Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-03-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

De senaste tentorna där flertalet anlänt till Servicecenter:

ETN
DATUM

KURSKOD

ÄMNE

LÄRARE


Hemtentamen

FÖ4003

Ledning av människor

Diana Sendlak Brundin


2017-03-23

EN6010

Energisystemets styrmedel

Helge Averfalk, Kristina Lygnerud


2017-03-15

MA0023

Bastermin - matematik

Mats Andreasson


2017-03-17

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup


2017-03-15

BM4013

Funktionell anatomi

Sofia Ryman Augustsson


2017-03-13

MJ4010

Hälsa och miljö

Zsofia Benes


2017-03-15

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl


2017-03-16

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert


2017-03-15

KE4008

Livsmedelskemi

Roger Lindegren


2017-03-14

KE4010

Grundläggande kemi II

Roger Lindegren


2017-03-16

BM2016

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund


2017-03-13

BM4021

Biokemi och näringslära

Lars-Gunnar Franzén


2017-03-03

MA2018

Tillämpad matematik III ODE

Bertil Nilsson


2017-03-14

MT4020

Mekanik och hållfasthetslära I Mekanika- beräkning

Gunnar Weber


2017-03-14

MT4026

Mekanik Beräkningstentamen Mekanik

Gunnar Weber


2017-01-13

BM8005

Möjligheter till ökad prestationsförmåga

Wade Knez


2017-02-20

IE2005

Projektledning och projektarbete

Marielle Wall


2017-01-09

FÖ8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad


Hemtentamen

FÖ4003

Ledning av människor

Diana Sendlak Brundin


2017-01-12

MT6009

Produktion och produktionsorganisation

Pär-Johan Lööf


2016-12-15

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert


2017-01-12

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2017-01-09

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg


2017-01-04

IE2005

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand


2017-01-09

BY4042

Byggprojektledning II

Åke Spångberg


2017-01-12

IN8010

Management of technology

Christer Norr


2017-01-02

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson


2017-01-12

MT4023

Materiallära och maskinelement II/Materiallära II


Hans Löfgren


2017-01-11

BY4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort


2017-01-12

JU2005

Fastighetsrätt, Hyresrätt

Magnus Lindberg


2017-01-12

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Ingemar Josefsson


2017-01-13

MX6005

Miljöskyddsteknik vatten o mark

Per Magnus Ehde


2017-01-13

FÖ8012

Företagsanalys o kreditbedömning

Per-Ola Ulvenblad


2017-01-04

ER2026

Vindkraft

Jonny Hylander


2017-01-12

MJ2008

Djurhållning på lantbruk

Helena Kummel


2017-01-13

FÖ6004

Fek inr externredovisning

Kjell Johansson


2017-01-04

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson


2017-01-10

FÖ2065

Marknadsföring I

Ulf Aagerup


2017-01-12

BY4046


Installationsteknik m vatten o avfallsteknik

Ingemar Josefsson


2017-01-11

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inr

Per-Åke Irskog


2017-01-11

JU6001

Revisorsjuridik

Per-Ola Ulvenblad, Joakim Hugoson


2017-01-11

JU2003

Revisorsjuridik

Per-Ola Ulvenblad, Joakim Hugoson


2017-01-12

JU1001

Speciell förvaltningsrätt med socialrättslig inr. tentamen

Magdalena Lindberg


2017-01-03

EN4008

Ellära

Thomas Munther


2017-01-10

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup


2017-01-03

BI2040

Fältbiologi och systematik

Clas Dahlin


2017-01-09

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin


2017-01-09

BM2015

Cellbiologi

Clas dahlin


2017-01-12

JU2015

Handels och marknadsrätt

L Nilsson, P-Å Irskog


2017-01-04

BY4046

Installationsteknik och vatten och avfallsteknik

Åke Spångberg


2017-01-12

EN4009

Elkraftsystem 1

Thomas Munther


2017-01-10

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2017-01-12

NA2026

Nationalekonomi Mikro

Lars Andersson


2017-01-13

IK4042

Systemintegration och programmering

Torben Svane


2017-01-12

BY4021

Husbyggnad II

Ingemar Josefsson


2017-01-10

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2017-01-11

BM4020

Idrotts- och näringsfysiologi

Charlotte Olsson


2017-01-04

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg


2017-01-10

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström


2017-01-09

JU4003

Fastighetsrätt

Joakim Hugoson, Magnus Lindberg


2017-01-09

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström


2017-01-11

EN2032

Energiförsörjning

Sven Werner


2017-01-11

MX6007

Ekotoxikologi och miljöövervakning

Sylvia Waara


2017-01-13

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lundberg


2017-01-02

DT214

Datorteknik

Tommy Salomonsson


2017-01-03

IE2007

Hållbar projektledning

J Gullbrand, K Widén


2017-01-09

MJ4008

Livsmedelssäkerhet

Kerstin Rolleberg


2017-01-04

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg


2017-01-02

NA2026

Nationalekonomi-Makro

Ulf Grönkvist


2017-01-13

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindegren


2017-01-02

FÖ6006

FEK 61-90, externredovisning

Titti Eliasson


2017-01-11

BI2041

Ergonomi för ingenjörer

Louisa Cedergren


2017-01-10

IE2008

Industriell ekonomi

Eva Berggren, Kerstin Berg


2017-0110

JU4001

Familjerätt och inskrivningsrätt

Magnus Lindberg


2017-01-10

BM4019

Träningsfysiologi

Charlotte Olsson


2017-01-11

BM2012

Kemi

Lars-Gunnar Franzén


2017-01-12

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD- tekniker-Matematik 2

Mats Andreasson


2017-01-13

MT4025

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski


2017-01-04

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2017-01-02

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Hans Löfgren


2017-01-05

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo


2017-01-19

MX2016

Miljövetenskap, del 1

Niklas Karlsson


2017-01-10

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell


2017-01-11

MX2016

Miljövetenskap, del 2

Niklas Karlsson


2017-01-10

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno


2017-01-09

MT4021

Mekanik och hållfasthetslära II

Gunnar Weber


2017-01-03

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2017-01-09

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson


2017-01-02

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2016-10-26

BY4025

Hållbart byggande

Margaretha Borgström


2017-01-02

MX2017

Tillämpad geovetenskap

Marie Magnheden


2016-12-21

FÖ6006

Företagsekonomi inriktning resovisning/finansiell styrning (61-90)

