016-11-10

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30

Eva Schmitz

2016-11-10

PS5007

Psykologi inr. idrott och motion (61-90) Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2016-11-03

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2016-11-04

MC8021

Farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2016-11-04

MC8021

Föreskrivningens regelverk

Elisabeth Brobeck

2016-11-04

PS1007

Introduktion till psykologi II

Eva Twetman

2016-10-13

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson, Annika Jensen

2016-10-14

LO1001

Delkurs 4, Ekonomik styrning

Kent Sahlgren

2016-10-14

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

2016-09-30

SO3003

Socialdifferentiering och globalisering

Åke Nilsén

2016-10-13

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2016-09-30

SA1005

Socialt arbete 1-30

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och samällsförändring

Eva Schmitz

2016-09-30

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2016-09-30

OM4014

Human Biomedicin 2, Del A

Berit Bäcklund

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutv. II, Kommunikation i organisationer

Jonas Carlsson

2016-10-19

HL8008

Nordiska välfärdsmodeller - framväxt, samtid och framtid

Ebba Sundin

2016-09-28

PS6005

Personlighetspsykologi

Eva Twetman

2016-10-14

OM4013

Individuell examination-Specifik omvårdnad

Åsa Krusebrant

2016-09-28

PS1008

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-09-29

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30

Jonas Carlsson

2016-09-28

PS2037

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-10-06

AB2010

Organisationsförändring

P-O Börnfelt

2016-09-30

SO3003

Sociologi (31-60)

Åke Nilsén

2016-09-30

MC8021

Farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2016-09-30

MC8021

Förskrivningens regelverk

Elisabeth Brobeck

2016-09-29

PS5007

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2016-08-17

PS3008

Psykologi inr. idrott och motion (31-60) Kognition

Eva T., Torbjörn J.

2016-08-15

IV1004

Tillämpad fysiologi

Eva Strandell

2016-08-15

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Eva Strandell

2016-08-18

OM4013

Specifik omvårdnad

Åsa Krusebrant

2016-08-18

PS2037

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-18

PS1008

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-19

OM8076

Hälsa och livsstil inom öppenvård

Elisabeth Brobeck

2016-08-18

SA1007

Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2016-08-22

PS2037

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-08-22

PS2037

Biologisk perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-16

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Linus A, Martin D

2016-08-15

OM2007

Fysiologi 2-Mikrobiologi och immunförsvaret

Jens Nygren

2016-08-15

OM6001

 Omvårdnad vid komplexa situationer

Annika J, Carina G

2016-08-16

OM4014

Human biomedicin 2, del B

Berit Bäcklund

2016-08-16

MK1005

Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Malin H, Mikael E

2016-08-17

MK1005

Salstentamen 2

Linus Andersson

2016-08-16

MK1005

Salstentamen 1

Linus Andersson

2016-08-19

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

2016-08-17

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Eva Strandell

2016-08-18

LO1001

Organisation,ledarskap och peronalutveckling I

Kent Sahlgren

2016-08-19

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Eva T, Jörgen Ö

2016-08-19

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Eva T,Jörgen Ö

2016-08-17

OM2007

Farmakologi

Inger W., Stefanie O.

