Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-06-25

Hälsoteknikcentrum Halland får ytterligare finansiering för fortsatt utveckling av framtidens hälso- och sjukvård

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) samlar kunskap och kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland, näringslivet och alla halländska kommuner. Syftet är att vara en motor och samverkansarena som möjliggör nya hälsoinnovationer. Nyligen stärktes HCH med ytterligare EU-finansiering vilket är ett tydligt resultat av den unika och viktiga utveckling av framtidens vård och hälsa som pågår i Halland.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har fått ett nytt treårigt projekt beviljat från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) med en finansiering på drygt 30 miljoner kronor. Projektet heter ”Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas”. Målet är att bygga en effektiv testmiljö för produkter, lösningar och tjänster som ger stöd och trygghet i hemmet.

– Att vi fått detta nya EU-projekt beviljat är ett viktigt kvitto på att vår strategi för att tillsammans utveckla framtidens vård och omsorg är lyckad. Vi kan nu fortsätta vara med och utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum, säger Josefine Henriksson, ställföreträdande verksamhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum Halland.

I tillägg till detta har HCH tillsammans med Aarhus kommun i Danmark beviljats ett projekt inom EU-programmet Interreg med en finansiering på 1,6 miljoner kronor. Projektet heter CareWare Nordic och syftar till att skapa mötesplatser mellan näringsliv och vård- och omsorgspersonal för att stärka innovationer och innovationsklimat, både i Halland och i Danmark.

Halland satsar på AI

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar skapar större efterfrågan på vård, samtidigt som möjligheterna att diagnostisera och behandla ständigt utvecklas. Sjukvården måste förändras, och förväntan på tekniska lösningar är stor.

Inom vården i Halland finns ett stort intresse att kombinera artificiell intelligens (AI) med vårdpersonalens kunskap och erfarenhet. Det finns stora möjligheter att utveckla vård, produkter och tjänster som är baserade på AI. I regionen finns dessutom en unik tillgång till data och kompetens att använda den. HCH utgör navet för det samarbete över disciplingränser som krävs för denna utveckling.

– Något riktigt spännande och viktigt för framtidens vård och omsorg håller på att hända i Halland. Vi har sedan snart 10 år tillbaka byggt upp en innovationsarena där regionen, de halländska kommunerna, högskola och näringsliv kan mötas kring framtidens utmaningar inom vård och omsorg, säger Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och fortsätter:

– Vårt nära och okomplicerade samarbete är något som är unikt i sig och uppmärksammats både nationell och internationellt. Digitalisering och AI, rätt använt, ger oss otroliga förutsättningar för att såväl utveckla vården som att skapa tillväxt. Högskolans och Regionens forskare blir central för denna utveckling.

Om EU-projektet Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas

”Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas” är ett treårigt projekt som inleds i augusti 2018. Projektet finansieras med drygt 30 miljoner från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) samt Region Halland och de halländska kommunerna. Projekt bygger vidare på erbjudandet Testmiljö Halland som de senaste tre åren har utvecklats inom ramen för Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Målet med projektet är att utveckla och testa produkter och tjänster som med hemmet som bas kan förebygga hälsa, stötta prediktiv vård och bistå vid specialiserad sjukvård i hemmet.

HCH på Hallands sjukhus Varberg

Möte med en kompetenspanel är en av de tjänster som Hälsoteknikcentrum Halland erbjuder företag och innovatörer. Här ges möjligheten att träffa och få kunskap från erfarna personer inom forskning samt kommunal eller regional verksamhet för att diskutera sin innovation eller produkt. Foto: JULIA SJÖBERG

Om Hälsoteknikcentrum Halland

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)länk till annan webbplats är en samverkansarena vars syfte är att möta och lösa samhällsutmaningar genom utveckling av produkter, tjänster och metoder. De senaste årens snabba teknikutveckling skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose samhällets nya behov. Syftet med HCH är att genom samverkan mellan och inom akademi, närlingsliv och offentlig sektor ytterligare utveckla Hallands särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt.

HCH startade sin verksamhet 2009, har sina lokaler på Högskolan i Halmstad och är knutet till Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, Region Halland och alla halländska kommuner. HCH är ramen inom vilka följande projekt ryms, alla med målet att stimulera tillväxt:

  • Pågående: ”HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena” (avslutas i juni 2019) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna. Inom detta har bland annat erbjudandet Testmiljö Halland byggts upp, som nu har lett till det nya EU-projektet "Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas”.
  • Nytt: ”Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas” (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna.
  • Nytt: ”CareWare Nordic” (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av EU-programmet InterregÖresund-Kattegat-Skagerrak. Interreg ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället.

I sommar skickas dessutom en ansökan till Vinnova in för en Vinnväxt-satsning kallat ”Aiway Halland”, där HCH utgör en viktig komponent. Vinnväxt erbjuder en långsiktig finansiering och syftar till att öka innovationskraften i en region med fokus på ett tillväxtområde som har potential att nå internationell framgång.

Text: LOUISE WANDEL

Region Halland, som medfinansierar EU-projektet, ser positivt på samarbetet vid HCH:

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar samtidigt som förväntningarna ökar på en individbaserad och jämlik vård. Genom vår samverkansarena Hälsoteknikcentrum och den nya satsningen inom Testmiljö Halland bidrar vi till att möta efterfrågan på individanpassade lösningar och att minska ojämlikheter inom hälso- och sjukvården, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande.

Hälsoteknikcentrum Halland

”Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas” är ett treårigt projekt som inleds i augusti 2018. Projektet finansieras med drygt 30 miljoner från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) samt Region Halland och de halländska kommunerna. Bild: JESPER JANSSON

Sidan uppdaterad 2018-06-25