Elias Bengtsson, Jonas Gabrielsson


2017-01-02

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson


2016-12-16

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström


2017-01-03

MT4021

Mekanik och hållfasthetslära II

Gunnar Weber


2016-11-11

BM8004

Människans prestationsförmåga och dess begränsningar

Wade Knez, C. Olsson


2016-11-17

TE2009

Produktutveckling och design - introduktion

Leif Nordin


2016-10-25

TE4003

Produktutveckling med produktförnyelseprojekt

Leif Nordin


2016-10-28

IN8005

Strategisk planering

Christer Norr


2016-10-27

MJ4008

Livsmedelssäkerhet

Kerstin Rollerberg


2016-11-25

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2016-10-28

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Jurgen Clausson


2016-10-26

FÖ6031

Företagsekonomi inriktning fastighetsekonomi/verksamhetsstyrning 61-90

Kent Sahlgren


2016-10-27

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg


2016-10-27

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian Eno


2016-10-28

MV2004

Industriell ekonomi

J-O Muller


2016-10-26

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg


2016-10-27

JU1001

Socialrätt, Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg


2016-10-25

BY4046

Installationsteknik och vatten och avfallsteknik

Åke Spångberg


2016-10-27

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg


2016-10-25

BY4046

Installationsteknik och vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg


2016-10-24

NA2026

Nationalekonomi-Makro

Ulf Grönkvist


2016-10-26

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2016-10-25

NA4025

Internationell ekonomi, öppen mikro

Ulf Grönkvist


2016-10-26

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson


2016-10-28

FÖ8032

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad


2016-10-26

JU2027

Immaterial- och avtalsrätt

Leif Nordin, Per-Åke Irskog


2016-10-27

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Ingemar Wictor


2016-10-24

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström


2016-10-28

IE2007

Hållbar projektledning

Jeanette Gullbrand


2106-10-26

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström


2016-10-25

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2016-10-26

JU2026

Juridisk grundkurs

Louise Nilsson


2016-10-25

IE2005

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand


2016-10-28

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell


2016-10-25

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup


2016-10-24

FÖ6004

Företagsekonomi inr externredovisning - externredovisning

Titti Eliasson


2016-10-24

FÖ6006

Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning - externredovisning

Titti Eliasson


2016-10-24

FÖ6007

Företagsekonomi inr redovisning/verksamhetsstyrning - externedovisning

Titti Eliasson


2016-10-27

BM4016

Cellfysiologi

Eva Strandell


2016-10-27

EN4024

Akvatisk biologi/naturvård

Lars-Erik Widahl


2016-10-25

EN4015

Vindkraftteknik

Jonny Hylander


2016-10-25

ER8020

Vetenskapliga metoder/naturvetenskap

Jonny Hylander


2016-10-25

ER2026

Vindkraft

Jonny Hylander


2016-10-28

BT2003

Teknisk installation

Jan Gustén


2016-10-27

ER8021

Förnybar energi

Göran Siden


2016-10-25

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl


2016-10-24

BI2040

Fältbiologi och systematik

Lars-Erik Widahl


2016-10-28

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson


2016-10-25

MT4023

Materiallära och maskinelement II

Hans Löfgren/Zlate Dimkovski


2016-10-27

EN4014

Solenergiteknik

Charlotta Winkler,Jonny Hylander


2016-10-26

MX40009

Projektledning för miljövetare

Marielle Wall


2016-10-27

MT4021

Teknisk hållfasthet II

Gunnar Weber


2016-10-28

MX2016

Miljövetenskap del 1

Niklas Karlsson


2016-10-24

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2016-10-28

RG2001

Styr- och reglerteknik

Thomas Munther


2016-10-24

FÖ2004

Affärskultur I

Thomas Helgesson


2016-10-25

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren


2016-10-25

BM2011

Anatomi och fysiologi

Eva Strandell


2016-10-25

BM4014

Patafysiologi och farmakologi

Emma Haglund


2016-10-24

MX2017

Tillämpad geovetenskap

Maria Magnheden


2016-09-22

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


Grupptentamen

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2016-10-25

BM4014

Patofysiologi och farmakologi

Emma Haglund


2016-10-27

MT4021

Beräkningsprov-Hållfasthetslära

Gunnar Weber


2016-08-18

NA4026

Finansiella marknader

Bengt Kjellgren


2016-08-19

BI2011

Ekologi

Clas Dahlin


2016-08-16

EN4007

Energiprocesser

Fredric Ottermo


Hemtentamen

FÖ6007

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-08-15

BI4026

Hållfasthetslära

Gunnar Weber


2016-08-15

MT4020

Hållfasthetslära

Gunnar Weber


2016-08-17

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl


2016-08-19

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren


2016-08-18

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara


2016-08-15

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl


2016-08-17

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo


2016-08-19

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren


2016-08-17

FÖ2014

Marknadsföring I

Helene Laurell


2016-08-15

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Hans Löfgren


2016-08-18

EN2039

Energideklaration

Jonny Hylander


2016-08-15

PI2004

Projektledning och projektarbete I

Jeanette G., Maya H.


2016-08-19

EN4013

Installationsteknik

Ingemar Josefsson


2016-08-18


BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgström


2016-08-17

IE4002

Lean produktutv. med hållbar produktutv.

Leif Nordin


2016-08-16

KE0007

Bastermin-kemi

Per-Magnus Ehde


2016-08-19

EN2032

Energiförsörjning

Ingemar Josefsson


2016-08-19

FÖ2031

Marknadsföring och försäljning

Ulf Aagerup


2016-08-16

BM4020

Idrots- och näringsfysiologi

Hanneke Boon


2016-08-17

MX6005

Miljöskyddsteknik - vatten och mark

Per-Magnus Ehde


2016-08-19

JU4004

Entrprenad- och kontraktsrätt

Magnus Lindberg


2016-08-18

FÖ2012

Konsumentbeteende

Ulf Aagerup


2016-08-18

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt


2016-08-16

NA4021

Kvantitativa metoder

Niclas Frifelt


2016-08-17

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup


2016-08-16

KE4011

Organisk kemi

Roger Lindegren


2016-08-19

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2016-08-16

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena L, Kjell J


2016-08-16

MA0023

Bastermin-matematik del 2

Mats Andreasson


2016-08-17

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno


2016-08-16

IE2004

Ekonomi-inriktning affärsutveckling

Eva Berggren


2016-08-15

JU4003

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg


2016-08-19

MA5003

Slumpens matematik

Eric J, Mats G.


