Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-29

Grön Innovation – en konferens om innovation, hållbarhet och affärsskapande

Forskningsområdet Grön innovation bjuder in till högskoleövergripande konferens den 18 maj. Syftet är att arbeta bredare och involvera fler områden och projekt inom Högskolan i Halmstad.

Forskningsområdet Grön innovation fokuserar på att stärka innovationsförmåga och stimulera till utveckling av nya produkter, tjänster och processer för att skapa hållbar konkurrenskraft och en cirkulär ekonomi. Det sker bland annat genom samverkan och samproduktion med näringsliv och organisationer lokalt, regionalt och internationellt.

En högskoleövergripande konferens ska nu bidra till att bredda arbetet genom att involvera fler forskningsområden och projekt inom Högskolan i Halmstad. Målsättningen är att arbetet inom Grön innovation kommer samhället till godo genom att omställningen till gröna lösningar, förutom positiva effekter på vår miljö, skapar tillväxt, nya affärsmodeller och fler arbetstillfällen.

Högt ställda mål

– Vi anordnar konferensen för att det är angeläget att vi arbetar från flera håll med detta aktuella område. Inte minst mot bakgrund av de högt ställda miljömål som har ställts upp av såväl Sverige som EU och FN säger Marie Mattsson, projektledare.

Projektet startade vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap som ett samarbete mellan forskare från forskningsmiljöerna Bio- och miljösystem-forskning (BLESS) och Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och förenar redan nu olika områden och akademier. Från att ha fokuserat de gröna näringarna vid starten är nu fokus mot hållbarhet och affärsutveckling oavsett näringsgren.

Stärka samarbetet både inåt och utåt

– För att kunna bidra ännu mer till samhällets utveckling mot dessa mål behöver vi arbeta tillsammans ännu mer, med alla de olika kompetenser vi har inom Högskolan i Halmstad, säger Marie Mattsson. Vi behöver också ytterligare stärka samarbetet med näringsliv och offentlig sektor.

– På sikt är målsättningen att arbetet inom Grön innovation kommer samhället till godo genom att omställningen till gröna lösningar, förutom positiva effekter på vår miljö, skapar tillväxt, nya affärsmodeller och på så sätt fler arbetstillfällen, fortsätter hon.

Konferensen vänder sig till alla intresserade, men främst till forskare och doktorander inom samtliga akademier. Bland annat deltar Hallands landshövding Lena Sommestad, Högskolans och Länsförsäkringars styrelseordförande Karin Starrin samt Högskolans rektor Mikael Alexandersson. Förmiddagen kommer att ägnas åt att sammanfatta vad som gjorts inom forskningsområdet hittills. Eftermiddagen har fokus på omvärlden och utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Under förmiddagen hålls konferensen på svenska och eftermiddagen på engelska.

INGRID EKSTRÖM

Sidan uppdaterad 2016-11-24