Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hjärnverket

Varför lyser lampan? Hur ser människokroppen ut inuti? Hur fungerar det? I Hjärnverket tar man reda på svaren genom teori och praktik utöver den "vanliga" undervisningen.

Hjärnverket är till för elever från förskola till högstadium, lärare under utbildning och fortbildning och andra intresserade.

Syftet med Hjärnverket är att skapa en miljö knuten till lärarutbildningen där experimentell verksamhet i de naturvetenskapliga ämnena och teknik kan utövas.

Du hittar Hjärnverket i Digitalt laborativt centrum, DLC, på bottenplan i hus Q.

 

Hjärnverket ska

 • Stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik
 • Inspirera till ett undersökande arbetssätt
 • Ge barn kunskaper och erfarenhet genom experiment
 • Få barn att upptäcka, leka och lära med hjälp av datorn
 • Ge barn med funktionsnedsättning möjlighet att arbeta med naturvetenskap och teknik
 • Utgöra en pedagogisk miljö för lärarutbildning
 • Utgöra en plattform för lärarstudenter att utveckla sitt lärande i naturvetenskap och teknik

Några av Hjärnverkets teman

 • Livsresan
 • Miljö
 • Ekologi
 • Livsmedelskemi
 • Kemiska reaktioner
 • Astronomi
 • Magnetism
 • Optik
 • Ellära
 • Lek med teknik
 • Teknik och design
Sidan uppdaterad 2018-01-24