2016-08-15

EN4008

Ellära

Thomas Munther


2016-08-19

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson


2016-08-18

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson


2016-08-18

NA2018

Makroekonomisk teori med tillmpningar

Niclas Frifelt


2016-08-17

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2016-05-31

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg


2016-08-17

MT6006

Maskinelement

Zlate Dimkovski


2016-08-16

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Tobias Pehrsson


2016-08-15

BY4045

Mekanik

Göran Nilsson


2016-08-15

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson


2016-08-17

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg


2016-08-17

BY4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort


2016-08-10

FY0012

Bastermin-Fysik

Pererik Andreasson


2016-08-19

FY0012

Bastermin-Fysik

Pererik Andreasson


2016-08-17

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin B, Titti E


2016-08-15

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-08-18

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg


2016-08-15

BY4042


Byggprojektledning II

Åke Spångberg


2016-08-17

MA2018

Tillämpad matematik III

Eric Järpe


2016-08-16

BY2010

Husbyggnad I

Åke Spångberg


2016-08-16

BY4035

Byggprojektledning I

åke Spångberg


2016-06-01

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson


2016-08-15

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg S2016-08-19

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2016-08-18

EN2038

Ellära och mekatronik

Tommy Salomonsson


2016-08-18

ET2010

Elektronik

Tommy Salomonsson


2016-08-15

FÖ4002

Finansiering

Magnus Willesson


2016-08-19

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Magnus L., Margaretha B


2016-08-16

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian Eno


2016-08-15

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg


2016-08-18

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist


2016-08-16

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson


2016-01-08

BY4037

Byggfysik med installationsteknik I

Gudrun Rundberg


2016-03-18

BI6023

Viltbiologi

Anders Jarnemo


2016-08-15

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren


2016-0815

BM2013

Biokemi och näringslära

Roger Lindegren


2016-08-15

KE4010

Grundläggande kemi II

Roger Lindegren


2016-08-18

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindegren


2016-08-15

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg


2016-08-15

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magnus Lindberg


2016-08-15

MA0023

Bastermin-Matematik

Mats Andreasson


2016-08-15

MT1001

Matematik 1

Mats Andreasson


2016-08-18

MT1001

Matematik 2

Mats Andreasson


2016-08-17

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther


2016-06-03

MA2018

Tillämpad matematik III

Eric Järpe


2016-06-02

BY4039

Byggkonstruktion I

Åke Spångberg


2016-05-25

BY2014

Byggfysik med materiallära

Margaretha Borgströ


2016-05-20

FY4003

Tillämpad fysik

Fredric Ottermo


2016-05-25

EN2038

Ellära och mekatronik

Tommy Salomonsson


2016-05-25

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson


2016-06-02

FÖ4002

Finansiering

Magnus Willesson


2016-05-24

BY4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort


2016-05-23

BI4023

Terrestra ekosystem

Göran S, Marie M


2016-05-25

JU4004

Entreprenad- kontraktsrätt

Magnus Lindberg


2016-06-01

JU4005

Hyresrätt och exekution av fast egendom

Joakim Hugoson


2016-05-25

BI2011

Ekologi

Clas Dahlin


2016-05-25

FÖ2014


Marknadsföring I

Alf Aagerup


2016-05-27

HA2001

Beskattningsrätt 1

Magdalena L


2016-05-30

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Tobias Pehrsson


2016-06-03

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin berg


2016-05-24

PI4005

Projektledning, inriktning utvecklingsprojekt

Jeanette Guldbrand


2016-05-24

BI2043

Geografiska informationssystem

Anette Böhm


2016-05-31

BM4020

Idrotts- och näringsfysiologi

Hanneke Boon


2016-03-14

ER6007

Energisystemets styrmedel

Kristina Lygnerud


2016-06-03

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist


2016-05-30

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magdalena Lindberg


2016-05-30

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg


2016-05-24

PI2004

Projektledning och projektarbete 1

Jeanette G, Maya H


2016-06-03

FÖ5012

Strategisk marknadsförong med uppsats

Klaus Solberg S


2016-06-01

EN2039

Energideklaration

Jonny Hylander


2016-06-03

FÖ6008

Strategisk marknadsföring I

Klaus Solberg S


2016-06-02

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg S


2016-06-03

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl


2016-05-31

PI4002

Affärsutveckling

Christer Norr


2016-05-27

NA4026

Finansiella marknader

Bengt Kjellgren


2016-05-30

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup


2016-06-02

FÖ2031

Marknadsföring och försäljning

Ulf Aagerup


2016-05-31

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren


2016-05-25

EN4013

Installationssteknik

Ingemar Josefsson


2016-05-27

NA2023

Finansiell Ekonomi

Bengt Kjellgren


2016-05-20

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Magnus L, Margaretha B


2016-06-03

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl


2016-05-23

FÖ2012

Konsumentbeteende

Ulf Aagerup


2016-05-24

BI4007

Produktutveckling med projektledning och innovationssteknik

Jeanette Gullbrand


2016-05-26

FÖ2045

Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning

Kerstin Berg


2016-05-24

NA4017

Industriell organisation

Niclas Frifelt


2016-05-26

BY4042

Byggprojektledning II

Åke Spångberg


2016-05-25

FÖ2004

Affärskultur I

Thomas Helgesson


2016-05-31

EN4006

Energifysik

Fredric Ottermo


2016-05-27

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren


2016-05-31

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg/ Titti Eliasson


2016-05-25

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


Grupptentamen

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


Hemtentamen

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-05-23

EN4011

Elkraftsystem II

Thomas Munther


2016-05-27

HA2002

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Per-Åke Irskog


2016-05-30

NA2033

Finansiell ekonomi -dugga

Bengt Kjellgren


2016-05-25

FY0011

Bastermin-fysik

PerErik Andreasson


2016-05-25

FY0012

Bastermin -fysik