Grupptentamen

FH200

Tilllämpat hälsoarbete, ex 2

Virginia Wiman

2016-06-11

SO1003

Social ojämlikhet, sociala klasser och samh. välfärdssystem

Jette Trolle Schultz

Hemtentamen

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Eivor Hoffert Pålsson

Grupptentamen

PS3007

Psykologi inr hälsa 31-30

Ewa Twetman

2016-06-11

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Eva S, Tommy B

2016-06-03

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2016-06-02

OM2007

Farmakologi

Stefanie Obermüller

Hemtentamen

LO4005

Sociala Innovationer

P-O Börnfelt

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30

Martin Danielsson

Hemtentamen

LO4005

Seminarieuppgift

P-O Börnfelt

2016-06-02

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling 1

Kent Sahlgren

2016-06-11

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1

Anders Urbas

Hemtentamen

MK1001

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Martin Danielsson

2016-06-11

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

2016-06-01

SA3003

Socialhållbarhet i en föränderlig värld

Eva Schmitz

2016-06-02

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

2016-06-03

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Jörgen Öijervall

2016-06-11

SO1044

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2016-06-03

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa

Åsa Krusebrandt

2016-05-07

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30), Mediestrukturer

Malin Hallén

2016-05-07

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Jette-Trolle-Schultz

2016-05-07

IV2005

Anatomi

Eva Strandell

2016-05-20

OM6009

Skriftlig del av nationell klinisk slutexamination

Eva P, Susann A

Grupptentamen

PS3007

StatistikTentamen

Hansi Hinic, Torbjörn Josefsson

2016-04-08

PS3007

Vetenskaplig metod

Eva Twetman,Torbjörn J

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och 30.0 hp personalutveckling II, Lärande, organisation o kompetensförsörjning

P-O Börnfeldt

Hemtentamen

PS3008

Psykologi inr idrott o motion 31-60 Statistiktentamen

Hansi Hinic

2016-05-07

PS3008

Psykologi inr idrott o motion 31-60 Vetenskaplig metod

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

OM8076

Hälsa och livsstil inom öppenvård I

Elisabeth Brobeck

2016-05-07

PS2013

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-05-13

OM2007

Fysiologi 2-Mikrobiologi och immunförsvaret

Jens Nygren

Hemtentamen

SD3001

Socialpsykologi 31-60, dk 3

Christopher Kindblad

2016-05-07

OM2006

Omvårdnad vetenskaplig teori och metod

Carina Göransson

2016-05-07

OM6011

Läkemedelsberäkning II

Inger Wieslander

Hemtentamen

LO1001

Ledarskap och grupprocesser

Eivor Hoffert-Pålsson

Hemtentamen

SK1005

Statsvetenskap 1-30, Internationell politik

Jonna Johansson

2016-05-07

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap 31-60 dk 2

Linus Andersson

2016-04-29

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunkt. Fysiologi

Tommy Berntsson

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II Samarbete

Christopher Kindblad

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2016-04-28

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2016-05-07

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del B

Berit Bäcklund

2016-04-29

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad Läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II Arbetsliv och organisation

Christoffer Kindblad, Henrik Stenberg, Eva

2016-04-26

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

Marielle Wall

Hemtentamen

OM8077

Ledarskap och Vårdutveckling


Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och beteendevetenskaplig kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen II

Eivor Hoffert-Pålsson

2016-04-07

IV1004

Idrottsvetenskap

Eva Strandell

16-04-08

SO1003

Välfärdssystemet - Samhällerlig stabilitet och förändring Social ojämlikhet, sociala klasser och samh välf syst. I

Oskar Svärd

2016-04-02

OM4014


Human Biomedicin II

Berit Bäcklund

2016-04-28
OM2007

Anatomi

Tommy Berntsson

2016-04-07

IV2005

Tillämpad fysiologi

Eva Strandell

2016-04-08

IV2006

Resurser och barriärer

Rasmus Tornberg

2016-03-05

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Jessica Arvidsson

2016-04-08

JU1002

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2016-04-08

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Annika Jensen

Hemtentamen

AB5003

Arbetsvetenskap 61-90, Arbvetsvetenskapliga vetenskapliga teorier

P-O Börnfelt

Grupptentamen

AB5003

Arbetsvetenskap 61-90 Metod

Jonas Carlsson/ P-O Börnfelt

2016-04-15

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV - nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2016-03-23

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II - Ind skriftlig läkemedelstentamen

Carina Göransson

2016-04-08

PS3008

Psykologi inr idrott o motion - vetenskaplig metod

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I - Relationell hållbarhet - hemtentamen

Åke Nilsén

2016-04-02

PS3008

Psykologi inr idrott och motion Kognition

Ewa Twetman/Torbjörn J

2016-04-02

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld - Social hållbarhet tentamen

