Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2014-12-17

Högskolans samverkan med Brasilien förstärks

Högskolan i Halmstad har via stipendieprogrammet Science without Borders fått två brasilianska doktorander som börjar sina forskarstudier efter årsskiftet. Högskolans utbyte med Brasilien växer stadigt och nya samarbeten har inletts.

Den brasilianska staten har inrättat ett stipendieprogram som heter Science without Borders. Programmet omfattar både grund- och forskarutbildning. Anledningen till att Brasilien satsar på Science without Borders är för en ökad internationalisering och en förstärkning av landets vetenskapliga kompetens.

Stig Perttu, utbildningssekreterare vid Studerandeavdelningen (längst till vänster), Alessandra Padilha, jurist vid Enheten för strategiskt stöd, och Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstads prorektor (i mitten), utgjorde den grupp som representerade Högskolan i Halmstad i Brasilien. Bilden är från deras besök vid militärinstitutet IME.

– Det är väldigt få svenska lärosäten som har beviljats fullt finansierade stipendier för doktorander genom Science without Borders. Därför är det extra glädjande att Högskolan i Halmstad till våren får två forskarstuderande via det brasilianska stipendieprogrammet, säger Antanas Verikas, professor i bildbehandling med inriktning mot artificiell neuronnätsteknik vid Högskolan i Halmstad, som blir huvudhandledare för en av doktoranderna.

De två doktoranderna är Maria Luiza Recena Menezes och Gregório Barbosa Correa Junior. Båda två ska doktorera vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik med start i början av 2015. Maria Luiza Recena Menezes kommer att ha Antanas Verikas som huvudhandledare, Anita Sant´Anna som bihandledare och Wagner Ourique de Morais som mentor. Håkan Petersson, professor i fysik, ska handleda Gregório Barbosa Correa Junior.

Utbytesstudenter till grundutbildning

De kommande tre åren ska 100 000 stipendier delas ut till studenter på grundutbildningsnivå vid brasilianska lärosäten för ett års studier utomlands. Sveriges alla lärosäten har tilldelats 186 av de 100 000 platserna. Högskolan i Halmstad tog emot den första brasilianska studenten via Science without Borders höstterminen 2013. Året därpå antogs sex studenter. Till hösten 2015 hoppas Högskolan på tio brasilianska utbytesstudenter. Stig Perttu vid Studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad ser många fördelar med att de brasilianska studenterna kommer hit via stipendieprogrammet:

– Studenterna som kommer via Science without Borders är fullt finansierade av den brasilianska staten. Brasilien är annars ett land som det är svårt att rekrytera betalande studenter ifrån. Genom att ta emot studenterna får vi dessutom nya kontakter på andra lärosäten än dem vi redan samarbetar med.

Lyckat besök i Brasilien

Nyligen besökte en grupp från Högskolan i Halmstad Brasilien för att stärka samarbetet med flera olika brasilianska aktörer. De deltog bland annat i CISB:s (The Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre) årsstämma i São Paulo. CISB är en sammanslutning mellan Högskolan i Halmstad, Lunds Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings Universitet samt företag som bland andra Volvo, Saab och Scania. CISB är utsett av Vinnova att vara en svensk nod för samarbetsprojekt med Brasilien inom områden som förnybar energi, försvar och säkerhet, transport och logistik, urban utveckling samt flygindustri.

Gruppen från Högskolan besökte även FAPESP, en regional forskningsfinansiär, och ett antal brasilianska lärosäten med syfte att hitta möjliga forskningssamarbeten. De blev även inbjudna till Militar de Engenharia (IME) i Rio de Janeiro. IME är ett militärinstitut som utbildar ingenjörer och endast tar in 100 studenter per år, av 6 000 sökande.

– IME är intresserade av Högskolans utbildningar med innovationsprägel och hur man utvecklar kreativitet och entreprenörskap hos studenter. Högskolan i Halmstad var inte helt okänd för dem eftersom vår första egna doktor, Edison Pignaton de Freitas, gjorde sin grundutbildning vid IME, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstads prorektor tillika professor i datavetenskap.

LOUISE WANDEL

Med start våren 2015 får Högskolan i Halmstad två forskarstuderande via det brasilianska stipendieprogrammet Science without Borders. De ska doktorera vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik.

Sidan uppdaterad 2017-12-19