Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-07-09

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

Vi kissar ut och spolar ner stora mängder mediciner varje dag. Mängden läkemedelsrester i vårt avloppsvatten ökar i en farlig takt eftersom reningsverken bara delvis kan rena dessa substanser. En del av lösningen för att öka reningen kan vara att härma naturen. Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

I augusti inleder forskarna sina tester en i kontrollerad våtmarksanläggning utanför Halmstad. Varje prov har fem dagars uppehållstid, vilket innebär att det förorenade vattnet sakta rinner genom våtmarken under fem dygn. Det är den naturliga nedbrytningen av sex olika läkemedelssubstanser som ska studeras: en antibiotika, en epilepsimedicin och fyra smärtstillande. Läkemedelsrester som når våra vattendrag via avloppsvattnet påverkar de vattenlevande djuren negativt och kan därmed rubba känsliga ekosystem. Det är därför viktigt att ta fram effektiva metoder för rening av avloppsvatten.

– Vår förhoppning är att fler reningsverk runt om i Europa kan börja använda våtmarker som ett sista steg i reningen där vattnet ”poleras”. Om vår studie visar att våtmarker är lika effektiva att bryta ner läkemedelsrester som vi förutspår, så kan vattnet renas utan tillförsel av onödiga kemikalier, säger Per-Magnus Ehde, universitetslektor i kemi vid Högskolan i Halmstad, och en av projektets ansvariga forskare.

Hristina Bodin från Högskolan Kristianstad är del av forskningsprojektet som leds av Våtmarkscentrum vid Högskolan i Halmstad. Projektet syftar till att optimera växtligheten i våtmarker för nedbrytning av läkemedelsrester som ett komplement till befintliga reningsverk.

Växter bryter ner läkemedelssubstanser

Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan forskare på Våtmarkscentrum vid Högskolan i Halmstad och forskare vid Högskolan Kristianstad. Provtiden är mellan augusti och oktober, och resultaten beräknas vara klara i januari 2016. Nedbrytningen av läkemedel i en våtmark sker på flera olika sätt, till exempel via biofilm (det som bildas på den delen av växten som är under ytan och på sedimentet), av solljus och av själva växten som tar upp och bryter ner läkemedlet.

Per-Magnus Ehde mäter mängden vatten som har flödat genom en av våtmarkerna. Anläggningen med sina 18 experimentvåtmarker ligger i Plönninge utanför Halmstad.

Tre vegetationstyper ska testas

Experimentvåtmarkerna i studien består av tre olika vegetationstyper: A, B och C. Dessutom är det tre våtmarker av varje vegetationstyp för att utesluta slumpen. A är en våtmark med mycket biodiversitet, B har en homogen växtlighet med en dominerande växtart och C är en nyskördad våtmark. Forskarna vill studera vilken vegetation i en våtmark som är mest effektiv för nedbrytning av läkemedelssubstanser.

– De flesta läkemedelsrester kommer ut i vattnet via urinen, men det spolas även ner stora mänger medicin. Ett par dagar i en våtmark kan dock bryta ner läkemedel och andra skadliga ämnen. Växten kaveldun är till exempel en bra och viktig ”vattenrenare” för kväve och fosfor. Vi hoppas kunna bevisa att den även effektivt bryter ner läkemedelsubstanser, säger Hristina Bodin, universitetslektor i vatten- och miljöteknik vid Högskolan Kristianstad.

Läs mer om projektet som heter “Removing pharmaceutical residues: phyto remediation in constructed wetlands” på Våtmarkscentrum och Högskolan Kristianstad.

Text: LOUISE WANDEL

Forskningsprojektet om nedbrytning av läkemedelssubstanser är ett av flera projekt som bedrivs inom Våtmarkscentrum vid Högskolan i Halmstad. Våtmarkscentrum för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Forskningen rör frågor kring förvaltning, restaurering och skapande av våtmarker.

Hristina Bodin från Högskolan Kristianstad och Stefan Weisner från Högskolan i Halmstad tar växtprover från en av våtmarkerna.

I projektet ska forskarna studera vilken vegetation i en våtmark som är mest effektiv för nedbrytning av läkemedelssubstanser. Nedbrytningen av läkemedel i en våtmark sker på flera olika sätt, bland annat genom växtens metabolism.

Stefan Weisner är professor i biologi med miljövetenskaplig inriktning på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och är en av forskarna i projektet.

Sidan uppdaterad 2018-02-23