Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-02-02
Studenter utklädda till pirater kommer gående i ett tåg.

Varning! Piratskolan har övning

Och plötsligt var det pirater överallt! I onsdags förmiddag förvandlades Digitalt laborativt centrum på Högskolan till en piratskola i engelska. På besök kom ett gäng unga pirater – runt 50 elever från årskurs 4 på Fyllingeskolan i Halmstad – för att hjälpa till och lära de äldre piraterna – lärarstudenter på Grundlärarprogrammet årskurs 4–6 – att bli bättre på engelska.

Med ett hemligt brev bjöds fjärdeklassarna in för att stödja piratskolan på Högskolan i Halmstad i engelskundervisningen. Vokabulär och grammatik, och även förmågan att ge instruktioner på engelska, var något som eleverna skulle hjälpa de äldre piraterna med. Och det gjorde de!

Dagen inleddes bland annat med övning i hur man hälsar på sin kapten:

– Aye aye, captain!

Eleverna, de unga piraterna, fick fördela sig mellan olika skepp – med namn som Queen Anne’s Revenge och The Sparkling Pirates – så att alla skulle få den bästa chansen att vara med och göra sin röst hörd. Eleverna tog sig an olika uppdrag, som att med hjälp av instruktioner på en stor pekskärm rita stad, skepp och kapten för att hitta en försvunnen kapten.

tre elever

”Jätteroligt och jättespännande”, tyckte några av eleverna om piratdagen som helhet. ”Jag trodde inte att vi skulle göra sådant här, det hade jag inte förväntat mig”, sa Leart Asllani, och Elton Hållander instämde i att dagen var riktigt bra: ”Vi fick lära oss mer engelska.” ”Det bästa var när vi ritade på TV-skärmarna”, sa Erisa Ahmeti.

Studenternas kurs i engelska

Temadagen som studenterna på Grundlärarprogrammet årskurs åk 4–6 ordnade för Fyllingeskolans elever är en del i studenternas examination i kursen i engelska, som de har jobbat med sedan sommaren 2017. Förutom engelska språket och att undervisa i engelska, har utbildningen också viktiga inslag av kreativitet och estetik. Studenterna, ”gammelpiraterna, var riktigt nöjda vid temadagens slut.

– Vi ser resultatet hos barnen, sa studenterna Ida Aspberg och Damoon Nouparvar, och beskriver hur eleverna på olika stationer – skepp – har övat glosor, prepositioner, instruktioner under kreativa former.

– Vi har sådan sammanhållning i klassen och vi kunde verkligen gå inför det här temat, säger Ida Aspberg och Damoon Nouparvar.

Alltid ha en plan B

Att träffa eleverna är fantastiskt i sig, tyckte de, och också att öva på att improvisera och ha en plan B till hands, exempelvis när det är snöblandat regn ute och utomhusaktiviteterna i stället måste ske inomhus.

Student utklädd till pirat läser för elever.

Läsning ur kaptenens dagbok. Eleverna lyssnar och markerar hur kaptenen tidigare seglat för att hitta skatten!

Veronica Brock, universitetsadjunkt i engelska, ansvarar för engelskkursen och är också utbildad i kommunikativ metodologi. Hon påpekar att undervisa i engelska inte bara handlar om att följa en lärobok:

– Som lärare måste du plocka fram saker ur boken, skapa sammanhang och bidra med kreativitet.

Veronica Brock såg små som stora pirater växa under temadagen:

– Lärarna på Fyllingeskolan kommenterade hur deras elever blev alltmer varma i kläderna under dagen, och det samma gällde studenterna. Det är viktigt med de här praktiska övningarna. När du som student praktiserar din kunskap blir teorin också mycket mer begriplig, teori och praktik behöver ske parallellt, säger hon.

Piratutklädda studenter sjunger

I slutet sjöng alla piratsånger så att golvet gungade. ”Thank you for being such a wonderful crew today”, sa de gamla piraterna till de yngre. ”You did so well!”

Några av studenterna gör sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, och VI-dagar, verksamhetsintegrerade dagar, på Fyllingeskolan. När eleverna såg ”sina studenter” utklädda till pirater blev de både glada och imponerade – och med ens blev studenterna ”superstars”.

Många olika sinnen

Håkan Peterson undervisar i engelska på Fyllingeskolan, och har tidigare studerat till lärare på Högskolan. Hans entusiasm för engelska och läraryrket har bidragit till att eleverna kunde komma till Högskolan till temadagen. Kicki Andersson är mentor i en av klasserna på Fyllingeskolan, och undervisar i svenska, engelska och SO. Hon säger att är det positivt för eleverna att komma utanför skolans värld.

– De får ta instruktioner, dels från andra vuxna, dels på engelska, vilket gör situationen autentisk. Dessutom får de använda många olika sinnen och nya inlärningssätt eftersom Högskolan har fantastiska resurser att tillgå, till exempel interaktiva tavlor och enkla robotar. Det var verkligen intresseväckande! säger hon och fortsätter:

– Eleverna har varit väldigt positiva och uttryckt att de skulle vilja göra detta varje dag, att det var den roligaste skoldagen någonsin och att de lärde sig nya saker.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: EMELY NIEMI JONSSON
Film: IDA FRIDVALL

Dödsskalleprytt brev

Det var den här spännande inbjudan som lockade eleverna till Högskolan i Halmstad.


Pirater, en elev som kryper

Eleverna, de unga piraterna, fick utföra olika spännande uppdrag …

Två studenter som lite arga pirater

… och träffa mer seniora pirater, som ser vänliga ut även när de gör sina mest ruskiga grimaser. Här syns studenterna Ida Aspberg och Damoon Nouparvar.

Alla ”besättningar” – grupper av barn – fick diplom i slutet av dagen.

Alla ”besättningar” – grupper av barn – fick diplom i slutet av dagen.

Sidan uppdaterad 2018-02-03