Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentor som anlänt till Servicecenter

Akademin för hälsa och välfärd (HOV)‌

Tentamensdatum

Kurskod

Kursnamn 

Lärare

2017-11-03

SA1005

Socialt arbete (1-30), välfärdssektorns organisering o. utveckling.

Mia Jormfeldt

2017-11-03

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Tommy Berntsson

2017-11-03

OM2006

Omvårdnad vetenskaplig teori o metod I - ind skriftlig tentamen kvantitativ del

Ulrica Åström

2017-11-09

SO1004

Sociologi (1-30), Samhälle o. samhällsförändring

Henrik Stenberg

2017-11-02

OM2002

Omvårdnadens grunder-Individuell examination omvårdnad

Maria Mirskaya

2017-11-03

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori o. metod I-Individuell skriftlig tentamen

Ulrica Åström

2017-11-06

OM8076

Hälsa & livsstil inom öppen vård I

Elisabeth Brobeck

2017-11-02

MK1007

Medier, kommunikation & livsstil

Linus Andersson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Christopher Kindblad

2017-10-19

IV2006

Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2017-11-08

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

Hemtentamen

SO3003

Sociologi 31-60

Christopher Kindblad

2017-11-10

OM8048

Folkhälsa

Elisabeth Brobeck

Hemtentamen

AB2010

Arbetsvetenskap-förändringsarbete

P-O Börnfelt

2017-10-13

LO1001

Ekonomisk styrning

Titti Eliasson

2017-11-02

LO4005

Organisation, ledarskap&personalutveckling II

P-O Börnfelt

2017-11-02

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

PS5007

Psykologi inriktning motion 61-90

Peter Karlsson

2017-09-28

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Ove Svensson, Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-09-28

SA1005

Introduktion till socialt arbete (1-30)

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

HL8014

Välfärdsmodeller i Norden

Ebba Sundin

2017-09-27

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv

Jesper Leander

2017-09-29

MK1007

Medier, kommunikation o. livsstil. Delkurs 1

Martin Danielsson

2017-09-28

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30)

Jonas Carlsson

2017-09-29

SO3003

Sociologi (31-60)

Åke Nilsén

2017-09-28

AB2010

Arbetsvetenskap-Organisationsförändring

P-O Börnfelt

2017-09-28

SO1004

Sociologi(1-30), Samhälle o. samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

LO4005

Kommunikation i organisationer 

Jonas Carlsson

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30, samhälle o. samhällsförändring

Eva Schmitz

2017-09-29

OM8048

Folkhälsa,

Elisabeth Brobeck

2017-09-29

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktonen II del A

Eva Hjort Telhede

2017-09-29

PS5007

Psykologi inriktning idrott och motion (61-90)

Torbjörn Josefsson

2017-08-14

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Anders Urbas

2017-08-17

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman

2017-08-18

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Annika Wing-H, Elenita T

2017-08-16

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad/Läkemedelsberäkning

Christina Pernheim, Jörgen Öijervall

2017-08-15

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson

2017-08-18

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-08-16

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2017-08-14

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1

Anders Urbas

2017-08-14

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Tommy Berntsson

2017-08-15

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion-Anatomi och fysiologi

Charlotte Olsson

2017-08-18

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I-kvantitav del

Carina Göransson, Ulrica Å.

2017-08-18

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del B

 

Berit Bäckling, Staffan Karlsson

2017-08-16

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2017-06-09

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman

Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och beteendevetenskap II, sjuksköterskeprogrammet

Eivor Hoffert Pålsson

2017-06-08

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60), delkurs 3

P-O Börnfelt

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inr. mot organisation och ledarskap

Elsie Johansson

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i praktiken

Christopher Kindblad

Grupparbete

SA3003

Social hållbarhet i praktiken

Henrik Stenberg

Grupparbete

LO1001

Ekonomisk styrning

Titti Eliasson

Grupparbete

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1-30

Boel Larsson

2017-06-09

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap/kvantitativ metod

Martin Danielsson

2017-06-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1

Tommy Berntsson

2017-06-01

SA3002

Socialt arbete (31-60), Juridik för det sociala arbetet

Mia Jormfeldt

2017-06-01

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutveckling I

Titti Eliasson

2017-06-01

JU2028

Juridisk grundkurs i idrottsjuridik

Magnus Lindberg

2017-06-02

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2017-06-09

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Eva Strandell, Tommy Berntsson