PerErik Andreasson


2016-05-25

EN4008

Ellära

Thomas Munther


2016-05-25

MT4020

Hållfasthetslära-teori

Gunnar Weber


2016-05-23

MT4019

Materiallära och maskinelement I

Hans Löfgren


2016-05-25

MT4020

Hållfastighetslära

Gunnar Weber


2016-05-27

ER8019

Fördjupningskurs i fjärrvärmeknik

Sven Werner


2016-05-25

ER6008

Fjärrvärmesystem

Sven Werner


Hemtentamen

BY4035

Byggprojektledning

Åke Spångberg


2016-03-21

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg


2016-05-23

KE4011

Organisk kemi

Roger Lindegren


2016-03-17

NA4021

Hemtenta Kvant metod

Niclas Frifeldt


2016-03-16

NA4021

Skriftlig tenta Kvant metod

Niclas Frifeldt


2016-05-04

MT4010

Konstruktion 2

Gunnar Weber


2016-03-21

BY4021

Husbyggnad II

Åke Spångberg


2016-03-23

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg


2016-04-02

PI4002

Affärsutveckling

Christer Norr


2016-03-23

MT4012

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr


2016-03-18

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2016-04-08

FY4001

Idrottsfysiologi

Julia Malmborg


2016-03-24

IG8003

Strategisk innovationsledning II

Christer Norr


2016-03-24

JU4003

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg


2016-03-17

BY4039

Byggkonstruktion I

Åke Spångberg


2016-03-23

MT6006

Maskinelement

Zlate Dimkovski


2016-03-22

FÖ4007

Scientific method

Klaus Solberg Soilen


2016-03-24

NA2018

Makroekonomist teori m tillämpning

Niclas Frifeldt


2016-03-24

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Helena Övferström


2016-03-15

BY4035

Byggprojektledning I

Åke Spångberg


2016-03-16

BY4045

Mekanik

Göran Nilsson


2016-03-16

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson


2016-03-18

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist


2016-03-21

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-03-14

HA2001

Beskattningsrätt del I

Magdalena Lindberg


2016-03-21

IE2002

Industriell ekonomi

Kerstin Berg


2016-03-24

KE0007

Bastermin- kemi

Per-Magnus Ehde


2016-03-15

FÖ2020

Marknadsförong

Venilton Reinert


2016-03-16

PP2002

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog


2016-03-21

DT2014

Datorteknik

Tommy Salomonsson


2016-03-24

KE2015

Grundläggande kemi I

Roger Lindegren


2016-03-16

JU4005

Hyresrätt och exekution av fast egendom

Joakim Hugoson


2016-03-24

BM2012

Kemi

Roger Lindegren


2016-03-24

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg


2016-03-18

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl


2016-03-22

MA0023

Bastermin Matematik

Mats Andreasson


2016-03-23

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2016-02-19

IE4002

Lean produktutveckling med hållbar produktutv

Leif Nordin


2016-03-15

MT6006

Maskinelement

Hans Löfgren


2016-03-15

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin B, Titti E


2016-03-18

FÖ6008

Strategic marketing I

Klaus Solberg Soilen


2016-03-23

MX6005

Miljöskyddsteknik- vatten och mark

Per-Magnus Ehde


2015-12-18

BI6019

Naturvårdsbiologi

Göran Sahlén


2016-03-16

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara


2016-03-14

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD-tekniker

Madeleine Hermann


2016-03-17

FÖ4002

Finansiering

Magnus Willesson


2016-03-16

BI6013

Taxonomi och fylogeni

Göran Sahlén


2016-03-21

MX6007

Ekotoxikologi och miljöövervakning

Sylvia Waara


2016-03-16

EN4010

Elektriska drivsystem

Thomas Munther


2016-03-19

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg Soilen


2016-03-21

EN2032

Energiförsörjning

Ingemar Josefsson


2016-03-18

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl


2016-03-14

MA2018

Tillämpad matematik III, ODE

Bertil Nilsson


2016-03-23

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno


2016-03-15

ER8015

Elanläggningar

Jonny Hylander


2016-03-16

BM4013

Funktionell anatomi

Emma Haglund


2016-03-16

BI2004

Rörelsapparatens anatomi II

Emma Haglund


2016-03-17

Fö2031

Marknadsföring och försäljning

Ulf Aagerup


2016-03-21

BM2016

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund


2016-03-18

MA2018

Tillämpad matematik III

Eric Järpe


2016-03-18

BY3001

Fastighetsförmedlling

P-Å Irskog


2016-03-22

NA2026

Nationalekonomi

Lars Andersson


2016-03-14

FÖ2040

Organisation och ledarskap

Tobias Pehrsson


2016-03-17

EN4012

Fjärrvärmeteknik

Sven Werner


2016-03-17

EN4002

Fjärrvärmeteknik

Sven Werner


2016-03-22

BI2014

Cellbiologi

Clas Dahlin


2016-03-22

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson


2016-03-14

MA2018

Tillämpad matematik III

Eric Järpe


2016-03-14

BI4002

Botanik - fysiologi och anatomi

Clas Dahlin


2016-03-14

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup


2016-03-16

MT4020

Mekanik- beräkning

Gunnar Weber


2016-03-18

BM2013

Biokemi och näringslära

Roger Lindegren


2016-03-14

KE4010

Grundläggande kemi II

Roger Lindegren


2016-03-16

KE4008

Livsmedelskemi

Roger Lindegren


2016-01-25

PI2004

Projektledning och projektarbete

Marielle Wall


2016-01-04

PI2004

Project Management

Jeanette Gullbrand


2016-02-24

MA0023

Bastermin-matematik

Mats Andreasson


2016-01-08

BI2040

Fältbiologi och systematik

Clas Dahlin


2016-01-08

BI4032

Terrestra ekosystem

Göran Sahlén


2016-01-13

MT4012

Produktion och produktionsorganisation

Christer Norr


2016-01-14

IG8003

Strategic innovation management II

Christer Norr


2016-01-11

FY2016

Humanfysiologi

Jennie Maley


2016-01-11

BY4021

Husbyggnad II

Åke Spångberg


2016-01-13

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg


Dugga D

MA0023MA0021

Bastermin Matematik

Pererik Andreasson


2016-02-15

Dugga C

Byggingenjör

Andreasson


2016-01-07

BM8010

Vetenskapliga metoder med naturv. inriktning

Ann Bremander


2016-01-14

JU6001

Revisorsjuridik

Joakim Hugosson


2016-01-14

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2016-01-13

ER4018

Förnybar elproduktion

Jonny Hylander


2016-01-11

ER4009

Bioenergi med förbränning

Jonny Hylander


2016-01-14

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Helena Öfverström


2016-01-15

EL8004

Högfrekv för inbyggda system

Emil Nilsson


2016-01-13

DT8012

Artificiell intelligens

Stefan Byttner


2016-01-05

ER4010

Elkraft II

Thomas Munther


2016-01-04

BY2011

Ingmetodik ogeodetisk mätteknik

MargaretaBorgström


2016-01-08

BY2010

Husbyggnad 1

MargaretaBorgström


Dugga B

MA0023MA0021

Bastermin Matematik

Mats Andreasson


Dugga "A"