Åke Nilsén

2016-04-02

PS213

Allmän ämnesintroduktion-del I

Jesper Leander

2016-04-08

OM2007

Mikrobiologi och immunförsvaret

Jens Nygren

2016-03-23

IV2005

Anatomi

Jennie Maley

2016-04-08

OM2005

Läkemedelsberäkning

Tommy Berntsson

2016-04-02

PS2013

Allmän ämnesintroduktion-del II

Jesper Leander

Hemtentamen

SO1004

Vetenskaplig teori/forskningsprocessen

Åke Nilsén

Hemtentamen

SA1007

Rationell hållbarhet

Christopher Kindblad

2016-03-30

Hemtenta

Soc 61-90. uppg 3

Åke Nilsén

2016-04-02

PE2025

Intro till pedagogik, teorier och begrepp

Cecilia Garell

2016-03-24

MK3003

MKV 31-60 Dk 2 Tenta

Martin D Linus A

2016-03-29

Hemtenta

Lärande org o komp.försörjning

PO Börnfelt

2016-04-08

OM4013

Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2016-03-23

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Louise Nilsson

2016-03-22

PS2013

Idrottspsykologi

Malin Hallén

Hemtentamen

SD3001

Paper 2

Christopher Kindblad

2016-04-08

OM8048

Folkhälsa

Elisabeth Brobeck

Hemtentamen

SA5004

Forskningsdesign

Helena Eriksson

2016-04-08

PS1007

Positiv psykologi

Jesper Leander

2016-03-22

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II


Grupptentamen

SA3003

Tankar om genomförande av fitov Survey-undersökning

Boel Larsson

2016-03-23

OM4014

Human biomedicin II del 2

Berit Bäcklund

2016-04-02

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30, tentamen 1

Linus Andersson

2016-03-22

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30, tentamen 2

Malin Hallén

2016-03-23

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2016-03-23

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I

Carina Göransson

2016-03-05

JU1002

Socialrätt

Magdalena Lindberg

Grupptentamen

FH2001

Kost.fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

Hemtentamen

SO5001

Sociologi 61-90, Hemtentamen 2

Eva Schmitz

2016-03-04

PS2037

Intro idrotts- och motionspsykologi

Jesper Leander

2016-03-05

SA1005

Socialt arbete Teoretiska perspektiv på sociala problem

Mia Jormfeldt

2016-03-05

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod I

Carina Göransson

Hemtentamen

AB5003

Arbetsvetenskap (61-90) Delkurs 1 Teori. Individuell skriftlig hemtentamen

P-O Börnfelt

16-03-10

PS1008

Psykologi inriktning idrott och motion, Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

16-03-10

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi, idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Lars Kristén

16-03-05

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II, ind. skriftlig läkemedelsberäkning

Inger Wieslander

2016-02-27

JU1002

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2016-03-05

PS1007

Introduktion till psykologi II

Jesper Leander

2016-02-27

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Annika Jensen

2016-02-19

PS3007

Psykologi inriktning hälsa (31-60) Kognition

Eva T, Torbjörn J

2016-02-27

SO1003

Välfärdssystemet - Samhällellig stabilitet och förändring Social ojämlikhet, sociala klasser och samh välvärdssystem I

Oskar Svärd

2016-02-18

IV2004

Idrottsvetenskap Tillämpad fysiologi

Eva Strandell

2016-02-18

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion Tillämpad fysiologi

Eva Strandell

2016-02-27

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1, Fysiologi 2 Mikrobiologi och immunförsvaret

Jens Nygren

2016-02-27

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1, Farmakologi

Inger Wieslander

Hemtentamen

LO1001

Organisation ledning och personalutveckling, organisationsteori

Eivor Hoffert Pålsson

2016-03-05

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1, Fysiologi 1

Tommy Berntsson

2016-02-27

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, ind skriftlig läkemedelsberäkning

Tommy Berntsson

2016-02-18

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld II, dk 1

Åke Nilsén

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II dk 1

Christopher Kindblad

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II, kommunikativa perspektiv

Jonas Carlsson

2016-03-05

SO1004

Sociologi 1-30 Samhälle o samhällsförändring

Henrik Stenberg

2016-03-05

SO1004

Sociologi 1-30,Sociala relationer och emotioner i förändring, salstentamen

Henrik Stenberg

2016-02-27

AB3003

Arbetsvetenskap 31-30, salstentamen

Jonas C, P-O Börnfelt

2016-02-19

PS3008

Psykologi inr idrott o motion 31-60, Kognition

Torbjörn J, Eva T

2016-02-19

OM8048

Folkhälsa

Margaretha Pejner

2016-02-18

PE2025

Pedagogiska teorier och begrepp

Bodil K., Britta P., Cecilia G.