2017-06-09

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-06-08

SO1004

Sociologi 1-30

Henrik Stenberg

2017-06-01

SO1004

Sociologi 1-30

Henrik Stenberg

Hemtentamen

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30

Martin Danielsson

Hemtentamen

OM6012

Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap

Margaretha Pejner

2017-03-24

ME8002

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde II

Jeanette Källstrand


2017-06-02

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa-specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2017-06-02

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad

Jörgen Öijervall

2017-05-04

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori o. metod 1

Carina Göransson, Ulrica Åström

2017-05-19

OM6009

Läkemedelsberäkning

Eva Persson, Susanne Arvidsson

2017-05-04

LO1001

Arbetsrätt

Louise Nilsson

2017-05-05

SA1007

Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2017-05-05

OM6011

Läkemedelsberäkning

Annika Wing, Elenita Forsberg

2017-05-04

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christopher Kindblad

2017-04-28

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1. Fysiologi 1. 

Eva Strandell & Tommy Berntsson

2017-04-28

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Karin Weman

2017-05-05

OM4014

Humanbiomedicin 2 del B

Eva Hjort, Berit Bäcklund

hemtentamen

(Omtenta)

OM8082

Oftalmologisk omvårdnad

Jeanette Källstrand

2017-04-28

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60)

P-O Börnfelt

2017-05-05

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion, kost och näringslära

Charlotte Olsson

2017-05-05

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60), Kvantitativ forskningsmetodik

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-04-27

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen . Anatomi

Tommy Berntsson

Hemtentamen


LO1001

Ledarskap och grupprocesser

Mariell Wall, Malin Johansson

2017-04-27

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Martin Danielsson

Hemtentamen

OM6015

Samhälls- och betendevetenskap kurs som stöd för sjuksköterskefunktionen 2

Eivor Hoffert Pålsson, Ulrika Åström

2017-04-20

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld 2

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld

Niklas Westberg

2017-05-05

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2017-04-27

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld 1

Jette Trolle-Schultz Jensen

2017-05-04

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Martin Danielsson

2017-05-05

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60)

Martin Danielsson

Uppsats-PM

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ronny Severinsson

Grupptenta

PS3008

Statistik

Torbjörn Josefsson

Hemtentamen

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

2017-04-28

OM2005

Läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2017-04-21

OM6009

Verksamhetsförlagd utbildning IV

Susann Arvidsson

2017-04-07

ME8001

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars- och funktionsområde I

Jeanette Källstrand Eriksson

2017-03-31

SA1007

Social hållbarhet

Jette Trolle-Schultz Jensen

Hemtentamen

SA5004

Fördjupning i vetenskapliga metoder

Malin Johansson

2017-04-06

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60), Kvantitativ forskningsmetodik

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-03-24

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori o. metod I

Carina Göransson

2017-04-07

OM2005

Kommunikation o. relationer inom omvårdnad

Jörgen Öijervall

Hemtentamen

SA3002

Socialt arbete (31-60)Teoretiska perspektiv på socialt arbete

Mia Jormfeldt & Malin Johansson

Hemtentamen

AB3003

Arbetsvetenskap (31-60), Arbete, miljö & socialt ansvarstagande

Eivor Hoffert Pålsson

2017-03-30

PS3008

Psykologi inriktning idrott o. motion (31-60). Kognition

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-04-06

PS3007

Psykologi inriktning hälsa (31-60), Kvantitativ forskningsmetodik

Eva Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-03-30

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott o. motion

Charlotte Olsson

2017-03-31

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

Hemtentamen

SA5004

Socialt arbete (61-90)

Mia Jormfeldt

2017-03-24

LO1001

Organisation, ledarskap o. personalutveckling I

Louise Nilsson

2017-02-03

MK5010

Medie-o.kommunikationsvetenskap (61-90)