MA0021,MA0023

Basterminen Matematik

Mats Andreasson


2016-01-15

FÖ6004

FEK 61-90, Externredovisning

Kjell Johansson


2016-01-08

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg


2016-01-11

FÖ8012

Företagsanalys och kreditbedömning

Per-Ola Ulvenblad


2016-01-14

EN4009

Elkraftsystem I

Thomas Munther


2016-01-11

MJ2008

Djurhållning på lantbruk

Helena Kummel


2016-01-07

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg


2016-01-11

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg


2016-01-05

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Arne Söderbom


2016-01-07

FÖ8024

Strategisk innovationsledning I

Christer Norr


2016-01-15

MX6007

Analysmetoder och kemisk miljöövervakning

Sylvia Waara


2016-01-15

JU2005

Fastighetsrätt, Tentamen hyresrätt

Magnus Lindberg


2016-01-11

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-01-14

MA6007

Finita element metoden (FEM)2016-01-07

FY4001

Idrottsfysiologi

Julia Malmborg


2016-01-13

MX6005

Miljöskyddsteknik-vatten och mark

Per-Magnus Ehde


2016-01-11

IE2002

Industriell ekonomi

Kerstin Berg


2016-01-12

BM2015

Cellbiologi

Clas Dahlin


2016-01-12

NA2016

Nationalekonomi

Lars Andersson


2016-01-13

JU2025

Handels o marknadsrätt

Per-Åke Irskog


2016-01-08

HA2002

Jöken

Per-Åke Irskog


2015-12-15


Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-01-14

MT1001

Konstruktion CAD

Mats Andreasson


2016-01-07

FÖ6004

Företagsekonomi redovisning/externredovis

Titti Eliasson


2016-01-07

FÖ6006

Företagsekonomi redovisning/finansstyr

Titti Eliasson


2016-01-07

FÖ6007

Företagsekonomi redovisning/verkstyr

Titti Eliasson


H2015

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson


2016-01-11

BM2016

Epidemiologi och biostatistik

Emma Haglund


2016-01-04

MJ4008

Livsmedelssäkerhet

Kerstin Rolleberg


2016-01-14

BM2012

Kemi

Roger Lindegren


2016-01-13

MT6006

Maskinelement

Zlate Dimkovski


2016-01-04

BY4025

Hållbart byggande

Urban Persson


2016-01-12

BM8005

Möjligheter till ökad prestationsförmåga

Hanneke Boon


2016-01-15

EN2032

Energiförsörjning2016-01-14

BM8008

Mäta/bedöma kroppens prestationsförmåga

Ann Bremander


2016-01-04

BY2013

Husbyggnad o hållbar byggplanering

Margareta Borgström


2016-01-04

FÖ2014

Marknadsföring 1

Hélén Laurell


2016-01-14

KE2015

Grundläggande kemi

Roger Lindgren


2016-01-08

KE4006

Organisk kemi för miljövetare

Roger Lindgren


2016-01-04

PI2004

Projektledning/arbete 1

Jeanette Gullbrand


2016-01-04

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg


2016-01-05

IÄ8007

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad


2016-01-12

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2016-01-12

MT1001

mekanik

Medeleine Hermann


2016-01-07

MT2009

Maskinkonstruktion

Madeleine Hermann


2016-01-14

MA6007

Fenita elementmetoden

Bertil Nilsson


2016-01-07

MT1001

Matematik I

Mats Andreasson


2016-01-15

ER2029

Biogasteknik

Niklas Karlsson


2016-01-13

JU4001

Familjerätt och inskrivningsrätt

Magnus Lindberg


2016-01-05

NA1001

Ekonomisk politik

Bengt Kjellgren


2016-01-08

JU2026

Juridisk grundkurs

Magdalena Lindberg


2016-01-13

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno


2016-01-12

MX2011

Miljövetenskap

Niklas Karlsson


2016-01-05

BI2044

Materiallära

Sabina Rebeggiani


2016-01-07

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl


2016-01-05

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson


2016-01-04

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn

Kamill Szeker


2016-01-08

NA2019

Mikroekonomiskteori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2016-01-05

NA2026

Nationalekonomi-Makro

Ulf Grönkvist


2016-01-08

NA4025

Internationell ekonomi, öppen makro

Ulf Grönkvist


2016-01-07

FÖ2012

Kosumentbeteende

Ulf Aagerup


2016-01-04

EN4008

Ellära

Keneth Nilsson


2016-01-12

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertli Nilsson


2016-01-05

IE2004

Ekonomi inr affärsutv

Eva Berggren


2015-12-14

BY4036

Byggmekanik 1

Göran Nilsson


2016-01-04

BM2011

Anatomi och fysiologi (fysiologi del 2)

Jennie Maley


2016-01-05

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian E./Per-Åke I.


2016-01-04

JU2001

Avtalsrätt

Per-Åke I./Leif N.


2016-01-04

BI4026

Hållfasthetslära-Problemdel

Gunnar Weber


2016-01-04

MT2009

Hållfasthetslära

Gunnar Weber


2016-01-07

BI4028

Tillämpad biomekanik

Gunnar Weber


2016-01-07

MT4018

Strömningsmekanik

Zlate Dimkovski


2016-01-05

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2015-10-26

BY4025

Hållbart byggande

Urban Persson


2016-01-05

MX2011

Miljövetenskap

Niklas Karlsson


2015-10-26

BY4025

Hållbart byggande

Projektarbete


2016-01-08

IK2045

Infosystem o maknadsföring

Christer Rehnstrand


2015-12-16

FÖ4007

Vetenskaplig teori o metod

Klas Solberg


2015-12-16

FÖ2011

Organisationsintro

Ingmar Wictor


2015-11-24

TE2009

Produktutveckling och design

Leif Nordin


2015-10-29

FÖ8024

Strategisk innovationsledning 1

Christer Norr


2015-12-14

FÖ2020

Marknadsföring /Ind skriftligt prov

Venilton Reinert


2014-10-29

JU2001

Avtalsrätt

Leif Nordin


2015-10-27

FÖ6023

Kalkylering och värdering av fastigheter och finansiella instrument

Jan-Olof Müller


2015-11-27

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2015-01-07

PI4004

Lean produktutveckling (med hållbar produktutv.

Leif Nordin


2014-10-29

JU2001

Immaterialrätt

Leif Nordin


2015-10-29

IE4002

Lean produktutveckling med hållbar produktutv.

Leif Nordin


2015-10-29

BT2003

Teknisk installation

Margareta Borgström


Hemtentamen


Externredovisning I

Titti Eliasson


2015-10-29

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt


2015-10-30

JU2010

Hyresrätt2015-10-29


Externredovisning inlämning

Titti Eliasson


2015-10-29

FÖ2011

Organisationsintroduktion

Ingmar Wictor


2015-10-28

BY2010

Husbyggnad 1

M Borgström


2015-10-26

FÖ2014

Marknadsföring 1

Helene Laurell


2015-10-27

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson


2015-10-29

IK2045

Informationssystem och marknadsföring i nya media

Christer Rehnström


2015-10-27

IE2004

Ekonomi-inr affärsutveckling

Eva Berggren


2015-10-26

MJ4008

Livsmedelssäkerhet

Kerstin Rolleberg


2015-10-29

BM8010

Vetenskapl metod naturvetenskap

Ann Bremander


2015-10-29

MX80016

Vetenskapl metod naturvetenskap

Ann Bremander


2015-10-29

ER8018

Vetenskapl metod naturvetenskap

Ann Bremander


2015-10-30

ER4006

Vindkraftteknik

Jonny Hylander


2015-10-30

ER2026

Vindkraft

Jonny Hylander


2015-10-27

BM8004

Människans prestationsförmåga och dess begr.

Hanneke Boon


2015-10-30

JU2026

Juridisk grundkurs

Magdalena Lindberg


2015-10-30

BM2011

Anatomi och fysiologi

Jennie Maley


2015-10-30

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalen Lindberg


2015-10-29

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg


2015-10-30

MX4009

Projektledning för miljövetare

Marielle Wall


2015-10-30

NA2026

Nationalekonomi

Ulf Grönkvist


2015-10-30

NA4025

Internationel ek öppen makro

Ulf Grönkvist


2015-10-28

JU2005

Fastighetsrätt (Fastighetsköp)