2016-02-19

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunk. II Del A

Inger Wieslander

Hemtentamen

SA1005

Vetenskapsteori och metod (kvantitativ metod)

Jonas Carlsson

2016-02-19

PS2013

Allmän ämnesintroduktion-Deltentamen 2

Jesper Leander

2016-02-27

AB3003

Arbetsvetenskap 31-60

P-O Börnfelt

2016-02-27

PS1007

Psykologi inr. hälsa (Positiv psykologi)

Jesper Leander

2016-02-18

MK1005

Medie-och kommunikationsvetenskap

Linus Andersson

Hemtentamen V16


Sociologi 61-90

Marta Cuesta

2016-02-26

SA1007

Soc hållbarhet i en föränderlig värld Hemtenta

Åke Nilsén

2016-02-27

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa

Åsa Krusebrant

15-01-22

NA2032

Anatomi o biomekanik inom idrott

James Parker

15-01-22

NA2032

Anatomi o biomekanik inom idrott

James Parker

Grupptentamen

SA1005

Metod och metodologi

Mia Jormfeldt

2016-02-01

PS2013

Allmän ämnesintroduktion-Deltentamen 1

Jesper Leander

Hemtentamen

SA3002

Teoretiska perspektiv på socialt abete

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Bodil Klingvall, Lars Kristén

Grupptentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Lars Kristén

Hemtentamen

SO1004

Kvalitativ forskning

Christopher Kindblad

2016-01-14

JU1002

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2016-01-15

Hemtenta

Metod, metodologi

MJormfeldt EivorHP

2016-01-14

PS1007

Psy inr hälsa 1-30 Positv psy

Jesper Leander

Grupptenta

DI2005

Kriminologi

Boel Larsson

Hemtentamen

SD1001

Socialpsykologi 1-30 Kvantitativa metoder

Christopher Kindblad

Grupptentamen

SD1001

Socialpsykologi 1-30 Kvantitativa metoder

Christopher Kindblad, Hansi Hinic

2016-01-15

OM2005

Individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Inger Wiesander

2016-01-23

OM2007

Fysiologi I-Människokroppens organsystem

Tommy Berntsson

2016-01-14

AO2003

Arbetsrätt II

Louise Nilsson

Grupptentamen

AB1003

Designuppgift,vetenskapsteori och vetenskapsmetod

Jonas Carlsson

2016-01-15

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

P-O Börnfelt

2016-01-15

OM6001

Omvårdnad vid komplexa metoder

Carina Göransson

Hemtentamen


Kvalitativ metod

Eivor Pålsson, Mia Jormfeldt

Hemtentamen


Forskningsprocessen

Eva Schmitz

2016-01-14

OM2007

Farmakologi

Inger Wieslander

Hemtentamen

SD1001

Socialpsykologi

Christopher Kindblad

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30

Christopher Kindblad

Grupptentamen

SO1004

Forskningsrocessen

Jette Trolle Schultz

Grupptentamen

PS1008

Psykologi inriktning idrott o motion, motion och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