Ebba Sundin

2017-03-24

OM2006

Omvårdnad-veteskaplig teori o. metod 1

Carina Göransson

Hemtentamen

SO5001

Sociologisk metod teori och metod 3

Marta Cuesta, Christopher Kindblad

Grupptentamen

SA3003

Arbetsliv och organisation

Christopher Kindblad

2017-03-24

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christopher Kindblad

2017-03-23

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I, delkurs 2

Anders Urbas

Hemtentamen

AB5003

Centrala arbetsvet.teorier 7,5 hp

P-O Börnfelt

2017-03-31

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap

Martin Danielsson

Hemtentamen

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90)

Martin Danielsson

Hemtentamen

SO5001

Sociologi (61-90)

Marta Cuesta

2017-03-24

MK1005

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30)

Martin Danielsson

2017-03-23

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2017-03-24

IV2005

Kost och näringslära

Charlotte Olsson

2017-03-23

MK3003

Medie-o.kommunikationsvetenskap (31-60)

Martin Danielsson

2017-03-24

OM6011

VFU II, Individuell skriftlig läkemedelstentamen

Elenita Forsberg

2017-03-03

PS2037

Introduktion till idrotts och motionspsykologi, Biologiskt perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS1008

Psykologi inr idrott och motion 1-30

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS2037

Introduktion till idrotts-och motionspsykologi, Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2017-03-03

PS1007

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2017-03-02

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2017-03-02

SA1005

Välfärdssektorns organisering och utveckling

Jessica Arvidsson

2017-03-03

SA1005

Introduktion till socialt arbete

Mia Jormfelt

2017-03-03

ME8001

Oftalmiatrik

Jeanette Källstand

Hemtentamen

SO5001

Sociologi 61-90

M. Cuesta, Å Nilsén

2017-03-02

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionspersp.

Eva Twetman

Hemtentamen

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Niklas Westberg

2017-03-03

FE2001

Företagsekonomiska grunder

Eva Berggren

Hemtentamen

SA3003

Social hållbarhet i en föränderlig värld II

Christoffer Kindblad

2017-03-02

SO3003

Sociologi 31-60 Salstentamen

Åke Nilsén

2017-03-03

PS5006

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2017-03-03

PS5007

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2017-03-03

OM2006

Kvantitativ del

Maria Nyholm/Ulrica Åström

Hemtentamen

LO1001

Organisationsteori

Marielle Wall

2017-03-03

OM6011

Läkemedelsberäkning

Elenita Forsberg

2017-02-16

SA1007

Social hållbarhet i en föränderlig värld I

Jette Trolle-Schultz-J

2017-03-02

MK5010

Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90

Ebba Sundin

2017-02-17

OM4014

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II Del A

Staffan Karlsson

Hemtentamen

SH3011

Samhällsanalys, makt och berättandets villkor

Martin Danielsson

2017-03-03

MC8021

Farmakologi med sjukdomslära, farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2017-02-17

PS3007

Kognition

Ewa Twetman/Torbjörn Josefsson

2017-03-02

PS1007

Introduktion till psykologi II

Eva Twetman

2017-03-02

SO1004

Sociala relationer o emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2017-03-03

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2017-02-16

MK1005

Salstentamen 1

Martin Danielsson

2017-02-17

IV2005

Anatomi och fysiologi

Charlotte Olsson

2017-02-17

PS3008

Psykologi inriktning idrott och motion (31-60)

Ewa Twetman, Torbjörn Josefsson

2017-02-17

AB3003

Arbetsvetenskap 31-60

Marielle Wall

2017-02-24

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa-Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2017-01-13

ME8001

Oftalmiatrik inom ögonsjuksköterskans ansvars-funktionsområde I- Oftalmiatrik

Jeanette Källstrand Eriksson

2016-12-15

MC8008

Ögats anatomi och fysiologi-Optik

Jeanette Källstrand Eriksson

Hemtentamen

SA1005

Socialt arbete 1-30

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30 (Kvantitativ)

