Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2017-12-14

Erasmus+ är en väg till internationella studier

Studier i Europa och övriga världen är inom räckhåll för många studenter, men få svenskar tar vara på möjligheten. En av dem som gör det är Marcus Johansson som studerar på Högskolan i Halmstad. Via Erasmus+ ska han studera på University of Worcester i Storbritannien.

– Jag tror att det är ett bra tillfälle att få nya kunskaper, säger Marcus Johansson, student på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet.

Utbytesprogrammet som han deltar i är en del av Europa 2020, EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. De huvudsakliga prioriteringarna för Europa 2020 – och också utmaningar som hela EU står inför – är smart tillväxt, hållbart tillväxt och tillväxt för alla. Därför är det viktigt för Europas högre utbildningar att utvecklas, och Erasmus+ är ett verktyg för att nå målen.

Högskolan i Halmstad skickar och tar emot studenter

Marcus Johansson läser sitt andra år på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad och ska till våren åka till University of Worcester i England för utbytesstudier. Han kommer under en termin att läsa kurser med inriktning på "business management". Möjligheterna till utbytesstudier är något som han har känt till ett tag, då representanter för Erasmus+ besökte hans program under första studieåret.

– Det som tilltalar mig är bland annat utmaningen, men också de erfarenheter som jag hoppas att få med mig, säger Marcus Johansson.

Sophia Fritzer och Hanna Salentinig, båda från Österrike, och Rodrigo Ciorraga Lopéz, från Spanien, studerar alla genom Erasmus+ vid Högskolan i Halmstad.

Från Högskolan i Halmstad är det inte bara studenter som reser i väg på utbyte – även om de är förhållandevis få, endast 12 procent av svenska studenter deltar i Erasmusutbyte. Högskolan tar även emot studenter från hela världen. Genom Erasmus-utbytet kommer studenter till Högskolan från bland annat Österrike och Spanien.

Likheter och olikheter

Från Alpen-Adria-Universität i Klagenfurt i Österrike kommer studenterna Sophia Fritzer och Hanna Salentinig. Klagenfurt är, precis som Halmstad, en mindre stad och det finns vissa likheter mellan lärosätena, bland annat i hur undervisningen bedrivs. Sophia Fritzer läser "culture studies" på sitt hemuniversitet och i Halmstad läser hon en managementkurs.

– På min kurs här i Halmstad är det mestadels internationella studenter, precis som på studentboendet, jag träffar inte så många svenska studenter, säger Sophia Fritzer.

För Hanna Salentinig är situationen annorlunda, hon läser medie- och kommunikationsvetenskap i Sverige, vilket är en kurs med både svenska och utländska studenter.

Vill arbeta internationellt i framtiden

Rodrigo Ciorraga Lopéz läser "Administration and Direction of Companies" på Universidad Autónoma de Madrid i Spanien, och på Högskolan i Halmstad läser han "business administration". Studierna skiljer sig en del åt. På hemuniversitetet läggs mycket större vikt vid att memorera kunskaper. I Sverige upplever han större frihet i studierna. Skillnaden mellan städernas storlek – Madrid och Halmstad – är också det något som är påtagligt. Madrid är en av Europas folkrikaste städer och det är alltid mycket som händer, en stor kontrast mot Halmstads mer avslappnade tempo och där du på ett par minuter kan ta dig mellan Högskolan och centrum.

– Jag vill studera på flera platser runt om i Europa, och jag hoppas på att arbeta internationellt i framtiden, säger Rodrigo Ciorraga Lopéz.

Text och bild: JÖRGEN SELIEN

FAKTA ERASMUS+

Den som söker till Erasmus måste ha studerat i ett år. Utbytet kan vara mellan 3 och 12 månader. För sökande som får en plats i programmet väntar en del förmåner, som till exempel stipendium och hjälp med bostad. Studierna kan räknas in i en examen i Sverige.

Ansökan till Erasmusstudier sker via en onlineansökan. Sista dag för ansökan är den 15 april om du vill åka i väg på höstterminen, och den 15 oktober för vårterminen.

Sista datum för att söka Erasmusstipendium är den 15 juni för hösten, respektive den 1 december för våren. Ansökan ska lämnas till Servicecenter på Högskolan.

Erasmus+ har fått sitt namn från den nederländske humanisten Erasmus av Rotterdam. Utbytesprogrammet startade 1987 och sedan dess har 4 400 000 studenter över hela Europa deltagit.

Marcus Johansson pluggar på Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan och ska till våren studera vid University of Worcester i Storbritannien.

Sidan uppdaterad 2018-01-24