FH2004

Tillämpat hälsoarbete Examination 2

Virginia Wiman

2015-12-19

JU1002

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2015-12-22

OM2007

SJK Humanbiomedicin

Jens Nygren

2015-12-11

MK1005

Introduktion till MKV

Linus Andersson

2015-12-11

Hemtenta

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

2015-12-11

OM2007

Human biomed SJK 1

Tommy Bertsson

2015-12-19

SA1005

Socialt arbete1-30 Välfärdssektorn

Jessica Arvidsson

2015-12-19

IV2006

Karriär elitidrott Resurser

Rasmus Thornberg

2015-12-04

SO1004

Hemtentamen Sociologi 1-30 Forskningsprocess

Åke Nilsén

2015-12-19

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

AB3003

Arbetsvetenskap 31-60

Eivor Hoffert

2015-12-19

OM2006

Omvårdnad vetenskkaplig teori o metod

Ulrika Åström

2015-10-10

AB1003

Arbetsvet. 1-30 Tenta vetenskapsteori

Jonas Carlsson

2015-12-10

OM8079

Oftamologi omvårdnad II

Jeanette Källstrand Eriksson

2015-12-19

PS2037

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2015-12-10

Sa1005

Vetenskapsteori och metod

Jonas Carlsson

2015-12-19

PS1008

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2015-12-11

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Tommy Berntsson

2015-12-10

PS1007

Psykologi inr hälsa 1-30 Hälsopsykologi

Jesper Leander

2015-12-19

PS1007

Psykologi inr hälsa 1-30, Intro till psykologi II

Jesper Leander

2015-12-19

OM8048

Folkhälsa Individuell salstentamen

Elisabeth Brobeck

2015-12-10

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköt. Anatomi

Tommy Berntsson

2015-12-19

OM2002

Omvårdnadens grunder

Eva Persson

Hemtentamen

IV2004

Idrott, motion och hälsa i samhället

Virginia Wiman

2015-12-11

OM6009

Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Susanne Arvidsson, Annika Wing-Hörnfalk

Grupptentamen


Socialpsykologi, Abu Ghraib

Jesper Leander

2015-11-14

PS1007

Psyk inr hälsa 1-30 Grundl psy fenomen

Jesper Leander

2015-11-18

SD1001

Socialpsyk 1-30 Identitet, genus & Soc samspel

Eva Schmitz

2015-11-04

AB2010

Organisationsförändring

Marielle Wall

2015-10-22

SA1005

Socialtarbete 1-30 Teoretiska persp sociala problem

Mia Jormfeldt

2015-11-14

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2015-11-14

PS5007

Forskningsmetodik

Urban Johnson

2015-11-14

PS1008

Grundläggande psykologiska fenomen

Jesper Leander

2015-11-14

SA3002

Socialt arbete juridiktentamen

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

SO3003

Sociologi dk 2

Henrik Stenberg

2015-11-14

SO3003

Sociologi 31-60 dk 1 salstentamen

Åke Nilsén

2015-11-14

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunkt.

Berit Bäcklund

2015-11-05

PS1007

Psykologi inr. hälsa 1-30, Introduktion till psykologi II

Jesper Leander

2015-11-05

SA1005

Socialt arbete 1-30, Välfärdssektorns organisering och utv.

Jessica Arvidsson

2015-11-05

SO1004

Sociologi 1-30 delkurs 2

Christopher Kindblad

2015-11-14

PS3009

Idrotts- & motion personlighetspsyk

Alina Franck

2015-11-05

JU1002

Socialrätt

Magdalena Lindberg

2015-11-06

SA3002

Socialt arbete, Hemtentamen teoretiska perspektiv

Sara Högdin

2015-11-13

PS3009

Personlighetspsykologi i et idrotts- och motionsperspektiv

Torbjörn Josefsson, Alina Franck

2015-11-05

PS1008

Idrottspsykologi-salstentamen

Andreas Ivarsson

2015-11-05

PS2037

Idrottspsykologi-salstentamen

Andreas Ivarsson

2015-11-06

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II, Individuell skriftlig läkemedelstentamen

Inger Wieslander

2015-11-13

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV, skriftlig del av nationell klinisk slutexamination

Susanne Arvidsson

2015-11-06

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II

Berit Bäcklund

2015-11-06

OM2003

Omvårdnad vetenskapl teori 1

Ulrica Åström

2015-11-06

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30

Jonas Carlsson

2015-11-02

Hemtenta

Kost,fysisk aktivitet &hälsa

Gunvi Johansson

2015-11-02


Kost,fysiskt aktivitet & hälsa

Gunvi Johansson

2015-11-02

Grupptenta

Teoretiska perspektiv på socialt arbete

Sara Högdin

2015-11-16

PS2034

Skriftlig hemtenta Mindfulness

Torbjörn Josefsson

2015-11-06

OM2002

Individuell examination omvårdnad

Eva Persson

2015-11-14

MC8021

Förskrivingens regelverk

Margaretha Pejner

2015-11-14

MC8021

Farmakologiska principer

Margaretha Pejner

2015-11-06

OM8048

Folkhälsa skriftlig salstenta

Margaretha Pejner

2015-10-30

IV2006

Beskrivning och analys av karriären

Rasmus Tornberg

2015-11-05

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen 2015-10-26

IV1002

Strategier till att motivera människor till en hälsosammare livsstil

Gunvi Johansson

Hemtentamen (från oktober månad)


