Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

FAQ - Vanliga frågor

För att hjälpa dig med svar på de allra vanligaste frågorna har vi sammanställt en lista med de mest förekommande frågorna och svaren. Om du saknar någon fråga på denna sida vänligen maila oss på: servicecenter@hh.se

Tentamen

  • Anmäl dig alltid till tentamen!
  • Anmälningsperiod
  • ​Tentamen för studenter med funktionshinder
  • Att tänka på vid skriftlig tentamen
  • Omtentamen
  • Övningstenta
  • Tentamensresultat och tentamengenomgång
  • Tentaschema
  • Tentalokal och tentatid

Denna information hitta du på följande länk:
http://www.hh.se/utbildning/arstudent/webbtjanster/tentamensservice.1803.htmllänk till annan webbplats

 

Inlämning av hemtenta, hemuppgifter, med mera.

Alla akademier har en postlåda hos Servicecenter. Allt du behöver göra är fylla i ett försättsblad som du häftar ihop med din hemtenta eller hemuppgift och stoppar i den direkt i din akademi låda. Du behöver inte ens ta en kölapp!

När kan jag lämna in min hemtenta eller hemuppgifter?
Måndag–fredag 08:00–16:00.

När får akademien min hemtenta eller hemuppgifter?
Morgonen därpå får institutionssekreterare posten från Servicecenter.

 

Utlämning av tentor, hemuppgifter, med mera.

När kan jag hämta mina rättade tentor eller hemuppgifter?
Måndag–fredag 08:00–16:00

Vad är det som krävs för att jag ska få hämta ut tentor eller hemuppgifter?
Att du visar upp id-kort, körkort eller pass.

(Observera att det är viktigt att du tar en egen kölapp.)

Vad behöver ni för information när jag ska hämta ut en tenta eller en hemuppgift?
Vi sorterar individuella tentor på födelsedagsdatum och grupparbete på lärares namn. Det är allt vi behöver veta! Med denna information kan du hämta alla dina tentor på en och samma gång och på ett och samma ställe.

Hur ofta levereras tentorna till Servicecenter?
Tentorna levereras till Servicecenter en gång om dag, efter att Servicecenter har stängt.

När finns mina tentor för upphämtning?
Din tenta kommer till Servicecenter tidigast 2 dagar efter att en institutionssekreterare har registrerat ditt betyg i Ladok.

På vår hemsida kan du se en lista av de senaste tentorna där flertalet har anlänt till Servicecenter:
http://www.hh.se/omhogskolan/besokoss/servicecenter.65439710.htmllänk till annan webbplats

Hur vet jag att mitt betyg är registrerat i Ladok?
Du får ett mail via Studentportalen när betyget är registrerat. Du kan också se dina registrerade betyg i Studentportalen.

Jag fick mitt betyg via mail från läraren, finns min tenta att hämta då?
Troligen inte. Tentor kommer till Servicecenter efter att betyget är registrerat i Ladok. Det är institutionssekreterare som registrerar alla betyg i Ladok och därför brukar läraren inte kunna veta när tentorna finns att hämta hos Servicecenter.

Sidan uppdaterad 2016-06-30