Magnus Lindberg


2015-10-27

FÖ2004

Business Culture I

Thomas Helgesson


2015-10-27

FÖ6025

Internationell marknadsföringsstrategi

Navid Ghannad


2015-10-28

IÄ8007

Internationella marknadsföringsstrategier

Navid Ghannad


2015-10-26

PI2004

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand


2015-10-27

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson


2015-10-27

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg


2015-10-28

BI2040

Fältbiologi och systematik

Clas Dahlin


2015-10-27

FÖ8013

Redovisning, revision och finansiering

Arne Söderbom


2015-10-26

BY2013

Husbyggnadsteknik och hållbar byggplanering

Margaretha Borgström


2015-10-28

FÖ6007

Företagsekonomi med externredovisning

Titti Eliasson


2015-10-28

FÖ6006

Företagsekonomi med externredovisning

Titti Eliasson


2015-10-28

FÖ6004

Företagsekonomi med externredovisning

Titti Eliasson


2015-10-29

KE4009

Miljökemi

Roger Lindegren


2015-10-28

MX2011

Miljövetenskap

Niklas Karlsson


2015-10-30

MT1001

Matematik 1

Mats Andreasson


2015-10-26

BM2011

Anatomi och fysiologi

Jenny Maley


2015-10-26

JU2009

Bostadsrätt

Per-Åke Irskog


2015-10-29

JU2001

Immaterial- och avtalsrätt

Per-Åke I, Leif N


2015-10-27

NA4024

Arbete i förvaltning

Kristian E, Per-Åke I


2015-10-27

ER4016

Förnybar energi I

Fredric Ottermo


2015-10-27

BM4012

Rörelse och funktionsanalys

Emma Haglund


2015-10-30

MA2003

Tillämpad Matematik I

Bertil Nilsson


2015-10-26

BI4024

Akvatisk biologi och naturvård

Lars-Erik Widahl


2015-10-26

BI2039

Evolution

Göran Sahlén


2015-10-30

MX2012

Tillämpad geovetenskap

Marie Magnheden


2015-10-29

BI4021

Zoologisk morfologi

Lars-Erik Widahl


2015-10-26

JU2009

Bostadsrätt-ombildning

Per-Åke Irskod


2015-10-29

BI4018

Tillämpad biomekanik

Gunnar Weber


2015-10-26

BI4026

Hållfasthetslära-Problemdel

Gunnar Weber


2015-10-28


Extren redovisnin 1

Titti Eliasson


2015-10-22


Projektledning miljövetare upp 2

Marielle Wall


2015-09-27


Maskin

Johan Wretborn


2014-06-04

BY2007

Byggfysik med installationsteknik I

Margaretha Borgström

 

2015-09-25

ST2005

Ekonomisk statistik

Lars Andersson

 

2015-08-20

BI2011

Ekologi

Göran Sahlén

 

2015-08-20

BI4023

Terrestra ekosystem

Göran Sahlén

 

2015-08-21

BI2011

Ekologi

Göran Sahlén

 

2015-08-10

BI2039

Evolution

Göran Sahlén

 

2015-08-18

HA2001

Beskattningsrätt I

Bengt Åkesson

 

2015-08-14

HA2001

Beskattningrätt I

Bengt Å, Magdalena L

 

2015-08-14

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Bengt Å, Magdalen L

 

2015-08-15

DT2008

Datorteknik

Tommy Salomonsson

 

2015-08-19

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

 

2015-08-21

BY4042

Byggprojektledning II

Åke Spångberg

 

2015-08-19

JU2005

Fastighetsrätt

Magnus Lindberg

 

2015-08-14

IK2015

Grundläggande websystem

Wagner

 

215-08-17

KE2014

Grundläggande kemi för möljövetare, del 1

Per-Magnus Ehde

 

2015-08-19

KE2014

Grundläggande kemi för miljövetare, del 2

Per-Magnus Ehde

 

2015-08-18

FÖ6025

Internationell marknadsföringsstratego

Venilton Reinert

 

2015-08-20

BI2043

Geografiska informationssystem

Annette Böhm

 

2015-08-20

BI4013

GIS med naturvårdsinriktning

Anette Böhm

 

2015-08-13

BY4024

Byggmekanik II

Göran Nilsson

 

2015-08-18

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara

 

2015-08-20

BY4037

Byggfysik med installationsteknik I

Gudrun Rundberg

 

2015--08-18

BY2011

Ingenjörsmetodik och geodetisk mätteknik

Margaretha Borgström

 

2015-08-15

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

 

2015-06-05

JU2005

Fastighetsköp

Magnus Lindberg

 

2015-08-14

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

 

2015-08-13

FÖ6006

Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning

Titta Eliasson

 

2015-08-20

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin B, Titti E

 

2015-08-20

FÖ2012

Konsumentbeteende

Ulf Aagerup

 

2015-08-21

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

 

2015-08-17

NA2026

Nationalekonomi

Niclas Frifelt

 

2015-08-17

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämningar

Niclas Frifelt

 

2015-08-13

FY0010

Bastermin-fysik

Per-Erik Andreasson

 

2015-08-21

JU2017

Allmän beskattningsrätt

Magdalena Lindberg

 

2015-08-12

NA2019

Mikroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

 

2015-08-18

MT6004

Maskinelement

Madeleine Hermann

 

2015-08-18

MT1001

Hållfasthetslära

Madeleine Hermann

 

2015-08-12

MT6004

Maskinelement

Medeleine Hermann

 

2015-08-15

MT2009

Maskinkonstruktion

Medeleine Hermann

 

2015-08-14

FY4001

Idrottsfysiologi

Julia Malmborg

 

2015-08-19

BY4033

Juridik och etiik inom byggsektorn

Kamill Szeker

 

2015-08-18

FY0010

Bastermin-Fysik

Per-Erik Andreasson

 

2015-08-11

HA2002

Juridisk översiktkurs med handelsinriktning

Per-Åke Irskog

 

2015-08-10

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

 

2015-08-12

NA2026

Nationalekonomi / 1301 Micro

Lars Andersson

 

2015-08-18

ST2001

Statistik

Lars Andersson

 

2015-08-20

PI4005

Projektledning inr utvecklingsprojekt

Jeanette Gullbrand

 

2015-08-21

MA2018

Tillämpad matematik III / 1402 statistik

Bertil Nilsson

 

2015-08-11

NA2025

Internationell ekonomi: Handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönqvist

 

2015-08-11

EN2032

Energiförsörjning

Ingmar Josefsson

 

2015-08-20

BY4039

Byggkonstruktion I

Bengt Hjort

 

2015-08-21

By4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort

 

2015-08-12

BY2010

Husbyggnad I

Margaretha Borgström

 

2015-08-10

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD-tekniker / Matematik - tentamen

Mats Andreasson

 

2015-08-15

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

 

2015-08-11

PI2004

Projekledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand

 

2015-08-10

MX2012

Tillämpad geovetenskap

Maris Karlsson

 

2015-08-14

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg

 

2015-08-11

BY4028

Vatten- och avfallsteknik

Åke Spångberg

 

2015-08-10

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

 

2015-08-13

BI2042

Fysilogi

Lars-Erik Widahl

 

2015-08-21

ER8019

District Heating Technology

Sven Werner

 

2015-08-19

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

 

2015-08-18

BI2044

Materiallära

Sabina Rebeggiani

 

2015-08-15

EN4008

Ellära

Kenneth Nilsson

 

2015-08-15

ER4023

Ellära

Kenneth Nilsson

 

2015-08-13

BI2041

Ergonomi för ingengörer

Marianne Magnusson

 

2015-0813

PI2009

Ekonomi- inriktning affärsutveckling

Eva Berggren

 

2015-06-03

HA2001

Beskattningsrätt I

Magdalena Lindberg

 

2015-06-02

PT4003

Tillverkningsteknik

Pär-Joahn Lööf

 

2015-08-14

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

 

2015-08-15

MA0019

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

 

215-08-14

MT1001

Matematik 2

Mats Andreasson

 

2015-08-14

IE2002

Industriell ekonomi

Kerstin berg

 

2015-08-14

MX2011

Miljövetenskap

Niklas Karlsson

 

2015-08-12

JU2001

Avtalsrätt

Per-Åke I, Leif N

 

2015-08-15

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

 