Socialpsykologi 1-30

Christopher Kindblad

2015-10-10

OM6001

Omvårdnad v komplexa situationer

Carina Göransson

2015-10-10

OM2005

Komm, relation-omvårdnad-läkem.beräkn

Hanna Jönsson

2015-10-01

SA1005

Teoretiska perspektiv på sociala problem

Mia Jormfeldt

2015-10-01

SA3002

Juridiktentamen

Mia Jormfeldt

2015-10-01

SO1004

Samhälle och samhällsförändring, salstentamen

Henrik Stenberg

2015-10-02

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterske funkt. /Del A

Berit Bäckström

2015-10-01


Soc 1-30 Hemtenta

Eva Schmitz

2015-10-01

SOC3003

Salstentamen Soc 31-60

Åke Nilsén

2015-10-01

PS1008

Grundläggande psy fenomen


2015-10-01

AB1301

 Arbetsvetenskap 1-30 Tentamen, grunder

Jonas Carlsson


 2015-10-01

AB2010

Organisationsförändring

Marielle Wall

2015-10-02


Specialist/Distrikt

Pejner/Brobäck

2015-10-17


Motions & hälsopsykologi

Karin Weman-Josfsson

2015-10-10

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling 1

Titti Elis

Grupptentamen

PS3009

Personlighetspsykologi

Torbjörn Josefsson

2015-10-01

PS3009

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv

Alna Franck

2015-10-02

OM6013

Kvalitativ forskning

Ingrid Larsson

2015-10-01

PS5007

Psykologi inriktning idrott och motion (61-90) /1501 Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2015-08-21

IV1004

Tillämpad fysiologi

Jennie Maley

2015-08-21

SO1003

Social ojämlikhet,sociala klasser och samh välfärdssystem I

Oskar svärd

2015-08-21

SA1007

Välfärdssamhällets organisation

Oskar Svärd

Hemtentamen

 

RET. Lärande organisation och kompetensförsörjning

Mats Holmqvist

2015-08-21

OM2003

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I

Carina Göransson

2015-08-18

LO1001

Organisation,ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson

2015-08-21

PS2013

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2015-08-21

MK1005

Introduktion till MKV

Martin Danielsson

Hemtentamen

 

Hälsofrämjande strategier

Margaretha Pejner

2015-08-21

PS2030

Kognitionspsykologi inr golf

Jesper Leander

2015-08-18

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad/ 1203 Individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Hanna Jönsson

2015-08-21

PS3008

Psykologi inrk idrott och motion (31-60)/ 1501 Kognition

Lukas Linnèr

2015-08-21

PE2025

Introduktion till pedagogik / Pedagogiska teorier och begrepp

Eva Flodin

2015-08-21

PS3008

Psykologi inrk idrott och motion (31-60)/ 1505 Vetenskaplig metod

Jesper Leander

2015-08-21

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I / 1501 Social hållbarhet

Niklas Westberg

2015-08-21

SO1004

Sociologi (1-30) / 1401 Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2015-08-21

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Inger Wieslander

Hemtentamen

 

Ledarskap och grupprocesser / Ledarstudie

Eivor Hoffert-Pålsson

2015-06-13

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II/ 1504

Mats Holmquist

2015-06-13

SA1007

Välfärdssamhällets organisering

Oskar Svärd

Hemtentamen

UV6008

Läs- och skrivlärandet

Ing-Maire Svantesson

Hemtentamen

ID1005

Delkurs 2

Lars Kristén

Hemtentamen

UV6018

Specialpedagogik för grundlärare åk F-3

Ing-Marie Svantesson

2015-06-05

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad / 1203 Individuell skriftlig läkemedelberäkning

Hanna Jönsson

2015-06-04

OM2007

Humanbiomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I / 1403 Farmakologi

Inger Wieslander

2015-06-05

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2015-06-04

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson

2015-06-03

 

Visuell Kommunikation

 