Martin Danielsson

Hemtentamen

SA1005

Vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

Hemtentamen


LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

P-O Börnfelt/Mia Jormfeldt

2017-01-19

SA1005

Socialt arbete, vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

Grupptentamen

IV2004

Idrott o inkludering genom anpassad fysisk aktivitet

Lars K, Bodil K

Grupptentamen

AB1003

Arbetsvetenskap

Mia Jormfeldt

2017-01-19

AB1003

Vetenskapsteori

Martin Danielsson

2017-01-13

PS1007

Psykologi inr hälsa, positiv psykologi

Eva Twetman

2017-01-13

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson

2017-01-20

OM2007

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen, Fysiologi 1

Tommy Berntsson

Hemtentamen

SA5005


Social hållbarhet i en föränderlig värld III

Boel Larsson

2017-01-20

OM2007

Fysiologi I-Människokroppens organssystem

Tommy Berntsson

2017-01-19

OM2007


Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I-Anatomi


Tommy Berntsson

2017-01-13

OM4013

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa- Specifik omvårdnad

Åsa Krusenbrant

2016-12-16

OM2006

Omvårdnad-vetenskaplig teori och metod I-kvantitativ del

Carina Göransson, Maria Nyholm, Ulrica Åström

2016-12-16

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutveckling II

P-O Börnfelt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi (1-30)

Martin Danielsson

2016-12-16

SA1005

Socialt arbete (1-30)

Jessica Arvidsson

Hemtentamen

DI2005

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet

Boel Larsson

2016-12-15

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-12-09

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I

Tommy Berntsson

2016-12-16

OM6011

Verksamhetsförlagd utbildning II

Elenita Forsberg

2016-12-09

AB1003

Arbetsvetenskap, vetenskapsteori

Martin Danielsson

2016-12-09

SA1005

Vetenskapsteori och metod

Martin Danielsson

2016-12-15

OM2002

Omvårdnadens grunder

Eva Persson, Maria Mirskaya

2016-12-08

PS1007

Hälsopsykologi

Eva Twetman, Jenny Back

2016-12-16

OM2006

Omvårdnad - vetenskaplig teori o metod I

Carina Göransson, Maria Nyholm, Ulrica Åström

2016-12-16

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV Läkemedelsberäkning i nationell klinisk slutexamination

Annika Wing-Falk, Susann Arvidsson

2016-12-08

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen 1

Tommy Berntsson

2016-12-16

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henrik Stenberg

2016-12-15

PS1007

Psykologi inriktning hälsa 1-30

Eva Twetman

2016-12-08

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott

Lukas Linnér

Hemtentamen

SA5005

Social hållbarhet i en föränderlig värld III,

Boel Larsson

Hemtentamen

AB1003

Arbetsvetenskap (1-30) Arbetsliv i förändring

T Nilsson, P-O Börnfelt, J Carlsson

2016-11-10

PS1007

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-11-10

PS6005

Personlighetspsykologi i ett idrotts och motionsperspektiv

Eva Twetman

2016-11-10

PS2037

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-11-18

OM6009

Verksamhetsförlagd utb IV, Nationell klinisk slutexamination

Susann Arvidsson

2016-11-04

MK2016

Medier, risker och osäkerhet

Malin Hallén

Grupptentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

Hemtenta

SO1004

Sociologi (1-30), Sociala relationer och emotioner i förändring, hemtentamen

Christoffer Kindblad

2016-11-11

SA1005

Socialt arbete, introduktion till socialt arbete

Mia Jormfelt

2016-10-27

SA1005

Socialt arbete 1-30

Jette Trolle Schulz Jensen

2016-11-04

OM2006

Omvårdnad - teori och metod

Carina Göransson

2016-11-11

SO3003

Sociologi 31-60

Åke Nilsén

Hemtentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2016-11-04

OM404

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2016-11-11

OM4014

Human Biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen II del A

Berit Bäcklund, Staffan Karlsson

2016-11-04

PS1008

Psykologi inr. idrott och motion

Andreas Ivarsson

2016-11-04

PS2037

Introduktion till idrotts-och motionspsykologi-Idrottspsykologi


Andreas Ivarsson

Grupptentamen

PS2034

Mindfulness - teori och tillämpning

Torbjörn Josefsson

2016-11-03

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutv II, förändringsarbete

P O Börnfelt

Hemtentamen

FH2001

Kost, fysisk aktivitet och hälsa

Gunvi Johansson

2016-11-04

OM6011

Läkemedelstentamen

Elenita Forsberg

Hemtentamen

SA5005

Sociala risker

Boel Larsson

2016-11-03

SO1004

Sociala relationer och emotioner i förändring

Henik Stenberg

2016-10-20

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2016-11-03

IV2006

Karriärutveckling inom elitidrott, Resurser och barriärer

Lukas Linnér

2016-11-03

SA1005

Socialt arbete 1-30, Välfärdssektorns org. och utv.