2015-08-13

HÅ2001

Hållfasthetslära

Gunnar Weber

 

2015-08-13

MT2009

Hållfasthetslära

Gunnar Weber

 

2015-08-13

EN4007

Energiprocesser

Fredric Ottermo

 

2015-08-11

KE0007

Bastermin-Kemi

Per-Magnus Ehde

 

2015-08-10

MA2003

Tillämpad matematik I

Bertil Nilsson

 

2015-08-11

MT4015

Mekanik,Statik

Gunnar Weber

 

2015-05-26

ER4010

Elkraftsystem II/0801

Thomas Munther

 

2015-06-04

MT6004

Maskinelement, tentamen 2

Madeleine Herrmann

 

2015-06-04

FY0010

Bastermin-Fysik, del II

Per-Erik Andreasson

 

2015-06-03

MT1001

Hållfasthetslära

Madeleine Hermann

 

2015-06-03

FY0010

Bastermin-Fysik, del I

Per-Erik Andreasson

 

2015-05-27

FY0010

Bastermin-Fysik, tentamen 2

Per-Erik Andreasson

 

2015-06-02

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara

 

2015-05-26

ET2010

Elektroteknik

Tommy Salomonsson

 

2015-05-26

EN2038

Ellära och mekatronik

Tommy Salomonsson

 

2015-06-03

BY4037

Byggfysik med installationsteknik/ 1501

Margaretha Borgström

 

2015-06-04

BY4039

Byggkonstruktion I

Bengt Hjort

 

2015-05-29

BY4036

Byggmekanik I

Göran Nilsson

 

2015-06-03

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin Berg/ Titti Eliasson

 

2015-06-04

FÖ2064

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

 

2015-06-04

FÖ4042

Organisation och ledarskap

Tobias Pehrsson

 

2015-05-25

JU2016

Särskilld beskattningsrätt

Bengt Åkesson

 

2015-05-25

HA2001

Beskattningsrätt I

Bengt Åkesson

 

Grupparbete

LO1001

Organisations ledarskap - Ekonomistyrning

Titti Eliasson

 

2015-06-04

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

 

2015-06-04

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

 

2015-05-25

BY4042

Byggprojektledning II /1501

Åke Spångberg

 

2015-05-27

BY2011

Ingengörsmetodik och mätteknik / 1503

Margaretha Borgström

 

2015-05-25

PI4005

Projektledning, inriktning utvecklingsprojekt

Jeanette Gullbrand

 

2015-05-27

BI2043

Geografiska informationssytem

Annette Böhm

 

2015-05-25

BY4040

Byggkonstruktion II

Bengt Hjort

 

2015-06-05

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik Widahl/Clas Dahlin

 

2015-05-27

MX2013

Miljösystemanalys

Hanna Norrman

 

2015-05-28

PS3008

Juridisk översiktskurs

 

 

2015-05-26

PI2004

Projektledning och projektarbete I

Jeanette Gullbrand

 

2015-05-25

JU2005

Fastighetsrätt/ 1202 Tentamen hyresrätt

Per-Ola U, Per-Åke I

 

2015-03-19

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

 

2015-05-15

BI2034

Viltbiologi

Anders Jarnemo

 

2015-05-26

BI4023

Terrestra ekosystem

Göran Shalén

 

2015-06-02

FÖ2031

Marknadsföring och försäljning

Ulf AAgerup

 

2015-06-03

PP2002

Utveckling av nya varor och tjänster

Maya Hoveskog

 

2015-05-27

NA4017

Industriell organisation / 1301

Niclas Frifelt

 

2015-05-25

BI2041

Ergonomi för ingengörer / 1403

Marianne Magnusson

 

2015-05-21

BY4033

Juridik och etik inom byggsektorn / 1501

Kamill Szeker

 

2015-06-05

MA2018

Tillämpad matematik III / Statistik

Eric Järpe

 

2015-05-25

FÖ2014

Marknadsföring I

Ulf Aagerup

 

2015-05-28

FÖ2012

Konsumentbeteende

Ulf Aagerup

 

2015-05-25

FY4001

Idrottsfysiologi

Julia Malmborg

 

2015-06-05

BI2007

Zoologisk fysiologi

Lars-Erik Widahl

 

2015-06-05

BI2007

Zoolo

 

 

2015-05-29

MT2009

CAD - Maskinkonstruktion

Madeleine Herman

 

2015-05-15

BI2011

Ekologi

Göran Sahlén

 

2015-05-25

BY4037

Byggfysik med installationsteknik I

Gudrun Rundberg

 

2015-05-27

EN2039

Energideklaration

Jonny Hylander

 

2015-05-25

FÖ2045

Verksamhetsplanering med miljö och kvalitetsledning

Kerstin B, Aron C

 

2015-06-05

MA0019

Bastermin - matematik

Mats Andreasson

 

2015-05-25

ER4014

Installationsteknik

Gudrun Rundberg

 

2015-05-26

JU2017

Allmän beskattningsrätt

 

 

Hemtentamen

 

Affärsredovisning - Vetenskaplig artikel

Titti Eliasson

 

2015-06-01

KE2014

Grundläggande kemi för miljövetare

Per-Magnus Ehde

 

2015-05-25

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

 

2015-05-26

ST2001

Statistik

Lars Andersson

 

2015-06-02

MA0019

Bastermin-matematik

Mats Andreasson

 

2015-06-05

MT4010

Konstruktion II

Håkan Petersson/Gunnar Weber

 

2015-05-28

BI2044

Materiallära

Sabina Rebeggiani

 

2015-05-28

BM2009

Träningslära I

Emma Haglund

 

2015-05-29

EN4008

Ellära

Kenneth Nilsson

 

2015-06-02

FY2016

Humanfysiologi

Eva Strandell

 

2015-05-27

ER6008

Fjärvärmsystem

Sven Werner

 

2015-05-18

OM2007

Human biomedicin som stöd för sjuksköterskefunktionen I / Fysologi II

Jens Nygren

 

2015-05-27

NA2023

Finansiell ekonomi

Bengt Kjellgren

 

2015-04-10

GO4002

Geoteknik med grundläggning

Åke Spångberg

 

2015-06-01

NA2024

Internationell ekonomi: handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist

 

2015-05-28

FÖ2004

Business Culture I

Thomas Helgesson

 

2015-05-26

EN4007

Energiprocesser / 1501

Fredric Ottermo

 

2015-06-01

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

 

2015-04-11

PI4002

Affärsutveckling / 0801

Christer Norr

 

2015-05-26

MT4018

Strömningsmekanik / 1501

Zlate Dimkovski

 

2015-05-26

KE4008

Livsmedelskemi

Roger Lindegren

 

2015-05-26

KE4006

Organisk kemi för miljövetare

Roger Lindegren

 

2015-04-08

FÖ6023

Kalkylering och värdering av fastigheter och finansiella instrument

Jan-Olof Müller

 

2015-05-25

MA0019

Bastermin - matematik

Mats Andreasson

 

2015-04-10

JU1001

Socialrätt

Magdalena Lindberg

 

