Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utlämning av examination

Utlämning av tentamen, hemtentor och gruppuppgifter

Din examinationsuppgift anländer till Servicecenter tidigast två arbetsdagar efter att läraren har registrerat ditt betyg i Ladok. Du får ett mail när betyget är inrapporterat, övriga registrerade betyg kan du se i Studentportalen.

Du kan hämta dina rättade tentor och hemuppgifter i Servicecenter, helgfri måndag-fredag mellan klockan 8 och 16. Ta med giltig legitimation vid utkvittering.

Nedan finner du information om vilka examinationer som anlänt till Servicecenter

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN)
Akademin för hälsa och välfärd (HOV)
Akademin för informationsteknologi (ITE)
Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS)

Inlämning av hemtentamen och gruppuppgifter

Alla akademier har en postlåda i Servicecenter. Allt du behöver göra är att fylla i ett försättsbladWord (word, 42 kB) som du häftar ihop med din hemtenta eller gruppuppgift. Detta läggs sedan i lådan för din akademi.

Inlämning kan göras varje helgfri måndag–fredag mellan klockan 8 och 16. Morgonen därpå skickas examinationerna iväg till respektive akademi.

Sidan uppdaterad 2017-12-04