Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-11-22

Traditionsenligt och festligt vid Högskolans akademiska högtid


Högskolans tionde akademiska högtid blev en festlig dag med mycket glädje och högtidliga tal, men också avslappnad stämning och efterlängtad invigning av Digitalt laborativt centrum (DLC). Men dagens höjdpunkt var ändå när lärosätet traditionsenligt hyllade de senaste årens akademiska framsteg.

Det har gått 18 år sedan Högskolan i Halmstads första akademiska högtid. I fredags var det dags för den tionde. Karin Starrin, ordförande i högskolestyrelsen, inledde ceremonin med att tala om hur mycket som har hänt på Högskolan sedan den förra akademiska högtiden 2013 och hur viktig utbildning är – att den kan göra skillnad för både människor och samhälle.

Karin Röding

I sitt högtidstal tackade Karin Röding, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, Högskolan för dess fantastiska, dagliga insatser och betonade hur viktigt det är att alla ska få tillgång till högre utbildning.

Karin Röding, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, fortsatte på samma tema i sitt högtidstal och menade att de sju skäl för att välja Högskolan i Halmstad, bland annat kreativitet, unika utbildningar, samverkan med näringslivet och storleken, som Högskolan använder för att rekrytera nya studenter även borde attrahera forskare och andra som vill jobba på lärosätet.

– Det är ett nöje att få vara del av en sådan kultur och det visar att Högskolan har tre hjärtan på det rätta stället, sade Karin Röding.

”En professor ska inspirera andra”

Därefter var det dags för den stora höjdpunkten. Den akademiska högtiden har sina rötter i medeltiden och vikarierande rektor Thorsteinn Rögnvaldsson, som förrättade professorsinstallationen, talade om hur synen på utbildning har förändrats sedan Sveriges första universitet grundades för över 500 år sedan. Han beskrev hur Sverige och världen har utvecklats och att utbildning har blivit tillgängligt för alla. Han poängterade också hur viktiga de nya professorerna är för Högskolan i Halmstad och lade skämtsamt till att det även gäller tidigare installerade professorer.

– Som professor går man från att vara individuell forskare till att bli en ledare för andra, till att bygga nätverk och inspirera andra. Man ser möjligheter där andra ser hinder, sade Thorsteinn Rögnvaldsson.

Under högtidsceremonin delade doktorerna Daniel Yar Hamidi, Jens Lundström och Erik Hertz, scenen i Bærtlingsalen med professorerna Alexey Vinel, Petra Svedberg, Klaus Solberg Søilen, Claes Malmberg, Jonas Gabrielsson, Ann Bremander och Magnus Bergquist.

Professorerna Magnus Bergquist, Ann Bremander, Jonas Gabrielsson, Claes Malmberg, Klaus Solberg Søilen, Petra Svedberg och Alexey Vinel installerades i sitt ämbete under trumpetfanfarer och applåder. De fick ta emot diplom och var sin professorscape som ett bevis på att de nu hade uppnått den högsta rangen inom utbildning och forskning.

Petra Svedberg har precis upptagits i kretsen av det 60-tal professorer som Högskolan i Halmstad hittills har installerat. Vikarierande rektor, Thorsteinn Rögnvaldsson, förrättade professorsinstallationen.

Flera av de nyinstallerade professorernas forskning knyter på olika sätt an till digital teknik och den röda tråden i många av talen under dagen var digitaliseringen i samhället samt invigningen av Högskolans nya digitala laborativa centrum.

– Morgondagens skola måste använda digital teknik och det är fantastiskt att Högskolan i Halmstad är den första högskola att satsa på dessa verktyg, sade Thorsteinn Rögnvaldsson.

Promovering och Högskolans tack

Under högtidsceremonin den 18 november uppvaktades även gästprofessorer och tre av Högskolans egna doktorer, Erik Hertz, Jens Lundström och Daniel Yar Hamidi, promoverades. De fick ta emot diplom och lagerkrans av promotor Ingela Skärsäter. Hon framförde även Högskolans tack och överräckte en blombukett till docenter, och doktorer som har disputerat vid andra lärosäten.

”Farväl teknologie doktor”. Under promotionsakten erhåller den som promoveras särskilda insignier med symboliskt värde, därefter för promotorn doktorn över parnassen. Det är denna rörelse som symboliserar upphöjelsen från student till lärare. Här promoveras Daniel Yar Hamidi av Ingela Skärsäter.

Även pedagogiskt meriterade och excellenta lärare uppmärksammades. Verónica Gaspes, forsknings- och utbildningsnämndens ordförande, tillkännagav årets mottagare av det pedagogiska priset, Walid Taha. Han var dock inte närvarande under ceremonin utan hade spelat in ett tacktal från New York. Sara Högdin och Veronica Brock, 2014 respektive 2015 års mottagare av Högskolans pedagogiska pris, var på plats och uppvaktades med var sitt glasäpple.

Många var nyfikna på DLC

Invigningen av Digitalt laborativt centrum tidigare på dagen blev en publiksuccé. Lokalen var nästan överfull med studenter, skolbarn, högskolepersonal samt representanter för både näringsliv och offentlig verksamhet.

Flera personer i publiken, bland andra Karin Starrin och Karin Röding, hjälptes åt att klippa bandet och officiellt inviga DLC.

Talen som hyllade DLC avlöste varandra. Projektledare Håkan Cajander var stolt över den nya sociala miljön och Högskolans förra rektor, Mikael Alexandersson, var glad över att skötebarnet hade blivit verklighet.

– För att Högskolan ska kunna vara i centrum för digitalisering och innovation behövs ett sådant här centrum, sade han.

Text: EMELY NIEMI JONSSON
Bild: ANDERS ANDERSSON

Sandra Sandberg

Studentkårens ordförande, Sandra Sandberg, avslutade ceremonin med ett tal där hon tog fasta på Ann Bremanders, professor i biomedicin med inriktning fysisk aktivitet och träning, förmaning från förmiddagen om att det är livsfarligt att sitta still. Sandra Sandberg uppmanade helt enkelt publiken i Bærtlingsalen att ställa sig upp – vilket den gjorde.

Mottagarna av Högskolans pedagogiska pris får ett glasäpple från Steninge glas.

Sidan uppdaterad 2016-11-24