2015-03-17

PT4003

Tillverkningsteknik

Pär-Johan Lööf

 

2015-04-07

KE2014

Grundläggande kemi för miljövetare / 1301 Tenramen del 1

Per-Magnus Ehde

 

2015-03-18

FÖ4002

Finansiering

Jan-Olof Müller

 

2015-04-10

FÖ8012

Företagsanalys och kreditbedömning

Per-Ola U, Jonas G

 

2015-04-11

JU2024

Juridisk översiktskurs

Magdalena Lindberg

 

2015-04-11

MT6004

Maskinelement

Madeleine Hermann

 

2015-04-11

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD-tekniker

Madeleine Hermann

 

2015-04-11

JU2005

Hyresrätt 7,5 hp

Joakim Hugosson

 

2015-04-11

NA2026

Nationalekonomi / 1302 Makro

Niclas Frifelt

 

2015-04-09

DT2008

Datorteknik

Tommy Salomonsson

 

2015-03-20

FÖ2020

Marknadsföring

Venilton Reinert

 

2015-04-11

EN2032

Energiförsörjning

Ingemar Josefsson

 

2015-04-07

KE2013

Nutrition I

Jennie Maley

 

2015-04-09

NA2018

Makroekonomisk teori med tillämpningar

Niclas Frifelt

 

2015-04-09

FÖ6006

Företagsekonomi inr redovisning/finansiell styrning

Bengt Kjellgren

 

2015-03-16

NA4018

Optionsteori

Bengt Kjellgren

 

2015-04-11

PS3008

Kognition

Lukas Linnér

 

2015-04-11

SA1007

Social hållbarhet

Niklas Westberg

 

2015-04-11

PS2030

Kognitionspsykologi inriktning golf

Jesper Leander

 

2015-04-11

MK1005

Introduktion till MKV

Martin danielsson

 

2015-04-07

FÖ2042

Organisation

Marielle Wall

 

201504-07

FÖ2001

Affärsredovisning

Titti Eliasson

 

2015-04-09

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg

 

2015-03-20

FÖ4037

Omvärldsanalys

Klaus Solberg S

 

2015-04-11

BI2004

Rörelseapparatens anatomi II

Emma Haglund

 

2015-03-20

JU2005

Fastighetsrätt/ 1201 Tentamen fastighetsköp

Magnus Lindberg

 

2015-03-19

JU1001

Socialrätt / 0801 Juridisk översiktkurs med offentligrätslig intriktning

Magdalena Lindberg

 

2015-03-19

JU2002

Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning

Magdalena Lindberg

 

2015-03-18

BY4037

Byggfysik med installationsteknik / 1501 skriftligtentamen I

Margareta Borgström

 

2015-03-19

BY4039

Byggkonstruktion I

Bengt Hjort

 

2015-04-09

MX6005

Miljöskyddsteknik - vatten och mark

Per-Magnus Ehde

 

2015-03-19

FY0010

Bastermin - fysik

Pererik Andreasson

 

2015-04-09

IE2002

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

 

2015-04-08

MT1001

Konstrukionsteknik för CAD-tekniker/ 1002 Matematik 2 - tentamen

Mats Andreasson

 

2015-03-17

BY4035

Byggprojekrledning I

Åke Spångberg

 

2015-04-11

JU2025

Handels- och marknadsrätt

Per-Åke Irskog

 

Hemtentamen

 

Externredovisning / Årsredovisning

Titti Eliasson

 

2015-03-18

HA2001

Beskatningsrätt I

Magdalena Lindberg

 

2015-03-18

JU2017

Allmän beskattningsrätt/ 0801 Skriftlig tentamen

Magdalena Lindbarg

 

2015-03-18

PP2002

Development of New Goods and Services

Maya Hoveskog

 

2015-03-20

BI2042

Fysiologi

Lars-Erik W, Clas D

 

2015-04-10

MA2004

Tillämpad matematik II

Bertil Nilsson

 

2015-03-16

KE0007

Bastermin - kemi

Per-Magnus Edhe

 

2015-04-07

MJ4009

Tillämpad miljörätt

Kristian Eno

 

2015-03-18

FÖ4036

Redovisning och finansiell planering

Kerstin B, Titti E

 

2015-03-20

ER6007

Energisystemets styrmedel

Sven Werner

 

2015-03-19

FÖ2006

Ekonomistyrning

Kerstin Berg

 

2015-03-17

MJ4010

Hälsa och miljö

Sylvia Waara

 

2015-04-07

MT4010

Konstruktion II, Skivor och plattor

Gunnar W, Håkan P

 

2015-04-08

MT2009

Mekanik

Gunnar Weber

 

2015-04-08

MA4015

Mekanik

Gunnar Weber

 

2015-03-19

FÖ2042

Organisation och ledarskap

Tobias Pehrsson

 

2015-03-17

BY3001

Delkurs 3

Magnus L, Per-Åke I

 

2015-03-17

FÖ4008

Varumärken

Ulf Aagerup

 

2015-03-19

ER4011

Fjärrvärmeteknik

Mei Gong

 

2015-03-17

FÖ2031

Marknadsföring och försäljning

Ulf Aagerup

 

2015-03-16

NA2024

Internationell ekonomi:handelsteori och handelspolitik

Ulf Grönkvist

 

2015-03-20

MA2018

Tillämpad matematik III / 1402 Tentamen Statistik

Eric Järpe

 

2015-03-16

KE2014

Grundläggade kemi för miljövetare/ Tentamen del 2

Per-Magnus Edhe

 

2015-03-19

MT6004

Maskinelement/ 1002 Tentamen 2

Madedeine Hermann

 

2015-03-18

BM4008

Rörelseapparatens skador och sjukdomar

Emma Haglund

 

2015-03-18

MT1001

Konstruktionsteknik för CAD-tekniker

Madedeine Hermann

 

2015-03-16

ST2001

Statistik

Lars Andersson

 

2015-03-18

MX8015

Hållbar vattenresurshantering

Per-Magnus Ehne

 

2015-03-17

BY3001

Fastighetsförmedling / 1406 delkurs 3 - tentamen

Magnus L, Per-Åke I

 

2015-03-18

EN4006

Energifysik

Fredric Ottermo

 

2015-03-20

MA0019

Bastermin - matematik / 1201 tentamen I

Mats Andreasson

 

2015-03-20

BI2007

Zoologisk fyiologi

Lars-Erik Widahl

 

2015-03-17

FY2016

Humanfysiologi

Eva Strandell

 

2015-03-18

BI4007

Produktutveckling med projektledning och innovationsteknik

Loisa S, Jeanette G

 

2015-03-19

MT2009

CAD7 Ritteknik, materiallära, mekanik, hållfastighetslära och maskinkonstruktion / 1405 Hållfastighetslära

Gunnar Weber

 

2015-03-20

BY4031

Ekonomi och byggande

Kerstin Berg

 

2015-03-20

IE2002

Industriell ekonomi

Kerstin Berg

 

2015-03-16

MA2018

Tillämpad matematik III

Bertil Nilsson

 

2015-03-18

MT4015

Mekanik - Dynamik

Gunnar Weber

 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-30