Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-02-09
Huvudet på en poster Vi pratar om det

Vad gör fake news med oss? Samtalsserien "Vi pratar om det" firar två år

Hur påverkar fejkade nyheter samhällsdebatten? Vilket ansvar har politiker, journalister, du och jag? På tisdag är det dags igen för ett aktuellt samtal inom serien Vi pratar om det, och detta blir också ett tvåårsjubileum av själva serien. På tisdag äntrar Frida Stranne, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och expert på amerikansk politik, Mikaela Waltersson (m) region- och kommunpolitiker samt Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten scenen.

Vi pratar om det är en samtalsserie där vi bjuder in Halmstads invånare till samtal om aktuella frågor. För ganska precis två år sedan hölls det första samtalet inom serien, som är ett samarbete mellan Hallandsposten, Halmstads kommun – närmare bestämt Stadsbiblioteket – och Högskolan i Halmstad. Europa direkt Halland är också en regelbunden samarbetspartner.

Tala till punkt

Först ut 2018, tisdagen den 13 februari kl 18.00, handlar det om fejkade nyheter med fokus på president Trump, retorik och lokalpolitik. Samtalet, där publiken deltar, äger rum på Stadsbiblioteket där Frida Stranne från Högskolan, och Mikaela Walternsson, kommunpolitiker, bidrar med olika perspektiv. Det gör också Mattias Karlsson, politisk redaktör Hallandsposten, som är samtalsledare och även deltar i själva samtalet.

Syftet med samtalsserien Vi pratar om det är att främja en demokratisk dialog kring aktuella ämnen på lokal, nationell och global nivå.

– I dag omges vi av debatter, polarisering och snabba repliker. Därför vill vi främja samtalsformen, där vi kan hålla mer än ett perspektiv i luften samtidigt och där det går att tala till punkt utan att hålla tal, säger Tove Nordén och Kristina Rörström, kommunikatörer vid Högskolan i Halmstad.

Samtalen har lockat allt från en handfull personer i publiken till fullsatt framför Hallandsscenen på Stadsbiblioteket. Ämnen har varierat från hälsofixeringen som en ny religion, Hallandspostens ekonomiska kris till robotar i hemtjänsten.

Flera olika perspektiv

Forskare, politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och organisationer har lyft fram sina respektive infallsvinklar på frågor. Förutom att besökarna haft chansen att lyssna till personer som är väl insatta i frågorna på olika sätt, har publiken också haft chans att ställa frågor och ventilera funderingar.

– Vi är väldigt glad över samarbetet i ”Vi pratar om det”, där vi är flera olika parter som förenas i vår strävan att främja ökad kunskap och öppen debatt och åsiktsutbyten. Genom den här samtalsserien får också invånare i Halmstad och Halland ett tillfälle att möta Högskolans forskning och få ta del av våra forskares djupa ämneskunskaper, säger Selma Sedelius, kommunikationschef.

Bilder: MAGNUS PERSSON, KRISTINA RÖRSTRÖM, LOUISE WANDEL

Två år med Vi pratar om det:

18 februari 2016:

Socialnämndens nedläggning av fritidsaktiviteter för funktions- nedsatta

Det första samtalet handlar om nedläggningen av socialnämndens egen fritidsverksamhet för funktionsnedsatta – ett beslut som skapat stor debatt de senaste veckorna. Medverkande: Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrott och anpassad fysisk aktivitet vid Högskolan i Halmstad, Ella Kardemark (KD), socialnämndens ordförande och Marianne Holm, politisk redaktör på Hallandsposten. Samtalsledare: Håkan Olsson, Stadsbiblioteket

19 maj 2016:

Presidentvalet i USA

Det är primärvalstider och i Sverige följer vi valet med stort intresse. Vilka frågor kommer slutänden att avgöra valet? Varför är vi i Sverige så fixerade vi det amerikanska valets alla olika steg? Samtidigt ter sig valprocessen och kandidaterna ibland som ganska svårbegripliga. Hur kunde det bli såhär? Medverkande: Frida Stranne, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. samtalsledare: Håkan Olsson, Stadsbiblioteket

15 september 2016:

Halmstad utan Hallandsposten?

Hallandsposten står under rekonstruktion, ett reellt hot om att tidningen kan läggas ner. Halmstad utan Hallandsposten? Vad betyder det ur demokratisk synpunkt om tidningen försvinner? Vem tar över dess granskning av makthavare? Räcker det med annan lokal journalistik och övriga informationskällor? Vad händer med källkritiken? Medverkande: Samhälls- och kommunikationsforskarna Matts Skagshöj, universitetsadjunkt, och Ronny Severinsson, universitetslektor, från Högskolan samt Hallandspostens chefredaktör Viveka Hedbjörk. Samtalsledare: Adam Andersson, Europa Direkt Halland

27 oktober 2016:

Robotar i hemtjänsten?