2015-06-13

OM2007

Anatomi

Tommy Berntsson

2015-06-13

OM2007

Fysiologi I

Tommy Berntsson

Hemtentamen

SA1004

Social utvecklingsarbete - projektgenomförande

 

Grupptentamen

 

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman-Josefsson

Hemtentamen

SA1007

Urbana relationer och urbant ordningsskapande

Niklas Westberg

2015-06-13

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30

Martin Danielsson

2015-06-13

PS3008

Vetenskaplig metod

Jesper Leander

2015-06-05

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa

Åsa Krusenbrant

Hemtentamen

 

Historia - Tidigmodern historia

Ralf Rönnqvist

2015-06-04

OM8079

Oftamologisk omvårdnad I

Jeanette Källstrand

Gruppuppgift

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

Hemtentamen

LO4007

Lärande organisation och kompetensförsörjning / RET

Mats Holmqvist

2015-04-27

 

Nordic Welfare / delkurs 1 omtentamen

Jonna Johansson/ Oskar Svärdh

2015-05-22

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV / 1402 Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2015-05-09

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I

Carina Göransson

2015-05-09

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Inger Wieslander

2015-05-09

IV1004

Tillämpad anatomi

Jennie Maley

2015-04-30

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

Mats Holmqvist

2015-05-09

OM2002

Omvårdnadens grunder / 1405 Individuell examination / 1405 Individuell examination omvårdnad

Hanna Jönsson

2015-05-09

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjukskörterskefunktionen II / 1302 Del B

Berit S, Inger W

2015-05-25

SA1007

Socialhållbarhet i en föränderlig värld I / 1505 Välfärdssamhällets organisering - hemtentamen

Oskar Svärd

2015-05-25

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) /1505 Medieanalys

Martin Danielsson

Hemtentamen

 

Tvärvetenskapligt perspektiv

Linette Törnqvist

Hemtentamen

 

Ledarskap och gruppprocesser / Ledarskapsanalys

Eivor Pålsson

2015-04-30

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I / 1401 Fysiologi I

Tommy Berntsson

2015-05-09

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I / 1403 Delkurs 2

Louise Nilsson

2015-05-22

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I / 1504 Värlfärdshamhällets organisering

Oskar svärd

2015-05-09

MK1005

MKV (1-30)

Ulf Petäjä

Gruppuppgift

 

IVP - Psykology / Statistik

Torbjörn Josefsson

2015-04-30

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunkionen I / 1402 Anatomi

Tommy Bertsson

Gruppuppgift

PE6002

Pedagogikens forskningsmetoder I / Gruppuppgift

Torbjörn Josefsson

2015-05-09

MK3003

DK 2/ Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Matts Skagshöj

2015-05-13

SA5001

Scandinavian Welfare Systems in a Global Era

Jonna Johansson

2015-04-30

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad/ 1203 Individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Hanna Jönsson

2015-04-11

IV1004

Idrottsvetenskap/ 1411 tillämpad fysiologi

Jennie Maley

2015-05-04

OM8078

Hälsa och livsstil inom öppenvård II / 1503 Hälsofrämjande strategier inom omvårdnad klinisk tillämpning

 

Hemtentamen

SA1007

Samhällsförändring och socialhållbarhet

Niklas Westberg

Hemtentamen

 

Organisationsteori 7,5hp

Eivor Hoffert Pålsson, Marielle Wall

2015-04-18

AB5001

Arbetsvetenskap (61-90)

Mikael Jonasson

2015-05-05

SA1007

Social Hållbarhet i en föränderig värld I

 

2015-04-11

PE2025

Introduktion till pedagogik

Eva Flodin

2015-04-11

PS3008

Psykologi inr idrott och motion (31-60)

Jesper Leander

2015-04-11

PS2013

Psykologi med inriktnin idrott/ Allmän ämnesintroduktion - Deltentamen 2

Jesper Leander

2015-04-11

PS2013

Psykologi med inriktning idrott/ 1201 Allmän ämnesintroduktion - Deltentamen I

Jesper Leander

2015-04-11

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II / 1301 Del A

Berit S, Inger W

2015-04-11

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad/ 1203 Individuell skriftlig läkemedelsberäkning