Jessica Arvidsson

2016-10-14

LO1001

Organisation, ledarskap och personalutv. I, delkurs 4 Ekonomisk styrning


Kent Sahlgren

2016-11-03

MC8008

Ögats anatomi och fysilogi

Jeanette Källstrand Eriksson

2016-11-10

SO1004

Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30

Eva Schmitz

2016-11-10

PS5007

Psykologi inr. idrott och motion (61-90) Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2016-11-03

OM2002

Omvårdnadens grunder

Maria Mirskaya

2016-11-04

MC8021

Farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2016-11-04

MC8021

Föreskrivningens regelverk

Elisabeth Brobeck

2016-11-04

PS1007

Introduktion till psykologi II

Eva Twetman

2016-10-13

OM6001

Omvårdnad vid komplexa situationer

Carina Göransson, Annika Jensen

2016-10-14

LO1001

Delkurs 4, Ekonomik styrning

Kent Sahlgren

2016-10-14

PS2041

Motions- och hälsopsykologi

Torbjörn Josefsson

2016-09-30

SO3003

Socialdifferentiering och globalisering

Åke Nilsén

2016-10-13

OM2005

Kommunikation och relationer inom omvårdnad, läkemedelsberäkning

Jörgen Öijervall

2016-09-30

SA1005

Socialt arbete 1-30

Mia Jormfeldt

Hemtentamen

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och samällsförändring

Eva Schmitz

2016-09-30

SO1004

Sociologi 1-30, Samhälle och samhällsförändring

Henrik Stenberg

2016-09-30

OM4014

Human Biomedicin 2, Del A

Berit Bäcklund

Hemtentamen

LO4005

Organisation, ledarskap och personalutv. II, Kommunikation i organisationer

Jonas Carlsson

2016-10-19

HL8008

Nordiska välfärdsmodeller - framväxt, samtid och framtid

Ebba Sundin

2016-09-28

PS6005

Personlighetspsykologi

Eva Twetman

2016-10-14

OM4013

Individuell examination-Specifik omvårdnad

Åsa Krusebrant

2016-09-28

PS1008

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-09-29

AB1003

Arbetsvetenskap 1-30

Jonas Carlsson

2016-09-28

PS2037

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-10-06

AB2010

Organisationsförändring


P-O Börnfelt

2016-09-30

SO3003

Sociologi (31-60)

Åke Nilsén

2016-09-30

MC8021

Farmakologiska principer

Elisabeth Brobeck

2016-09-30

MC8021

Förskrivningens regelverk

Elisabeth Brobeck

2016-09-29


PS5007

Forskningsmetodik

Torbjörn Josefsson

2016-08-17

PS3008

Psykologi inr. idrott och motion (31-60) Kognition

Eva T., Torbjörn J.

2016-08-15

IV1004

Tillämpad fysiologi

Eva Strandell

2016-08-15

IV2005

Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion

Eva Strandell

2016-08-18

OM4013

Specifik omvårdnad

Åsa Krusebrant

2016-08-18

PS2037

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-18

PS1008

Idrottspsykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-19

OM8076

Hälsa och livsstil inom öppenvård

Elisabeth Brobeck

2016-08-18

SA1007

Välfärdssamhällets organisering

Anders Urbas

2016-08-22

PS2037

Grundläggande psykologiska fenomen

Andreas Ivarsson

2016-08-22

PS2037

Biologisk perspektiv på psykologi

Andreas Ivarsson

2016-08-16

MK3003

Medie- och kommunikationsvetenskap

Linus A, Martin D

2016-08-15

OM2007

Fysiologi 2-Mikrobiologi och immunförsvaret

Jens Nygren

2016-08-15

OM6001

 Omvårdnad vid komplexa situationer

Annika J, Carina G

2016-08-16

OM4014

Human biomedicin 2, del B

Berit Bäcklund


2016-08-16

MK1005

Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Malin H, Mikael E

2016-08-17

MK1005

Salstentamen 2


Linus Andersson

2016-08-16

MK1005

Salstentamen 1

Linus Andersson

 


Sidan uppdaterad 2017-11-24