Vi blir allt äldre, och fler gamla bor kvar hemma längre. Tekniken utvecklas ständigt, och i Halmstad har politikerna tagit ett beslut om att ta till ett ökat IT-stöd i äldreomsorgen. Men hur funkar det egentligen med robotar i hemtjänsten? Är det vettigt? Robotar ska inte ersätta mänsklig kontakt sägs det, men vad är det då för poäng? Om förändringen inom hemtjänsten och utvecklingen av så kallade Smarta hem. Medverkande: Richard Lindström, utvecklingsavdelningen i Halmstad kommun och regional e-hälsosamordnare, Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad på Högskolan. Medverkar gör även, från hemvårdsförvaltningen, Thomas Wollentz, utvecklingsledare samt Ulla Johansson, chef för hemtjänsten. Samtalsledare: Adam Andersson, Europa Direkt Halland

17 november 2016:

Surfplattan i skolan

Många kommuner och skolor satsar på ökad digitalisering, exempelvis får eleverna egna surfplattor. Hur funkar det sedan? Blir undervisningen bättre eller till och med sämre, finns det lokaler och kompetens på skolorna för att hantera de nya läromedlen? Och vilken kunskap finns det egentligen om hur bra de är? Är det kanske lättare att lära sig skriva på en platta, eller tar det längre tid? Bidrar plattorna med mer uppmärksamma och stimulerade elever Medverkande: Björn Sjödén, universitetslektor från Högskolan i Halmstad, och Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun. Samtalsledare: Adam Andersson, Europa direkt Halland

16 februari 2017:

Den levande staden, för vem?

Statistik visar att Halmstad snart kommer överstiga 100 000 invånare. Behöver Halmstads stadskärna bli större? Hur ska staden utvecklas för att möta fler invånare? Staden ska vara till för människor och inte minst barn, hur rimmar det med satsningar på exempelvis södra infarten och biltrafik? Medverkande: Ingrid Svetoft, universitetslektor i byggteknik, från Högskolan i Halmstad , Lars Nilsson, arkitekt på White arkitektbyrå i Halmstad samt Farhad Badeie, ordförande i Halmstad City Utveckling AB. Samtalsledare: Adam Andersson, Europa direkt Halland

23 mars 2017:

EU efter Brexit, ett halländskt perspektiv på utvecklingen i Europa

Brexit: En övervägande del av de frågor som tas upp i kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är också på regional och kommunal nivå som de flesta EU-besluten genomförs i praktiken… Men vad vet vi om EU:s framtid? Vilka är effekterna av Brexit i exempelvis Halland och Halmstad? Hur påverkas och påverkar Halland utformningen av europeisk politik. Medverkande: Jonna Johansson, universitetslektor i internationella relationer vid Högskolan Halmstad, Maria Haldesten, politisk redaktör på Hallands Nyheter och Tania Bengtsson, gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Halmstad. Samtalsledare: Adam Andersson, Europa direkt Halland.

27 april 2017:

Hälsa som vår nya ledstjärna!

Hälsa är något positivt, men kanske har hälsotrenden slagit över. Är hälsotrenden här för att stanna? Vad beror hälsotrenden på? Kan hälsohets bli hälsofarligt? Ersätter hälsofilosofi någon annan moralisk måttstock? Forskaren Britta Pelters menar att hälsa är vår tids religion. Medverkande: Britta Pelters, universitetslektor i hälsopedagogik, Högskolan i Halmstad. Samtalsledare: Adam Andersson, Europa direkt Halland.

3 personer med mikrofoner på en scen

Om biometri. På Hallandsscenen samtalsledare Lovisa Aldrin, Europa Direkt Halland, Jonas Bergman (m), ordförande i Halmstad Energi och Miljö AB samt Josef Bigun, professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad, berättade om forskningen inom biometri och svarade på frågor.

26 oktober 2017:

Biometri och vi – företagen, polisen och jag

Biometri handlar om olika tekniska metoder som gör att man kan identifiera och samla in information från personers egenskaper eller beteenden – till exempel fingeravtryck, DNA, ansikte eller gångstil. Hur viktigt är biometri i samhället i dag – för företag, polis och för mig som enskild person? Är biometri bra eller dåligt? Kan den vara ett stöd i arbete mot terrorism? Medverkande: Josef Bigun, professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad, berättar om forskningen inom biometri och svarar på frågor. Deltar gör även Jonas Bergman (m), ordförande i Halmstad Energi och Miljö AB. Samtalsledare: Lovisa Aldrin, Europa Direkt Halland

Har du någon idé eller önskemål om ett samtalsämne att ta upp i samtalsserien Vi pratar om det? Hör av dig och berätta!

 

Frida Stanne på bilblioteket

På tisdag är Frida Stranne, forskare vid Högskolan, en av de samtalande gästerna.

Livesändning

Tisdagen den 13 februari sänder Hallandspostenlänk till annan webbplats samtalet om Fake news via HP-tv

Poster Den levande staden

Den levande staden är ett ämne som tagits upp.

Britta Pelters

Britta Pelters lyfte fram likheterna mellan vår tids vurm för hälsa och religionens byggstenar.

Poster Vi pratar om det EU efter Brexit

Samtal om EU efter Brexit. Vilka är effekterna av Brexit i exempelvis Halland och Halmstad?

Sidan uppdaterad 2018-02-09