Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-02-14

Så stärks innovationsförmågan – resultat och erfarenheter i HICubes seminarieserie

Hur stärks innovationsförmågan och hur initieras framgångsrika innovationsprocesser när digitaliseringen driver på̊ verksamhetsutvecklingen? De frågeställningarna var centrala när medarbetare inom de halländska vård- och omsorgsverksamheterna träffades vid ett seminarium i Halmstad, arrangerat av projektet HICube Kompetenta vården.

Maria Gill från Sveriges kommuner och landsting (SKL), pratade om hur en digital framtid kan se ut inom vård och omsorg.

Delprojektet Trygg hemtjänst

På seminariet presenterades erfarenheter och resultat från delprojektet Trygg hemtjänst, där Högskoalns forskare Marta Cuesta, professor i sociologi, och Mats Holmqvist, lektor i arbetsmiljövetenskap har arbetat tillsammans med två hemtjänstgrupper från Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun.

Syftet med projektet har varit att stärka verksamheternas utvecklingsarbete – att göra den ”trygg” och därmed utveckla vården på bästa sätt. Grunden i arbetet har varit personalens delaktighet, och de har själva fått föreslå och utveckla idéer utifrån vad de ser som viktiga behov för verksamheten. Marta Cuesta och Mats Holmqvist har utgått från en innovationsprocess som bygger på fyra faser – att skapa medvetenhet, idégenerering, verksamhetsutveckling och slutligen implementering. Det är en modell som bygger på att verksamheten har förmåga att både tillvarata och omsätta personalens idéer.

– ­En innovation måste inte vara stor och omfattande, den kan vara liten, det viktigaste är att den löser ett problem, sa Eva Persson, utvecklingsledare på Hemvårdsförvaltningen och kommunens projektledare i delprojektet Trygg hemtjänst.

Hon presenterade två saker som arbetet i projektet bland annat lett till – reflektionstid för personal efter varje arbetsdag, tid för egna möten och införande av personliga mobiltelefoner.

Runt 130 medarbetare inom de halländska vård- och omsorgsverksamheterna deltog under seminariet på Halmstads Teater.

Nationell utblick

Maria Gill, som arbetar nationellt med digitaliseringsfrågor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), visade hur en digital framtid kan se ut inom vård och omsorg. Bland annat teknik i form av nyckelfria lås, robotar som kan hjälpa till i hemmet och självkörande bilar. Fler digitala lösningar inom vård och omsorg skulle även kunna öka de sociala kontakterna, menar Maria Gill. Hon visade hur digitaliseringens möjligheter kan göra människor mer självständiga i sin kontakt med vården eller i övriga livet, till exempel med planeringsappar för människor som har eget boende men behöver stöd och struktur i sitt dagliga liv.

Seminariet bjöd också på ett normkritiskt perspektiv från Suzanne Almgren Mason, samordnare för lika villkor på Högskolan. Hon pratade bland annat om hur verksamheter kan arbeta för att bli mer inkluderande och jämställda. Dagen avslutades med en paneldiskussion där politiker och föredragshållare diskuterade vilka möjligheter och hinder det finns med digitaliseringen inom vård och omsorg. 

Mats Holmquist, lektor i arbetsmiljövetenskap, och Eva Persson, utvecklingsledare på Hemvårdsförvaltningen och kommunens projektledare för Trygg hemtjänst, under panelsamtalet.

Del av en seminarieserie

Seminariet var det första av tre i HICube Kompetenta vårdens seminarieserie under våren 2018. Seminarierna har tre olika teman: inkludering och delaktighet, etiska perspektiv på välfärdsteknik samt ett hållbart ledarskap. Dessa tre teman ger en bra bild både av projektets arbetssätt och av innehåll i genomförda kompetensutvecklingsinsatser. Vid seminarierna kommer några av delprojekten i de halländska kommuner att presenteras. Vid detta första seminarium presenterades utbildningsinsatser kopplade till arbetsklimat, kompetens- och metodutveckling, jämställdhet och normkritik.

Text och bild: TOVE NORDÉN

Suzanne Almgren Mason är samordnare för lika villkor på Högskolan och föreläste om normkritik och jämställdhet.

HICube Kompetenta vården

är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube Kompetenta vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder. Projektet avslutas i augusti 2018 och under våren presenteras resultat och erfarenheter från genomförda kompetensutvecklingsinsatser.

Sidan uppdaterad 2018-02-26