Elin Nilsson

2015-04-10

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV

Susann Arvidsson

2015-03-26

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap 31-60

Matts Skagshöj

Hemtentamen

SA1007

Relationell hållbarhet

Åke Nilsén, Niklas Westberg

2015-03-26

IV1004

Idrottsvetenskap - Tillämpad anatomi

Jennie Maley

2015-04-11

OM6013

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod II / 1402 Kvantitativ forskning

Ingrid L, Susanne A

2015-03-26

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I / 1403 Delkurs 2

Louise Nilsson

2015-03-27

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II / 1303 Individuell skriftlig läkemedelstentamen

Inger Wieslander

2015-03-27

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori och etod I

Caria Göransson

2015-03-27

OM2002

Omvårdens grunder/ 1405 Individuell examination omvårdnad

Hanna Jönsson

2015-03-26

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30) / 1504 Samhällskommunikation och mediestruktur: Salstentamen

Ulf Petäjä

2015-03-27

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II / 1302 Del B

Berit S, Inger W

Hemtenatmen

SA1004

Socialt utvecklinsarbete / 1102 Projekt och utvärdering

Jette Trolleschultz Jensen

Hemtentamen

SA1007

Social ållbarhet i en föränderlig värld I / relationer och gemenskap i förändring

Henrik Stenberg

2015-04-11

OM6013

Omvårdnad - vetenskaplig teori och metod II /1401 Kvalitativ forskning

Ingrid L, Susanne A

2015-03-26

PS1002

Idrottspsykologi I

Jesper Leander

Grupparbete

 

Kognition och tillämpad idrott och motionspsykologi

Linus Jonsson

Hemtentamen

SA1007

Socila hållbarhet i en föränderlig värld I

Christopher Kindblad

Grupparbete

 

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2015-03-20

SO5001

Sociologi 61-90

Marta Cuesta

Grupparbete

MK3003

Medie- och kommunikasvetenskap (31-60) / 1505 DK 2 seminarium 3

Martin Danielsson

Hemtentamen

SD1002

Socialpsykologiskt projektarbete

Niklas Westberg

Hemtentamen

SD1001

Socialpsykologi (1-30) /Delkurs 4 komplettering

Niklas Westberg

Gruppuppgift

AB5001

Arbetsvetenskap (61-90) /1002 Metod och analys

Jonas Carlsson

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I/ 1502 Social hållbarhet

 

2015-03-26

PS1001

Personlighetspsykologi

Jesper Leander

2015-03-26

OM8078

Hälsa och livsstil inom öppen vård II

Margareta Pejner

Gruppuppgift

PE6002

Pedagogikens forskningsmetoder / Statistik

Torbjörn Josefsson

Gruppuppgift

SA5001

De nordiska välfärdssystemen i globaliseringens tid: teori och praktik

Jonna Johansson

2015-03-07

SO1004

Sociologi (1-30) / 1403 Forskningsprocessen

Martin Danielsson

Hemtentamen

SO5001

Sociologi (61-90) / Sociologisk teori

 

Hemtentamen

 

Psykologi inrk idrott 30 hp/ Regressionsanals

Torbjörn josefsson

2015-03-07

OM6011

Läkemedelstentamen

Inger Wieslander

2015-03-07

SO1003

Välfärdssystemet - Samhällelig stabilitet och förändring /

Jette Trolle-Schultz Jensen

 

SO5001

Sociologi (61-90) / examination I - individuell

Morta Cuesta

2015-03-07

SA1005

Socialt arbete (1-30) / 1304 Välfärdsektorns organisering och utveckling

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

 

Kost, fysisk aktivitet och hälsa / Kostanalys

Jenny Maley

2015-03-07

IV1004

Idrottsvetenskap7 Idrotss- och motionspsykologi- salstentamen

Lukas Linnér

2015-03-07

PS1008

Psykologi inrk idrott och motion (1-30) / 1415 Idrottspsykologi- salsten

Lukas Linnér

2015-03-07

OM2007

Fysiologi

Eva Strandell

2015-03-07

OM4014

Del A- Hjärnans sjukdomar och njurens

Berit S, Inger W

 


Sidan uppdaterad 2017-03-28